torsdag 4 november 2010

Nya kalkyler: tunnel billigare än bro


En tunnel blir billigare än en bro. Det visar nya byggkalkyler för en fast förbindelse över Fehmarn Bält. Men broförespråkarna är starka och hänvisar till att notan för ett brobygge bantats med en miljard kronor....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

En tunnel blir billigare än en bro. Det visar nya byggkalkyler för en fast förbindelse över Fehmarn Bält. Men broförespråkarna är starka och hänvisar till att notan för ett brobygge bantats med en miljard kronor.


Danmark och Tyskland enades för två år sedan om att överbrygga Fehmarn Bält med en fast väg- och järnvägsförbindelse. Enligt överenskommelsen står Danmark för notan. Byggstarten är planerad till hösten 2013, men det är ännu oklart om det blir en bro eller en tunnel.

Många danska politiker vill kröna Danmarks stolta tradition som brobyggare med ännu ett jättelikt brobygge. Det sägs att broar gör sig bättre på vykort. Och en bro över Fehmarn Bält skulle bli en betydligt större turistattraktion än en tunnel under det tysk-danska sundet.

Nu har projekteringsbolaget Femern A/S tagit fram detaljerade kostnadsberäkningar på vad en bro respektive tunnel kostar. De nya kalkylerna visar att bygget blir mer än tio procent dyrare än vad man räknade med för bara två år sedan – och att den fasta förbindelsen kan bli klar först år 2020, inte 2018 som tidigare varit tänkt.

Kalkylerna visar svart på vitt att en tunnel är billigare:

En snedkabelbro kostar 38,5 miljarder kronor. Det motsvarar 48,1 miljarder i svenska kronor. Det är i runda tal dubbelt så mycket som Öresundsbron gick lös på.

En sänktunnel av samma typ som under Drogdenrännan i Öresund kostar 37,9 miljarder kronor (47,4 miljarder svenska kronor).

En tunnel har fler fördelar än det lägre priset. Den blir mer miljösäker eftersom den saknar bro­- pelare som kan bli på- seglade av oljetankrar eller andra fartyg med miljöfarlig last. Dessutom är den okänslig för väder och vind.

Tidigast i januari kommer ett slutgiltigt beslut om bro eller tunnel. Men det har redan gjorts flera justeringar i kalkylerna till förmån för ett broprojekt.

Femern A/S har minskat längden på en tänkt bro med 1 000 meter genom att bygga två nya halvöar – en på tysk och en på dansk sida av Fehmarn Bält. Därmed blir bron bara 17,6 kilometer lång.

Själva snedkabelbron har kortats från 3 208 till 2 413 meter.

Fyra pyloner har blivit tre, tre segelrännor två. Och själva bron har gjorts 10 meter smalare.

Detta har minskat bropriset med en hel miljard. Det minskar kostnaderna för Femern A/S och de bilister som under 29 års tid ska finansiera brobygget med sina trafikavgifter.

Å andra sidan ökar kostnaderna för danska och tyska skattebetalare som till följd av de nya halvöarna måste betala 1,7 miljarder danska kronor mer för dyrare landanläggningar. På Fehmarn och Lolland måste tyska respektive danska staten betala för längre motorvägar och längre järnväg.