torsdag 15 mars 2012

Krav på Lunds nya kongresscentrum

En genomsnittlig kongressbesökare gör av med ca 3200 kr per dygn på den ort som besöks. Att få stå som värdstad för en kongress innebär således bra affärsmöjligheter för butiker, hotell, restauranger och andra näringsidkare i staden. Detta genererar ökad sysselsättning och fler arbetstillfällen i de berörda företagen vilket i sin tur ger större skatteintäkter för kommunen – medel som till exempel kan användas för att stärka och bygga ut välfärden och öka kvaliteten i skola, vård och omsorg.

För att Lund ska kunna ta emot de riktigt stora mötena (de med flera tusen deltagare) krävs emellertid att staden förstärks med ett stort och modernt konferenscentrum! Det faktum att Nordens största universitet finns i staden innebär ju att potentialen är nästan hur stor som helst. Den akademiska världen är en av de främsta grogrunderna för internationella forskarkonferenser. Lund har därför möjlighet att få väldigt många möten nästan per automatik, om bara tillräckligt stora faciliteter fanns på plats!


FÖLJANDE KRAV BÖR STÄLLAS PÅ ETT KONGRESSCENTRUM I LUND:

>> Centralt beläget: Centrumet bör placeras med gångavstånd till universitetet och till Lunds centralstation där Öresundståg och flygbussar trafikerar. För att få ut största möjliga samhällsnytta bör det även vara placerat med gångavstånd till butiker och restauranger. (En mycket intressant plats som diskuterats är den tomt där Tingsrätten idag ligger. Den uppfyller ovanstående krav.)

>> Tillräckligt stort: De företag och organisationer som organiserar och planerar kongresser är måna om att lokalerna ska räcka till. Mardrömmen är att intresset för mötet överstiger möteslokalernas kapacitet. Därför söker man sig gärna till städer som har stor kapacitet och flexibla lokaler.

>> Hög flexibilitet: Mötesrummen bör kunna dimensioneras efter beställarens önskemål. Det innebär exempelvis att det ska finnas flera rum och hörsalar i olika storlekar, att visa väggar är vik- eller nedmonteringsbara och att stolar/bänkar i viss utsträckning är mobila. Dessutom bör centrumet även kunna användas för mer publika evenemang såsom konserter, pjäser och utställningar.

>> Anslutande hotell: Det får gärna finnas ett hotell i samma byggnadskropp så att man redan i projekteringen säkerställer att stadens hotellkapacitet följer med i expansionen. Dessutom är det bekvämt för de mötesdeltagare som väljer att bo i anslutning till kongressen – något som uppskattas vid särskilt intensiva och stora möten.

>> Djärv arkitektur: Det nya kongresscentrumet är mer än någon den byggnad som mötesdeltagarna kommer att minnas från sina få dagar i Lund. Det är ofta den första och sista, och kanske även enda, byggnad som de får nära kontakt med. Då är det givetvis viktigt att huset är av gedigen kvalitet, både vad gäller material, funktion och miljö, och vad gäller arkitektur. Det är inte ofta en stad av Lunds storlek får en möjlighet att uppföra en byggnadsvolym av dessa dimensioner. Desto viktigare är det just därför att våga ta den sällsynta chansen och bygga ett "landmärke" – en ikonisk byggnad, gärna hög, som blir en symbol för vår tid och något som även Lundaborna kan vara stolta över, även de som själva aldrig kommer att delta i någon kongress!