söndag 2 mars 2008

Tusen megaprojekt: MALMÖ

Fysisk förändring är kanske det mest påtagliga tecknet på urban utveckling, det övergripande temat för Öresundsbloggen. Nya byggnadsverk, stadsdelar, bostadsområden och trafiklösningar kommer därför att diskuteras frekvent i denna blogg. De nya byggnadsprojekten kommenteras i samband med att de presenteras och i takt med att de uppförs. Det finns emellertid redan idag mängder av intressanta projekt med varierande dignitet och lyskraft som redan presenterats under de senaste åren och som debatteras eller byggs just nu. Innan vi tar oss an framtidens stadsutveckling vill vi därför först kartlägga den breda flora av aktuella projekt som finns i Öresundsregionen idag.

Point Hyllie, ny skyskrapa i MalmöBild: Annehem

Nedan följer en geografisk genomgång av de projekt som vi anser mest intressanta på den svenska sidan av sundet. Så följ med, låt oss utforska regionen tillsammans! Resan inleds i Malmö. Efter att ha vandrat runt i Sveriges tredje största, men i särklass mest kosmopolitiska stad fortsätter vi i den över tusen år gamla lärdomsmetropolen Lund. Avslutningsvis besöker vi sedan ett antal intressanta projekt i övriga Skåne, utanför Malmö/Lund.

Malmö

Centralstationen i Malmö är en bra startpunkt för vår resa. Härifrån är det gångavstånd till ett par av stadens viktigaste utvecklingsområden, pågående byggnadsprojekt och platser för framtida exploatering. Fast egentligen behöver man inte promenera alls för att nå ett par av de mest spännande projekten. I marken under och bredvid själva stationen pågår byggandet av Malmö C Nedre en av Citytunnelns tre järnvägsstationer. Miljardprojektet Citytunneln omfattar 17 km järnväg, varav sex km går i tunnel under centrala Malmö. Järnvägen förbinder centralstationen med Öresundsbron via två helt nya stationer, Triangeln i centrala staden samt Hyllie i södra Malmö. Arbetet med Citytunneln inleddes 2005 och beräknas vara färdigt 2011. Genom att Malmö C då inte längre är en säckstation där tågen alltid måste vända skapas kapacitet för en stor framtida utbyggnad av den spårburna kollektivtrafiken i Skåne. Även stationsbyggnaden så som vi känner den idag kommer att genomgå en hel del förändringar och en helt ny tillbyggnad uppförs.

Malmö Centralstation efter CitytunnelnBild: Jerker Eriksson, Citytunneln

Precis norr om centralstationen ligger Nyhamnen, ett av de största framtida utvecklingsområdena, fullt i klass med Västra hamnen och Hyllie. Området kommer att byggas ut fram till 2025. De konkreta projekten här är fortfarande på idéstadiet men det centrala läget, mittemellan Öresund och centralen, borgar för att en del spektakulära inslag kan komma att presenteras! I en idéskiss har t.ex. danska KARCH-studenter föreslagit tre fantastiska skyskrapor i detta område. (Se bilder här, här, här och här.) Även Malmö stads förslag till fördjupad översiktsplan för området talar om flera höghus, dock inte av ”skyskrapehöjd”…

Längre bort i Norra hamnen pågår utvecklingen av Copenhagen Malmö Ports nya stora logistikcentrum. På andra sidan centralstationen, på Universitetsholmen, fortsätter också utvecklingen. Högskolans byggnad i kv. Orkanen är färdigställd och har med sina kantigt böljande glas- och plåtfasader snabbt etablerat sig som ett av Malmös främsta landmärken. På tomten norr om Hulken, kv. Tyfonen, är Malmö stads arkitekttävling nu avgjord. Det vinnande förslaget, Meeting Point Malmö, utgörs av en 13 våningar hög byggnad. (Se bild här) Även om det i vårt tycke kanske inte var det bästa förslaget som vann så är det ändå välkommet med höghus i detta område. Byggnaden kommer att samspela väl med de andra höghusen i närheten, t.ex. Kockumshuset och de runt Skeppsbron. Byggherre blir Skanska Øresund. Från Meeting Point Malmö är det bara ett stenkast till Dockanområdet som utvecklas av JM, Peab och Wihlborgs. Här smäller det förstnämnda företaget upp sina klonade och Stockholmstråkiga ”bostadslådor” samtidigt som Wihlborgs bygger nya kontor, just nu åt teknikkonsulten ÅF. Området inkluderar även ett höghus om ca 11 våningar. Det mest intressanta vid Dockan är emellertid den hotellskrapa som planeras bredvid Sigmahuset. Det talas här om en byggnad minst lika hög som Hiltonskrapan vid Triangeln! (Av skisserna att döma kan vi, om projektet förverkligas, se fram emot ett torn om ca 25-30 våningar. Se bild här)

Från Dockan förflyttar vi oss mot de mer centrala delarna av Västra hamnen. Här har Stapelbäddsparken snabbt lyckats etablera sig som en av Europas främsta skateboardparker. Området kommer nu att utvecklas vidare till något som kan liknas vid ett fullfjädrat center för fritidsaktiviteter, med bl.a. klättring och boule. Annars är ju Västra hamnen mest känt för sina nya bostäder. Bostadsutbyggnaden i Västra hamnen är i skrivande stund koncentrerad till områdena nordost om Turning Torso. Längre söderut arbetar Midroc vidare med att etablera World Trade Center Malmö. Den tio våningar höga huvudbyggnaden (bild) har nu nått sin topphöjd och man har börjat med projekteringen av det nya hotellet och de många bostäderna i området. På längre sikt är det mest intressanta projektet i Västra hamnen emellertid omvandlingen av den gamla mässhallen/Saabfabriken. Det bästa förslaget i det parallella uppdrag som fastighetsägaren Diligentia initierat är ritat av Kanozi. Förslaget för området känns starkt urbant och, bäst av allt, det inkluderar en fantastiskt häftig liten skrapa! (runt 30 våningar att döma av skisserna. (Se bild här) Det behövs verkligen fler riktigt höga hus i dessa delar av Västra hamnen. Turning Torso behöver sällskap och Malmö har här en historisk chans att etablera en skyline som kan komma att bli klassisk och världsberömd. Ta den! Det finns fortfarande stora ytor kvar att exploatera i Västra hamnens mittområde, främst runt kv Bilen 4. I den framtida stadsbilden kommer en bred boulevard, Västra hamnens huvudstråk, att dominera. Längst ut vid Öresund har Wikeborg & Sander föreslagit ett nytt konsert- och kongresscentrum av internationell klass, kallat Öresunds öga. Arkitekturen i detta förslag är närmast magisk! Dessvärre lär inte förslaget realiseras då kommunens förstahandsalternativ för ett nytt konserthus och konferenscentrum tycks vara i anslutning till Neptuniparken. Denna lokalisering är enligt oss egentligen mycket bra – man får en direkt anslutning till citytunneln samtidigt som närheten till Malmö högskola och World Maritime University borgar för hög kvalitet i kongressverksamheten. Dessutom kommer en starkare exploatering här bidra till att funktionellt och fysiskt binda ihop Västra hamnen med city.

Från Västra hamnen förflyttar vi oss in till city och Triangeln. Här pågår byggandet av den underjordiska citytunnelstationen för fullt.

Station Triangeln i Malmö city Bild: Petter Lönegård, Citytunneln

Området lär uppgraderas betydligt ju närmare stationens öppnande vi kommer. Ett exempel på detta är NCCs planer för kv Kaninen precis söder om det nuvarande köpcentrumet och hotellskrapan. Här vill man utvidga de kommersiella ytorna med ny galleria och en ca 15 vån hög byggnad, antagligen i form av ett hotell. (Se bild här) Att NCC vill bygga högt i så nära anslutning till en av Malmös signaturbyggnader, Hiltonskrapan, är mer än välkommet! I Sverige har vi en tråkig tradition av att alltid låta våra höga byggnader stå ensamma och blicka ner på en monoton Stockholmsk siluett. Höghus placerade i kluster ger ofta en mer varierande och spännande skyline. Skyskrapornas magiska synergier är hopplöst okända här i ”Europas norrland”, dessvärre så också i Malmö.

Citytunneln kommer även att innebära en vitalisering av områdena söder om Triangeln. En kvalificerad gissning är att det centrala shoppingstråket i framtiden kommer att fortsätta och på allvar sträcka sig hela vägen in i sjukhusområdet kring UMAS, Malmös universitetssjukhus. Detta område utgör kärnan i Malmö stads visioner om Det Medicinska Malmö. Forskningsbyn Medeon expanderar just nu snabbt och det ryktas om ett höghus i området. Bredvid UMAS, i korsningen John Ericssons väg–Per Albin Hanssons väg, mellan Flensburgska barnsjukhuset och Dalaplan, planeras ett nytt ”hälsohus”, INSPI Health Campus. Det är ett helt nytt koncept, en anläggning med hotell, spa, vård, handel samt forsknings- och utbildningsfaciliteter. INSPI kommer förhoppningsvis inte bara att stärka Malmös ställning inom medicin och wellness, utan även hela Medicon Valley’s position. Och det blir inte sämre av att byggnaden håller hög arkitektonisk klass!

Inte långt från UMAS och Medeon ligger Malmö stadion. Söder om denna byggs just nu en helt ny fotbollsarena, Swedbank stadion, som kommer att stå klar 2009 och fungera som MFFs nya hemmaarena. (Se bilder här och här.) Utvändigt kommer arenan att få ett mycket häftigt utseende, men dessvärre är den för liten. Vi frågar oss varför Malmö medvetet diskvalificerar sig själv från riktigt stora internationella fotbollsmatcher i framtiden genom att hålla publikkapaciteten precis under UEFAs riktvärde på 30 000 sittplatser. Märkligt… Hur som helst, internationella matcher precis under toppskiktet ska nog gå att stå värd för i alla fall. En bekräftelse på det kom nyligen då UEFA beslutat att förlägga både invigningsmatchen OCH finalen i U21-EM nästa sommar till den nya arenan i Malmö. Den gamla Malmö stadion kommer att finnas kvar och upprustas till en renodlad, högkvalitativ friidrottsarena. Redan nu har dock stadion börjat användas för större utomhuskonserter under sommarmånaderna. Det lär fortsätta så…

En bit öster om sjukhusområdet, öster om Amiralsgatan ligger stadsdelen Sorgenfri. Den norra delen av detta område utgörs idag av ett stort industriområde som i framtiden kommer att förvandlas till attraktiv innerstadsmiljö. Redan har stadstrafikens bussgarage fått maka på sig. Ambitionen är att utvidga innerstaden och att knyta ihop centrum med de östra delarna av Malmö. I idéskisserna framställs en extremt tät, småskalig bebyggelse som för tankarna till Japanska städer eller till det gamla New York. På vissa sätt påminner det också om Limhamns centrala delar. Och det är just till Limhamn som vi nu förflyttar oss!

På Limhamn finns flera intressanta projekt. Utbyggnaden av Ön fortsätter och på fastlandet kommer hamnen runt Dragørfärjans gamla färjeläge och Cementfabriken att omvandlas till attraktiv stadsbebyggelse. I stadens planprogram talas om ett par höga hus och om möjligheterna att omvandla de höga cementsilona till bostäder. Det senare är något som NCC har förklarat sig villiga att göra!

Där Limhamns bebyggelse idag tar slut i söder öppnar sig det mäktiga Kalkbrottet. Det är en mycket speciell plats som nu kommer att bli föremål för snabb bostadsutbyggnad. Förslaget om fyra miniskrapor i glas från Domus arkitekter verkar tyvärr inte längre vara aktuellt. Istället är det mer småskalig bebyggelse som planeras. HSB, Veidekke, Saelsjö och Annehem är några av byggherrarna i detta område. Det är synd att glastornen verkar vara borta från agendan. Om så är fallet kan Sverige vara på väg att förlora en chans att skapa en spektakulär och futuristisk port till riket. En byggnad som istället delvis kommer att ha denna funktion är det stora spa och hotell som anläggs på Lernacken, alldeles vid Öresundsbrons fäste. Det vinnande förslaget, 360 Grader, är ritat av norska Space Group. Visst hade man velat se en mer spektakulär byggnad på Sveriges bästa(?) tomt, men med tanke på naturvärden och Länsstyrelsens hållning i frågan bör man nog vara nöjd med byggnaden. Och ännu nöjdare blir man när man jämför 360 grader med de övriga tävlingsförslagen. Detta var utan tvekan det bästa förslaget!

Spa och kurhotell vid Öresundsbrons fäste, Lernacken, Malmö. 360 Grader Bild: Malmö Stads bildarkiv

Från Lernacken har man god utsikt över Öresund, och om man tittar söderut på andra sidan bron ser man Vattenfalls nu färdigställda vindkraftspark på Lillgrund. Den består av 48 verk och är just nu världens tredje största havsbaserade park.

Vattenfalls vindkraftpark på Lillgrund, ÖresundBild: Öresundsbloggen

Vi stannar kvar i de södra delarna av kommunen. Här fortsätter Bunkeflostrand att växa. Annestad har med sina prefabricerade element, förhållandevis låga hyror och höga andel av danska invånare väckt uppmärksamhet. Det i särklass största och mest spektakulära utvecklingsområdet i södra Malmö är emellertid Hyllie. Här mynnar Citytunneln ut och just nu anläggs Hyllie station som kommer att bli en av de mest trafikerade i regionen.

Hyllie station i Malmö. Malmö Arena och Hyllie vattentornBild: Klas Andersson, Citytunneln

Runt järnvägsstationen växer en helt ny stadsdel fram med både bostäder och arbetsplatser. Hyllie blir hemvist för några av Öresundsregionens mest framstående byggnader. Bygget av Europas modernaste multiarena, Parkfasts Malmö Arena, pågår för fullt. (Bild) Anläggningen, som får en publikkapacitet för upp till 15 000 personer, kommer att kunna användas för en mängd olika sportevenemang samt för kongresser och konserter.

Malmö Arena i Hyllie under uppbyggnad. Byggherre: ParkfastBild: Öresundsbloggen

Bredvid Malmö Arena påbörjas snart bygget av Skandinaviens största köpcentrum, Emporia, ritat av Gert Wingårdh. Bygglovet gäller för 217 000 m² och inkluderar förutom köpcentrum även bostäder, kontor och parkeringshus. Entreprenaden värderas till över två miljarder kronor och kommer att sysselsätta upp till 3 500 personer. När Emporia öppnar 2011 kommer det att vara en arbetsplats för ca 3 000 personer, sysselsatta i de över 200 butikerna eller i de ca 30 restaurangerna.

Emporia köpcentrum i Hyllie, MalmöPlan 1 i Emporia köpcentrum, Hyllie Bilder: Emporia

Inte långt från köpcentrumet kommer den norske entreprenören Arthur Buchardt att låta uppföra ett stort hotell. Ursprungligen var detta tänkt att inrymmas i Europas högsta byggand, Scandinavian Tower. Planerna på denna skyskrapa skrotades dock i samband med den djupa lågkonjunktur som följde efter IT-kraschen och terrorattackerna mot World Trade Center i New York. Man skissade då istället på en hotellbyggnad med mer modesta fem våningar. Nyligen har emellertid Buchardt låtit arkitekten Wingårdh rita om huset. Resultatet blev en betydligt högre (17 våningar) och minst sagt extraordinär skapelse.

Även om Scandinavian Tower aldrig kom att förverkligas så finns det ändå goda förhoppningar om en skyskrapa i Hyllie. Fastighetsbolaget Annehem, med Greg Dingizian i spetsen, presenterade nämligen en sådan med namnet Malmö Tower, högre än självaste Turning Torso. Denna byggnad har sedan ritats om, krympts ihop och döpts om till Point Hyllie. Även om Point Hyllie med sina 27 våningar inte är lika hög så är det alltjämnt en imponerande skapelse!

Point Hyllie i Malmö. Byggherre: AnnehemPoint Hyllie in Malmö, Sweden Bilder: Annehem

I samband med att nu spåren vid Citytunnelns mynning anläggs har Malmö stad beslutat om att ta tillfället i akt och investera i spår som möjliggör en hopkoppling av Citytunneln med gamla Kontinentalbanan. Därmed skapas förutsättningar för en framtida ringlinje med Pågatågstrafik runt Malmös östra delar. Om en sådan blir verklighet skulle en lokal järnvägsstation kunna anläggas i Rosengård och det utsatta området skulle på ett bättre sätt bindas ihop med övriga staden. Denna typ av proaktiva beslut är något som knappast inte kan hyllas nog! BRA! Under rubriken lokaltrafik kan vi också passa på att nämna, och applådera, den spårvagnsutredning som kommunen satt igång. Det verkar nu växa fram en politisk konsensus om att Malmö i framtiden kommer att behöva mer spårburen kollektivtrafik. Folkpartiet har föreslagit en tunnelbana men i en så ytmässigt tät stad som Malmö är det givetvis mer realistiskt med spårvagnslinjer. Man arbetar föredömligt snabbt med detta, åtminstone i relation till grannen Lund där planerna på att spårsätta Lundalänken knappt utvecklas alls.

Stationen i Hyllie blir den sista anhalten för tågresenärer på väg till Köpenhamn. Den funktionen har idag Svågertorps station en bit österut. I Svågertorp har ett stort område för volymhandel vuxit fram. Här finns idag många stormarknader, byggvaruhus, möbelvaruhus etc. Den senare kategorin kommer snart att få ett ordentligt tillskott i form av IKEAs helt nya Öresundsvaruhus som är på planeringsstadiet. Den nya byggnaden blir dubbelt så stort som det varuhus som idag finns i Malmö, vid Bulltofta. IKEAs jätteinvestering borgar för att Svågertorp även framöver kommer att fortsätta att vara en dynamisk miljö. Än bättre blir det om planerna på en malmöitisk temapark förverkligas. Förslag finns att här etablera en stor nöjes- och upplevelsepark som med sitt vikingatema får en tydlig skandinavisk prägel. Öresundsbloggen är försiktigt positiv till dessa planer. Malmö saknar idag en stark turistmagnet liknande Liseberg, Gröna Lund, Skansen eller Vasamuseet. Detta är något som absolut behövs för att locka till sig de tokkonsumerande barnfamiljerna. Sydsvenskan skriver om visionerna i en artikel här. En temapark har diskuterats länge och det är bra om det äntligen händer något på den fronten. Vi är dock än mer positiva till förslaget om en slalombacke inomhus i Fosie, även om dessa planer än så länge är på idé- och visionsstadiet! En sådan anläggning skulle, till motsats från en temapark, vara helt unik i sitt slag – inte bara i Sverige utan i hela Norden. Den skulle locka till sig besökare från åtminstone hela Sydsverige, hela Danmark, norra Tyskland och norra Polen. Projektet, som går under arbetsnamnet SnowFun Nordic har kostnadsberäknats till 170-225 miljoner kronor och drivs av Christer Lundin och Ashif Chowdary.

Innan vi lämnar Malmö vill vi avslutningsvis passa på att nämna ytterligare ett par projekt som hittills inte hunnits med i vår lilla exkursion: SBCs bostadshus på 12 våningar vid Slussplan (Bilder kan ses här), omdaningen av Davidhalls torg, en storsatsning på cykeltrafiken, Moving Media City samt Malmö Entré, det stora upplevelsecenter som danska TK Development just nu bygger vid stadens norra motorvägsinfart. Entré blir ett köpcentrum som kompletteras med aktiviteter såsom gym, bowling och bio.

Sådär! Låt oss nu lämna Malmö och fortsätta vår genomgång av aktuella stadsutvecklingsprojekt i Lund och i de kringliggande kommunerna. Så sker i efterföljande blogginlägg.