fredag 29 oktober 2010

Wihlborgs tror på tillväxt


Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar såväl högre förvaltningsresultat som hyresintäkter jämfört med ifjol. Men i Lund spås vakanserna fördubblas närmaste året....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar såväl högre förvaltningsresultat som hyresintäkter jämfört med ifjol. Men i Lund spås vakanserna fördubblas närmaste året.


MALMÖ. Förvaltningsresultatet för årets tredje kvartal landade på 158 miljoner kronor, 8 miljoner bättre än samma period ifjol.

Hyresintäkterna uppgick samtidigt till 318 miljoner kronor, jämfört med 307 miljoner förra året.

Enligt kvartalsrapporten räknar Wihlborgs med en fortsatt bra tillväxt på de flesta av sina marknader. I Malmö är hyresmarknaden fortfarande stark liksom i Helsingborg.

Däremot har fastighetsmarknaden i Köpenhamn ännu inte återhämtat sig och i Lund räknar Wihlborgs med att andelen tomma kontorslokaler i staden kommer att öka till 12–15 procent de närmaste tolv månaderna.

Idag ligger vakanserna i Lund på 7–8 procent, enligt Wihlborgs.

I rapporten gör Wihlborgs även bedömningen att förvaltnings­resultatet för helåret 2010 kommer att överstiga 600 miljoner kronor. Ifjol uppgick resultatet till 541 miljoner kronor.