torsdag 19 januari 2012

Malmö-Lund: Ett gemensamt storstadsområde

Nu ska samarbetet mellan Malmö och Lund intensifieras och fördjupas. De två grannstäderna utgör sedan länge en gemensam arbetsmarknadsregion. Malmös skyline ses utan problem från Lunds höjder och att resa mellan städerna tar bara några minuter. Ett pärlband av förorter längs autostradan och Södra Stambanan gör dessutom att bebyggelsen längs med transportvägarna är närmast obruten. Malmö och Lund smälter sakta men säkert samman! Trots detta har det formella samarbetet på kommunnivå varit dåligt. Nu har emellertid politikerna i båda stadshusen bestämt sig för att ändra på den saken och har dragit igång ett antal projekt inom flera olika områden.

Inom området planering och infrastruktur ska bl.a. en gemensam strukturplan för Malmö-Lund-området tas fram. Konkreta projekt att sikta mot är bl.a. en fyrfilig, vindskyddad ”cykelmotorväg” mellan tätorterna, spåragnstrafik och höghastighetståg.

Man har även etablerat ett samarbete inom besöksnäringen med det uttalade målet att få fler internationella kongresser till städerna. En gemensam marknadsföringsorganisation ska byggas upp och på den internationella arenan kommer kommunerna att agera gemensamt. Även när det gäller nya företagsetableringar kommer Malmö och Lund att nu börja marknadsföra sig som ett gemensamt storstadsområde. Öresundsbloggen ser detta som ett mycket lovvärt initiativ! Vi anser att kommunerna bör överväga följande konkreta förslag som vi har:


>> Gemensam benämning, logotyp och varumärke – att använda i marknadsföringen för såväl företagsetableringar, kongresser och besöksnäring, svensk och internationell turism, samt vid lobbyarbete.

>> Gemensam hemsida för ovan nämnda marknadsföring. Webbplatsen måste vara snygg, modern, användarvänlig och innehållsrik. Lätt tillgång till statistik och databaser, nedladdningsbara faktablad, utredningar och presentationer. Stort pressmaterial med bildbanksom är fritt tillgänglig. Integrering med Facebook.

>> Gemensamt marknadsföringsmaterial i form av broschyrer, kartor etc som framhäver orternas närhet – med varandra och med Köpenhamn. Det stadsmässiga – storskaligheten, byggnaderna, tätheten, infrastrukturen – står i fokus.

>> Gemensam tomtkarta för tillgänglig industrimark.

>> Gemensam hotellbokningsportal

>> Gemensam ”convention bureau” och gemensam turistbyrå, vilka koordinerar det ovan föreslagna.