måndag 25 februari 2008

Introduktion till Öresundsbloggen

Välkommen till Öresundsbloggen och vårt allra första inlägg! Vår blogg kommenterar den regionala utvecklingen runt Öresund utifrån en stark övertygelse att regionen inte bara är på väg att befästa sin nuvarande ställning som Nordens i särklass största och mest tätbefolkade storstadsområde, utan även har potential att utvecklas till ett urbant kraftcentrum av hög internationell klass. För första gången någonsin kan man tänka sig en framtid, om en ganska avlägsen, där en skandinavisk storstad på allvar kan konkurrera med de viktigaste europeiska metropolerna om investeringar, arbetskraft, turism m.m. Öresundsbloggens självpåtagna uppgift är att kommentera regionens många gånger krokiga väg mot att bli en viktig metropol. Vi har en framtidsoptimistik syn och gläds åt den fenomenala tillväxt och urbana utveckling som Öresund visat upp de senaste åren. Utifrån denna syn kommenterar vi både framgångar och motgångar, stora som små. Vi rapporterar om nyheter, händelser, evenemang och trender - allt som på något vis påverkar regionens urbana utveckling. Ett stort fokus ligger på frågor som rör bebyggelse och fysisk stadsplanering, trafiklösningar, näringsliv och tillväxt, marknadsföring samt politik.

Varför behövs Öresundsbloggen?
Visionen om en integrerad, gränsöverskridane storstadsregion och det konkreta byggandet av densamma var tidigare ett "elitprojekt" (top-down) som till stor del initierades och närdes av industrin och ledande politiker, ofta på nationell nivå. Idag har visionen och utvecklandet av en gemensam Öresundsregion istället blivit ett "gräsrotsprojekt" (bottom-up). Den regionala utvecklingens främsta bränsle finner vi i alla de tusentals människor som dagligen arbetspendlar mellan Skåne och Köpenhamn, i alla de danska familjer som flyttat till Sverige, i alla de studenter som utbildar sig vid grannlandets universitet och högskolor, i de svenska skolbarn som varje vecka pluggar danska, och inte minst i alla de svenskar och danskar som finner vänskap och kärlek på andra sidan sundet. Detta är fantastiskt och ger löften om en ljus framtid. Öresundsmedborgarna har inte bara accepterat visionen om en integrerad storstadsregion och den främsta symbolen för detta, Öresundsbron - de har tillägnat sig dem, gjort dem till sina. I takt med att detta har skett har emellertid politiker och myndigheter på nationell nivå i både Sverige och Danmark abdikerat från sitt ansvar. Öresundsregionen behandlas styvmoderligt av den gamla trötta nationalstaten som inte förmår se potentialen och de enorma fördelar som genereras om visionen om en skandinavisk metropol av högsta europeiska klass kan förverkligas. Följden blir ett samhällsekonomiskt slöseri som ytterst går ut över medborgarna, inte bara i Skåne och på Själland utan i hela Sverige och Danmark. Därför finns ett stort behov av röster som kan göra människor uppmärksamma på de brister som finns och de bakslag som regionen möter - men också på de styrkor regionen har, de stora framsteg som görs och på den befolkningsmässiga, fysiska och ekonomiska tillväxt som sker. Det behövs röster som kan sprida kunskap och information om regionen. Öresundsbloggen är en sådan röst.