måndag 12 mars 2012

Sensationellt fynd under Lunds domkyrka

En cirka tusen år gammal brunn har hittats och grävts fram under golvet i kyptan på Lunds domkyrka. Av allt att döma har brunnen grävts innan kyrkan uppfördes på platsen. Detta är ytterligare ett av en lång rad fynd som bekräftar och kastar ljus på Lunds långa historia som boplats och sedermera urbant centrum. I en av Sveriges äldsta städer fortsätter de arkeologiska fynden att poppa upp som blommor ur marken..!

Läs mer:
>> (Annat på samma ämne: Tak från medeltiden renoveras (Skånskan))


Läs även andra bloggar om , ,