fredag 20 januari 2012

Nya bostäder centralt i Lund

Veidekke och LKF har fått mark anvisad för bostadsändamål i det kvarter i Lund där EOS-hallen ligger. Totalt kan det handla om 250 bostäder i hus upp till sex våningar.

Öresundsbloggen hoppas att byggherrarna och kommunen tar detta sällsynta tillfälle att låta innerstaden växa genom att man bygger i stadsmässiga flerfamiljshus, i varierande fasader, med tydliga och väl avgränsade gaturum.