torsdag 3 juni 2010

Malmö stad tar plats i nätverk för hållbar regional tillväxt


Malmö stad blir en del av ett nätverk bestående av regionala och lokala aktörer med syfte att bevaka och stödja arbete med att utforma tillväxtstrategin Europa 2020....[Läs hela artikeln / Gå till källan]