tisdag 12 april 2011

Tyck till om nytt konserthus


På tisdagskvällen kan Malmöborna tycka till om ett nytt konserthus....[Läs hela artikeln / Gå till källan]
Illustration: SCHMIDT HAMMER LASSEN


På tisdagskvällen kan Malmöborna tycka till om ett nytt konserthus.Det finns ett planförslag till ett nytt kongress- och konserthus i Västra hamnen. Nu vill Malmö stad att allmänheten tycker till om förslaget. Mellan klockan 18 och 20 idag tisdag, bjuds allmänheten in till Stadshuset för att ta del av förslaget.Det är stadsbyggnadskontoret som har tagit fram planförslaget och byggnaden är tänkt att placeras mellan Nordenskiöldsgatan, Gibraltargatan, Neptuniagatan och Västra hamnkanalen. Efter samrådsmötet med allmänheten kommer ett slutgiltigt förslag att arbetas fram med utgångspunkt från de synpunkter och remisser som kommit in.