lördag 28 januari 2012

Väster kan få nya hyresrätter

Folkparken på Väster i Lund har länge varit ett sorgebarn då byggnaden i parken underutnyttjats och tillåtits att förfalla och då grönytan inte blivit den mötes- och rekreationsplats för Västerborna som den skulle kunna vara. Men nu har det kommunala bostadsbolaget LKF låtit ta fram ett arkitektförslag innebärande att den gamla byggnaden rivs och att den östra delen av parken bebyggs med ca 60 bostäder i hus upp till åtta våningar.