söndag 1 januari 2012

Öresundsbloggen önskar gott nytt år!

2011 är till ända och ett nytt spännande år står för dörren. Även om finanskriser och visionslösa politiker på båda sidor sundet verkat bromsande på Öresunds utveckling under året som gått har ändå regionen fortsatt att integreras och förstärka sin ställning som Skandinaviens ledande urbana centrum, om än i långsammare takt. Detta är ett styrketecken i sig själv, att trots dåliga förutsättningar fortsätta att utvecklas!

Öresundsbloggen skulle vilja önska alla sina läsare ett gott nytt år genom att påminna om några av de händelser, initiativ och projekt på den svenska sidan sundet som starkast påverkat regionens utveckling under året som gått. Samtidigt vill vi blicka framåt och ge några exempel på vad som står för dörren under 2012. Nedanstående sammanställning är långt ifrån fullständig, utan ska endast ses som ett axplock, och en aptitretare!

2011:

>> Beslut om nytt konserthus och kongressanläggning i Malmö. 2011 blev året då man beslutar att Malmö ska begåvas med en ny mötesanläggning i toppklass. Jättekomplexet om 90.000 kvm ska uppföras mitt i centrala staden och kommer att knyta ihop Västra Hamnen med den gamla stadskärnan. Det 75 meter höga hotellet kommer att bli ett nytt landmärke för Malmö och Öresundsregionen.

>> Ideon Gateway byggs. Lunds hittills högsta hus växer fram på Ideon. Vid årsskiftet har 18 av de 19 våningarna fullbordats. Huset väntas nå sin fulla höjd nästa veka och blir ett landmärke för det kunskaps- och innovationsinriktade Lund.

>> Handbolls-VM i Skåne. Ett av 2011 års största idrottsevenemang var världsmästerskapen i handboll. Sverige står som värd och huvuddelen av turneringen spelas i Skåne med Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg bland spelorterna. Danmarks gruppspelsmatcher, och sedemera även finalmatchen avgörs i Malmö Arena, vilket på allvar gör att Köenhamnsborna får upp ögonen för arenan. Malmö Arena etableras som en av Öresundsregionens ledandande mötesplatser.

>> Första delarna av nya Norra Hamnen invigs i Malmö. Den 7 september öppnas de första delarna av Copenhagen Malmö Ports utbyggnad av Norra Hamnen. Utbyggnaden av hamnen, där bl.a. 150 hektar havsområde omvandlas till terminaler, är ett av de största byggnadsprojekten i stadens historia.

>> Cementas nya silo i Norra Hamnen byggs. Malmö får ett nytt imponerande landmärke då en 90 meter hög silo byggs vid Cementas nya terminal i hamnen. Ambitionsnivån har lyckligtvis varit hög vad gäller utforming och design. Byggnaden kommer att lysas upp på natten och högst upp i toppen etableras en mindre konferensanläggning, ett välkommet tillskott till Öresunds "mötesinfrastruktur".

>> Domkyrkoforum öppnar. Öresundsregionens kanske främsta turistattraktion, Lunds domkyrka, får äntligen det besökscentrum som den mäktiga katedralen förtjänar.

>> Lund utses till Sveriges tredje bästa investeringsort.

>> Medicinteknikjätten Gambro beslutar att flytta sitt huvudkontor till Lund.

>> Smartphonetillverkaren Sony Ericsson beslutar att flytta sitt huvudkontor från London till Lund.

>> Malmö, Lund och Helsingborg intensifierar arbetet för att etablera effektiv och miljövänlig spårvagnstrafik i städerna. Projektkontoret fär Spårvagnar i Skåne (SPIS) etableras i Lund, med syftet att begåva städerna med ett nytt, modernt kollektivtrafiksystem som har kapacitet att klara framtidens snabbt ökande trafik- och passagerarmängder.

>> Stadsparken i Lund byggs ut och är nu en av Sveriges största urbana parker.

>> Byggstart för Kristallen, Lunds nya stadshus.

>> Byggstart för MAX IV. Spaden sätts i marken för det synkrotonljuslaboratorium som ugtör Sveriges hittills största investering i en forskningsanläggning. MAX IV kommer att bli den största och mest avancerade anläggningen i sitt slag i världen.


Avslutningsvis vill vi så nämna några av de pågående eller planerade projekt och händelser som kommer att sätta karaktär på den urbana utvecklingen under året som kommer.

2012:

>> Point Hyllie fortsätter att växa fram i södra Malmö. Bostads- och kontorskomplexet ska så småningom toppa på närmare 100 meters höjd.

>> Utbyggnaden av Saluhallen i Lund fullbordas och kommer då att stärka Lunds innerstad och centrumhandel.

>> Bygget av nya Triangeln i Kv. Kaninen fortsätter i Malmö. Komplexet kommer att innehålla galleria, bostäder och kontor och dess högsta del blir 16 våningar - mitt i city.

>> Ideon Medicon Village öppnar i Lund. En av de redan klara hyresgästerna är ESS, European Spallation Source, den enorma forskningsanläggning som fortfarande är under planerings- och designstadiet men som ändåredan sysselsätter fler än 200 personer i Lund.

>> Bygget av nya MalmöMässan i Hyllie fortskrider.

>> Masterplan för nya Lund C kommer att tas fram. Lunds centralstation har nyligen gått om Malmös som Sveriges fjärde största järnvägsstation mätt i antalet resenärer. Kommunen planerar nu för att skapa ett betydligt större resecentrum som knyter ihop spårvagnarna med busstrafiken och tågen. Tillhörande stadsutvecklingsprojekt lär inkludera kongresscentrum, köpcentrum (behövs i city för att ge nytt liv åt centrumhandeln!), hotell och kanske också ett kulturhus...

>> Detaljplaner för spårvägen Lund C-ESS ska tas fram under 2012.

>> Öresundsregionens nya shoppingmecka Emporia färdigställs i Hyllie.

>> Bygget av MAX IV fortskrider.


Gott nytt år!