fredag 20 april 2012

Lund Conference on Earth System Governance

Idag inleds hållbarhetskonferensen Lund Conference on Earth System Governance med ca 300 deltagare.

Det är mycket positivt för Lund att kunna stå som värd för större möten av detta slag: En genomsnittlig kongressbesökare kan spendera ca 3.200 kr per dygn på den ort som besöks. Att få stå som värdort för en konferens innebär således bra affärsmöjligheter för butiker, restauranger, hotell och andra näringsidkare i staden. Detta genererar ökad sysselsättning och fler arbetstillfällen i de berörda företagen, vilket i sin tur ger större skatteintäkter för kommunen – medel som till exempel kan användas för att stärka och bygga ut välfärden.

För att Lund ska kunna ta emot de riktigt stora mötena (de med flera tusen deltagare) krävs emellertid att staden förstärks med ett stort och modernt konferenscentrum! Det faktum att Nordens största universitet finns i staden innebär att potentialen är nästan hur stor som helst. Den akademiska världen är en av de främsta grogrunderna för internationella forskarkonferenser. Lund har därför möjlighet att få väldigt många möten nästan per automatik, om bara tillräckligt stora faciliteter fanns på plats!