måndag 2 april 2012

Nya höghus i Ørestad

The Summits i Ørestad inbegriper bl.a. ett 23 våningar högt hus.
Bild: C.F. Møller

Steen & Strøm, som äger det välkända shoppingcentrumet Field's i Ørestad, har valt att gå vidare med arkitektfirman C.F. Møllers förslag till utveckling av det stora fastighetskomplexet. Tillskottet, som bland annat omfattar ett 23 våningar högt torn, kommer att uppföras precis vid skärningspunkten mellan Öresundstågen, Metron och motorvägen mellan Köpenhamn och Malmö. Projektet har fått det passande arbetsnamnet The Summits.

The Summits nära Öresundsförbindelsen danska fäste bidrar till att utveckla Köpenhamns siluett.
Bild: C.F. Møller

 C.F. Møller skriver på sin hemsida (fri översättning):

Bygget med namnet The Summits ska resa sig som ett varierat, urbant landskap i det mestadels flacka Ørestad och framstå som ett markant visuellt landmärke för hela stadsdelen, där grannarna i övrigt omfattar exempelvis Köpenhamns universitet och Bella Center.

[...]Tomten har ett ideliskt läge vad gäller infrastruktur, med direkt tillgång till motorvägen och därmed goda förbindelser till Köpenhamns city, flygplatsen och till Malmö.