söndag 29 april 2012

Citerat: Region Skåne

Miljonstaden Skåne

Skåne kan idag ses som en miljonstad med flera kärnor. Flera medelstora städer med närhet till varandra har en allt mer integrerad arbetsmarknad. Många studerar i en del av denna miljonstad och bor i en annan.


 [...]


Skåne har en flerkärning struktur som gör att satsningar på infrastrukturen inte är koncentrerat till en kritisk punkt i systemet. I Skåne behövs både satsningar in mot de växande kärnorna, men också satsningar som knyter ihop hela Skåne...
Öresundsbloggen avser att ibland, under rubriken "Citerat:", referera till formuleringar som vi anser är värda att lyfta fram lite extra - då de på ett välformulerat sätt pekar på särskilt viktiga förhållanden eller åsikter, är särskilt talande eller kastar nytt ljus på viktiga urbana utvecklingsfrågor i Öresund. Oblygt och oförsiktigt rycker vi dessa citat ur dess sammanhang och hoppas, kanske naivt, att läsaren själv sätter det i lämplig kontext och bygger vidare på de tankegångar som citatet förhoppningsvis sår ett frö till.

Ovanstående citat är ur ett pressmeddelande från Region Skåne där man informerar om den uppvaktning av svenska staten som man inlett för att få till stånd särskilda satsningar på Skånes infrastruktur. Det perspektiv som anläggs, att se Skåne som en flerkärnig miljonstad, är mycket intressant och kan fungera som grogrund för smartare, effektivare och mer miljövänliga infrastruktursatsningar i Skåne och Öresundsregionen. Detta är ett synsätt som kan få nationella politiker i Stockholm att adoptera en mer nyanserad och korrekt bild av vår region och de utmaningar vi står inför.