söndag 17 januari 2010

Studiecirkel ska rymma 80


Åttio nya studentbostäder i ett runt hus. Det är vad som planeras vid Kämnärsvägen mittemot Willys. Nu finns förslag till plan som det ska samrådas om.


De nya bostäderna blir en fortsättning av de fyrklöverhus som AF Bostäder har vid Kämnärsvägen. Området där det går att bygga nytt är en parkeringsyta där Klosterängs­vägen svänger.

Byggstilen skiljer sig från de övriga husen. Nu ska det byggas runt. Lite som en amfiteater med två till fyra våningar ser förslaget ut.

21 januari ska byggnadsnämnden fatta beslut om att skicka förslaget på samråd. I detaljplanen ingår också en ny dragning av Kämnärsvägen som ska anslutas till Klosterängs­vägen norr om det nya runda byggnaden.

På stadsbyggnadskontoret är man förtjust i den före­slagna bebyggelsen, som ritats av Fojab Arkitekter.

– Den föreslagna byggnaden har en intressant och tilltalande gestaltning och avslutar Delfinområdet på ett bra sätt. Byggnaden ger karaktär och identitet till denna ganska anonym...[Läs hela artikeln / Gå till källan]