måndag 10 november 2008

Bostäder och mötesplatser föder det kulturliv Lund saknar

Öresundsbloggen har tidigare skrivit om hur viktigt det är att Lunds kulturliv utvecklas. Det är avgörande för att staden ska kunna konkurrera med det allt mer vitala Malmö men också för att regionen som helhet ska kunna uppvisa ett brett och diversifierat kulturutbud som kan mäta sig med andra jämförbara regioners. Lunds kommun arbetar för att utveckla kulturlivet, inte minst genom kandidaturen till europeisk kulturhuvudstad 2014, men tycks ha glömt bort de mest grundläggande förutsättningarna för att odla kultur – nämligen levnadsförutsättningarna för de individer som till syvende och sist ska skapa själva kulturyttringarna. Man kan inte få fler unga kreativa människor till staden om de saknar någonstans att bo! Och definitivt inte om de inte har någonstans att roa sig!

Detta faktum kastar ljus på två av Lunds största tillkortakommanden: bostadsbristen samt det haltande nöjeslivet. Det förstnämnda problemet har de senaste veckorna blivit uppmärksammat på riksnivå när bostadslösa ungdomar ockuperat ödehus och rivningskåkar i staden och genomfört stora demonstrationer för ett ökat bostadsbyggande. (Artiklar i Sydsvenskan: här och här.) Det andra problemet tycks ingen alls vilja tala om, nämligen att utbudet av klubbar, restauranger och barer i staden är i det närmaste obefintligt – om man inte är student vill säga.

Det är viktigt att man inte ser det lokala kulturarbetet som frikopplat från kommunens infrastruktur. Det måste därför byggas fler mindre och billiga bostäder i centrala Lund samtidigt som stadsplaneringen i betydligt högre grad bör inriktas på att skapa ett levande centrum med fysiska miljöer anpassade för krog- och nöjesliv. Kulturen hittar alltid någonstans att husera, men de människor som ska skapa kulturen måste ha tak över huvudet och kall öl i strupen. Med andra ord: Bygger vi ett kulturhus samtidigt som vi inte samtidigt planerar för X antal hundra ungdomsbostäder eller inte ser krogutbudet öka med X antal etableringar, ja då kan det lika gärna kvitta..!

Lund har alltid varit känt som en progressiv kommun som inte tvekat inför experimentella metoder och satsningar i samhällsplaneringen. Var finns denna djärvhet i bostads- och centrumfrågorna? Visst har vi en regering som inte ens i ord, än mindre i politisk handling, stödjer byggandet av billiga bostäder. Men detta får emellertid inte användas som en ursäkt för passivitet, snarare är det en orsak till handling.

I dagens Sydsvenskan kan vi läsa om hur kommunalrådet Tomas Avenborg (m) vill göra Botulfsplatsen till Lunds svar på Lilla Torg, Malmös välkända vattenhål. Bussterminalen bör flyttas till området kring centralstationen där spåren på sikt bör grävas ner i tunnlar under marken för att ge plats åt ny bebyggelse.

”Jag hoppas att vi kan göra Klostergatan och Botulfsplatsen bussfria. Kanske gör vi om Botulfsplatsen till Lunds svar på Malmös Lilla torg. Tanken på att vända på saluhallen genom en utbyggnad ligger i linje med detta, säger Tomas Avenborg.
– Att hitta en bra lösning för Lunds central är en överlevnadsfråga och finansieringen får diskuteras med Region Skåne och regeringen. Tillsammans har vi redan beslutat investera 100 miljoner kronor för att utveckla stationen. Godsspåret ska tas bort, mittplattformen breddas och förlängas för att klara trippelkopplade Öresundståg. Även om det är mycket pengar är det i mitt tycke en kortsiktig lösning.

På sikt vill Tomas Avenborg gräva ner järnvägen genom Lund. Ett alternativ är att bygga över spårområdet med nya hus för kommunen, kultur, kontor och butiker.”


Detta är ett jättebra initiativ och går helt i linje med Öresundsbloggen egna åsikter. Men varför hittar man inte ordet ”bostäder” i meningen ovan? Dessutom saknas en viktig ingrediens för att Avenborgs vision ska bli verklighet: en stor cvitygalleria! Shoppingutbudet i Lund är dåligt och butikerna i centrum klagar över att kunderna sviker dem till förmån för externa köpcentra som Nova och Center Syd. Ja, det är väl självklart!? Från fysikens lagar lär vi oss att ökad massa medför en ökad gravitation. På samma sätt fungerar det med konsumtion. Lunds centrum saknar gravitation som kan dra in kunder dit eftersom ”massan” och ”densiteten” är för låg… En stor citygalleria skulle fungera som fungera som innerstadens huvudattraktion vad gäller shopping och skapa dragningskraft som gynnar alla butiker, restauranger och kaféer i staden. Just behovet av en centralt belägen shoppinggalleria (i motsats till externa köpcentra) är något som åtminstone socialdemokraterna hajat (Sydsvenskan 7/11). Återstår nu att se hur utvecklingen av Lunds centrum fortsätter...


Läs även andra bloggar om , , , , , ,