fredag 29 oktober 2010

Byggplan för de närmaste fyrtio åren godkändes


Grönt mot grått, menade Miljöpartisten Anders Ebbesson. Gårdagens debatt i kommunfullmäktige om Lunds nya översiktsplan handlade mycket om klimatmål....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Grönt mot grått, menade Miljöpartisten Anders Ebbesson. Gårdagens debatt i kommunfullmäktige om Lunds nya översiktsplan handlade mycket om klimatmål.


LUND. Sedan 2006 har arbetet med kommunens övergripande plan för var det kan byggas i framtiden pågått. Den gamla översiktsplanen från 1998 ersätts nu av en ny, som beskriver utbyggnaden de närmaste fyrtio åren.

Majoriteten av partierna – FP, KD, M, S och V – är överens om målsättningen 900 nya bostäder per år varav cirka hälften hyres­lägenheter. Kommunen hoppas att Simrishamnsbanan – tågtrafik mellan Malmö och Simrishamn via bland annat Lund och Dalby – blir verklighet och planerar för utbyggnad i kommunens östra delar. Ett mål är att bygga i ”bilsnåla” lägen – något som innebär nära till kollektivtrafik.

– Det pratas mycket om den goda jorden. Det har vi hanterat bra med många förtätningar i planen. Det kommer inte att bli lätt att komma förbi för kommande byggnadsnämnder, sa Jörgen Jörgensen (FP).

Just åkermarken var ämne för Centerns och Sverigedemokraternas invändningar mot planen.

– Ny bebyggelse vid Vallkärra och Håstad är inte att slå vakt om denna värde­fulla resurs, sa Lars Bergwall (C).

Centern menar att 600 bostäder per år är tillräckligt och att fler bostäder i stället bör byggas i angränsande kommuner som Sjöbo och Höör. C är också emot utbyggnad i Björnstorp innan en järnvägsstation kommit till där. SD vill bygga mer på höjden i Stångby och Dalby.

Både Ulf Nymark från Demokratisk Vänster och Miljöpartisten Anders Ebbesson ifrågasatte om utbyggnadsplanen lever upp till kommunens klimatmål – både det gamla att minska koldioxidutsläppen till 2050 med 85 procent och det nya att strypa utsläppen helt tills dess.

– Hur vet du att den här planen inte klarar det? Jag tycker att du är pessimistisk, sa Gunnar Jönsson (S) riktat till Anders Ebbesson.

Miljöpartiet yrkade på återremiss för att utreda planen ytterligare, men blev nedröstat. I stället godkändes planen utan votering – något som C, DV, MP och SD reserverade sig emot.

Gårdagens möte var det sista för det gamla kommunfullmäktige. Vid nästa möte gäller mandatfördelning som valet i september gav.