torsdag 26 maj 2011

Nu startar dialogen om framtida Malmö


Nu startar samrådet för Malmös nya översiktsplan, ÖP2012, och därmed inbjuds malmöbor, grannkommuner, myndigheter, näringsliv och övriga intressenter in till en diskussion kring stadens framtid....[Läs hela artikeln / Gå till källan]