söndag 20 december 2009

ESS flyttas för att få närkontakt med Max IV


Ett nytt förslag på placering av ESS-anläggningen håller på att tas fram. Ändringarna kan få stora konsekvenser.


LUND. ESS-konsortiet arbetar nu för fullt med hur den stora anläggningen ska utformas. Och stadsbyggnadskontoret försöker hitta den bästa placeringen.

– De diskussioner vi har är att flytta några hundra meter åt Max IV-hållet, säger planarkitekt Fredric Palm.

Området mellan Odarslövsvägen och E 22 smalnar av åt sydväst och beroende på hur stor anläggningen blir kan den flyttas olika långt åt sydväst.

– Vi vet ännu inte hur stor anläggningen blir. Frågan är hur nära Max IV vi kan komma. Och hur vi ska utnyttja det område som blir över, säger Fredric Palm.
Skälen för flytten är framförallt att bättre knyta ihop de två forskningsanläggningarna och att spara åkermark.

Förändringarna får direkta konsekvenser för de boende i närheten.

– Boende som berördes tidigare påverkas inte så väldigt längre och vice versa, säger Lars Lavesson.
[Läs hela artikeln / Gå till källan]