lördag 14 april 2012

Skånska företag tar chansen!

Sedan det blev klart att de två nya forskningsanläggningarna MAX IV och ESS skulle byggas i Lund har det intensivt diskuterats hur Sydsverige i allmänhet och Skåne/Lund i synnerhet kan maximera samhällsnyttan av de två etableringarna. Det har handlat om stadsplanering, innovationsklimat, patent och produktutveckling men också om mer konkreta möjligheter som kommer med projekteringen, bygget och sedermera driften av anläggningarna. Svenska företag i alla möjliga branscher, från teknikkonsulter och arkitekter till städfirmor och lunchrestauranger har här en unik jättechans att få leverera produkter och tjänster till två nya jättekunder med många gånger speciella och komplexa behov. Det är givetvis mycket viktigt att det regionala och lokala näringslivet förmår anpassa sitt utbud på så vis att de kan komma ifråga som leverantörer i pågående och framtida upphandlingar.

Glädjande nog tycks det som att flera skånska företag nu tagit chansen och på allvar vill vara med och slåss om de nya affärsmöjligheterna. Sydsvenskan skriver idag att sjutton av tjugo företag som kvalificerat sig som leverantörer av mekanik till MAX IV antingen är skånska eller blekingska.

I artikeln står vidare:

"Bygget av ESS och Max IV innebär uppdrag värda 18 miljarder kronor. För att öka möjligheten för skånska företag att få vara med i upphandlingen finns det regionala projektet TITA, vars syfte är att se till att regionen får mesta möjliga utfall av de två anläggningarna.

– Eftersom upphandlingar är komplicerade processer har vi hjälpt företagen att profilera sig i anbudsstriden och stöttat dem i hur det går till. De tjugo företagen är inte garanterade jobb men har förstås stora chanser att ta hem uppdrag, säger Jessica Schale, kommunikationsansvarig på TITA.
Bland de tjugo företagen finns bland annat Erik Olssons Mekaniska Verkstads AB i Tollarp och Laserstans TechPro AB i Svedala som ingår i Sundet Industrigrupp."

TITA:s hemsida finner du här. Öresundsbloggen vill även slå ett slag för CATE, ett skandinaviskt projekt som erbjuder kostnadsfria utbildningsprogram till företag i regionen som vill förbättra sina möjligheter att få kontrakt på konstruktion och underhåll av forskningsanläggningar baserade på avancerad acceleratorteknologi såsom CERN, ESS och MAX IV.