söndag 25 mars 2012

Akademiska Hus bygger nytt i Lund

Förra veckan togs det första spadtaget för LUX, en ny modern universitetsbyggnad som tillsammans med SOL (Språk- och litteraturcentrum), kommer att föra samman alla teologiska och humanistiska institutioner vid Lunds universitet till en sammanhållen enhet mitt i det framväxande Kunskapsstråket.

LUX-huset, Lund
Bild: Akademiska Hus pressrum, mynewsdesk.com

De tidigare naturvetenskapliga byggnaderna Zoologen och Zoofysiologen omvandlas nu till en effektiv samlingspunkt kallad LUX för humaniora och teologi. HT-fakulteterna binds därmed ihop då alla verksamhetsdelar ryms i det nya komplexet LUX och det intilliggande SOL. Tillsammans bildar de ett gemensamt HT-centrum som kommer att spela en viktig roll i Kunskapsstråket, det den del av staden som binder samman Lundagård och de gamla universitetsbyggnaderna i centrum, med sjukhusområdet, LTH:s campus, Ideon och vidare upp mot Brunnshögs framväxande stadsdel där forskningsanläggningarna MAX IV och ESS kommer att ligga som mäktiga landmärken på höjden. Sölvegatan blir den centrala länken i Kunskapsstråket som kommunen planerar för tillsammans med universitetet och andra aktörer. Starten av LUX-bygget kan därmed ses som något av ett startskott också för Kunskapsstråkets fysiska utveckling!

Investeringen i LUX går loss på ca 400 miljoner kr. Totalt omfattar LUX 7 000 kvadratmeter nybyggnation samtidigt som de befintliga byggnaderna på 11 000 kvadratmeter förnyas helt. Inflyttning beräknas kunna ske sommaren 2014. Öresundsbloggen välkomnar det nya tillskottet i stadsrummet!


Länkar:
Lux-hus lyser ikapp med Sol-centrum (Skånskan)
Byggstart för nya LUX vid Lunds universitet (Akademiska Hus)