lördag 22 maj 2010

Konserthuset eller K 3 kan bli gymnasier


...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


MALMÖ. Sydsvenskan har tidigare i veckan berättat att Malmös gymnasieskolor står inför stora förändringar.

Färre gymnasister och ökad konkurrens från friskolor gör att utbildningsförvaltningen överväger att stänga Heleneholms gymnasium, Mediegymnasiet och Universitetsholmens gymnasium.


En plan är att musik,
teater och annan estetisk utbildning som flyttar ut från Heleneholm ska få dela lokaler med ett nytt samhällsvetenskapligt program med medieprofil.

En möjlig lokal för denna konst- och medieskola är, som Sydsvenskan kunde berätta tidigare i veckan, Latinskolan.

Utbildningsförvaltningen planerar redan nu för att skapa mer plats på Latinskolan, genom att inte längre erbjuda det naturvetenskapliga programmet här.

Parallellt arbetar utbildningsförvaltningen med två andra alternativ för placering av den nya skolan. Sydsvenskan vet vilka:


Konserthuset.
Vid årsskiftet 2013

2014 ska den nya konsert- och kongressanläggningen vid Neptuniparken stå klar. Det befintliga Konserthuset kan då bli ett centrum för konstnärlig utbildning.


K 3.
Malmö högskolas kultur, konst och kommunikation övergav i somras sina tidigare lokaler vid högskoleområdet och flyttade ut i Västra hamnen. K 3-huset kan gå från högskola till gymnasium, med en snarlik utbildningsprofil.


Att Konserthuset, K 3
och Latinskolan är de tre lokaler som hittills utreds, bekräftas av Tommy Rosengren som sitter i utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och är rektor på Universitetsholmens gymnasium.

– Det pågår utredningsarbete kring de här tre lokalerna. Vi i ledningsgruppen har lyft på styrkor och svagheter. Det finns ännu ingen gradering eller värdering gjord av vilket av alternativen som skulle vara mest lämpligt, säger han.