torsdag 11 mars 2010

"Bästa läget i regionen"


Leif Edvinsson har arbetat med liknande frågor i Malmö och Helsingborg. Han känner regionen och han beskriver Landskronas läge som en central punkt i Öresundsregionen. – Jag är gammal lundensare och är medveten om Landskronas möjligheter. Leif Edvinsson innehar världens första professur i "Intellektuellt kapital". Och är även en av de nyckelpersonerna som skapade begreppet....[Läs hela artikeln / Gå till källan]