måndag 16 april 2012

Batteriet: Köpenhamns nya superprojekt

Det går inte att blogga om Öresunds stadsutveckling utan att nämna ett av Köpenhamns just nu hetaste projekt: Batteriet.

Batteriet - Amager - Köpenhamn
Bild: Batteriet.dk (BIG)

På nordligaste delen av Amager, alldeles nära Christianshavn och granne med Köpenhamns universitet, ligger ett stort markområde som står inför en mycket spännande och dramatisk omvandling. Faste Batteri har fått sitt namn efter en gammal försvarsanläggning från 1700-talet vars få rester idag är fornminnesförklarade och kommer att bevaras i den nya stadsdelen. På området planeras nu för ett fastighetsutvecklingsprojekt av närmast episka dimensioner. Här ska totalt nio olika höghus av varierande höjd och form, s.k. "urbana berg", byggas längs med Njalsgade.

Faste Batteri - Urbana berg i Köpenhamn
Bild: Batteriet.dk (BIG)

Det högsta berget är tänkt att mäta hela 86 meter, motsvarande 27 våningar. Det är dock inte höjden som är det väsentliga eller uppseendeväckande i dessa byggnader. Det är snarare deras organiska former, dess djärva arkitektur, och den helhet som husen tillsammans kommer att utgöra. Bakom arkitekturen står den av vissa kultförklarade arkitektbyrån BIG - Bjarke Ingels Group A/S. Byggherre är Bachgruppen A/S.

Batteriet skyline - Köpenhamn
Bild: Batteriet.dk (BIG)

Projketet inkluderar såväl bostäder som kontor, hotell, kulturinstitutioner, barnomsorg och eventuellt en moské. Spaden är ännu inte satt i marken men planen är godkänd av Köpenhamns kommun och vi på Öresundsbloggen hoppas innerligt att Batteriet verkligen kommer att förverkligas då det är ett exempel på innovativ arkitektur som tar sin utgångspunkt i en vision om ett uthålligt och högurbant samhälle.

Batteriet - BIG - Bjarne Ingels Group A/S
Bild: Batteriet.dk (BIG)

Projektets hemsida: Batteriet.dk