lördag 18 juni 2011

Husplaner söder om spårvägen får kritikLundalänken byggdes för att förbereda för spårvägen, men i höjd med Ideon föreslås att spårvagnarna ska lämna länken och fortsätta på en ny väg genom Brunnshög. Boende på Djingis Khan och Spexaren rasar mot förslaget på nya fyravåningshus mellan spårvägen och bostadsområdena....[Läs hela artikeln / Gå till källan]