onsdag 8 oktober 2008

Utveckla centrumhandeln!

Sydsvenskan rapporterar idag att Nova Lund fortsätter att vara Skånes snabbast växande köpcentrum. Försäljningen där ökade förra året med 18,9 %. Samtidigt ökade även detaljhandelns omsättning i Lunds centrum, vilket indikerar att city nu börjat återhämta sig från den på senare år kraftigt hårdnande konkurrensen från externa köpcentra såsom Nova och Center Syd. Det handlar emellertid om en mycket blygsam ökning, endast 3,9%. Därmed utvecklas centrumhandeln i Lund sämre än i Malmö och Helsingborg, men hamnar tyvärr också efter mindre städer som Ystad, Landskrona och Kristianstad.

Med sitt medeltida gatunät, smala gränder och små gårdar, är Lund som gjort för bra shopping. Tyvärr har man tidigare varit dåliga på att ta till vara på de möjligheter som finns. Det beror dels på konservativa handlare och politiker som inte vågat förlänga butikernas öppettider, investera i ny teknik eller utveckla centrum med ny och djärvare bebyggelse, dels på en brist på bra shoppingutbud i nära anslutning till centralstationen. Men vad Lund framför allt har saknat är det som i princip varenda liten håla i hela Sverige har – en stor, centralt placerad shoppinggalleria i city! Vissa aktörer talar om festivaler, temakvällar och andra happenings i stan, men de åtgärder som ger stört effekt är de som påverkar vardagens konsumtion, vecka ut och vecka in... Åtgärder med bestående effekt måste i det här sammanhanget prioriteras framför tillfälliga "vitamininjektioner".

De senaste årens utveckling för centrumhandeln i Lund visar med all önskvärd tydlighet att det i nuläget knappast behövs fler externa handelsytor runt Lund. Midrocs förslag på ett nytt köpcentrum vid nya motorvägsinfarten trafikplats Råby vid E22 i sydöst är alltså inte särskilt positivt. Här bör man istället, enligt vår mening, satsa på kontor och lätt industri i byggnader som fullt ut utnyttjar det fantastiska skyltläget vid Autostradan, d v s i byggnader med djärv, gärna experimentell arkitektur som sticker ut och skapar identitet – portalbyggnader för Lund. Och man får gärna bygga högt för att utveckla och göra Lunds siluett mer spännande. Allt utom nya butikslådor skulle alltså vara av värde...

Inne i city behövs en nytt stort shoppingcentrum som kan fungera som en magnet och dra till sig besökare till hela Lunds innerstad. En sådan etablering skulle komplettera det befintliga shoppingutbudet på ett mycket positivt sätt. Allra helst borde köpcentret placeras i direkt anslutning till Lunds centralstation, för att med kollektivtrafiken skapa en miljömässig hållbarhet i projektet och för att maximalt locka besökare även från grannorterna. Av praktiska skäl kanske inte detta är möjligt och då får man naturligtvis med öppet sinne titta på andra lokaliseringsalternativ i innerstaden. Ett intressant sådant skulle kunna vara Kv. Galten, söder om Mårtenstorget vid Bankgatan. När stadsbussarna minskar sin närvaro eller helt slutar att använda Botulfsplatsen som central bussterminal måste denna del av staden utvecklas. Planeringen av Saluhallens expansion är t.ex. redan i full gång. Ett stort och modernt shoppingcenter vid Bankgatan skulle kunna vara precis vad stadsdelen behöver. Dessutom skulle exploateringen bidra till att flytta innerstadens pulsmässiga centralpunkt söderut, närmare pånyttfödda områden som Margretedal och Karhögs torg.

Fem arkitektbyråer har på eget initiativ skickat in förslag till Lunds kommun på hur kvarteret Galten skulle kunna bebyggas. De fem är Årstiderne arkitekter, Plan- och byggnadskonst i Lund, FOJAB, Johan Celsing samt Peter Torudd. Bostäder, handel och kulturhus är de användningsområden som dominerar. Att Lund behöver ett riktigt kulturhus är självklart. Vi anser dock inte att det är lika självklart att det bör ligga just vid Bankgatan. En betydligt mer spännande placering är vid Södra vägen där en JET-mack ligger idag. Där skulle ett kulturhus tillåtas ta mer plats (framför allt visuellt i form av aggressivare arkitektur) och ge ett intressant välkomnande till bilburna besökare. Samverkansmöjligheterna med Kulturmejeriet är dessutom stora och förhoppningsvis kan synergieffekter uppnås.

Vad gäller kvarteret Galten så anser vi att förslaget från Årstiderne arkitekter är bäst. De föreslår 2 våningar handelsyta om ca 15 500 kvm, plus 2 våningar bostäder, kompletterat med underjordiskt garage. En centralt placerad shoppinggalleria skapas samtidig som fler bostäder byggs i city. Således attackeras två av Lunds stora tillkortakommanden – det dåliga shoppingutbudet i city, samt bostadsbristen. Se en bild från Årstidernes förslag här!

Länkar:

Tävling kan avgöra Bankgatans framtid (Sydsvenskan)

Fem byråer har redan skickat in försag (Sydsvenskan)

Nova Lund ökar mest av Skånes köpcenter (Sydsvenskan)

Så vill cityhandeln möta konkurrensen (HD.se)

Extraöppet obekant för många kunder (HD.se)


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,