måndag 16 april 2012

Lund näst bästa cykelkommunen - Men när kan vi cykla över sundet?

En undersökning som Cykelfrämjandet och försäkringsbolaget If nyligen låtit göra rankar Sveriges kommuner efter hur "cykelvänliga" de upplevs av trafikanterna med avseende på cykelvägar, cykelparkeringar, och trafiksäkerhet. Totalt 4.757 personer har tillfrågats i undersökningen. Lund, som är Sveriges kanske cykeltätaste stad, hamnar på andra plats i denna lista - slagen endast av Västerås. Även Malmö och Landskrona placerar sig högt på rankingen: sjunde respektive nionde plats. Totalt sett är de skånska kommunerna långt före de två andra storstadsregionerna. (Bästa Stockholmskommun är Huddinge på 28:e plats och från Göteborsregionen finner vi Trollhättan på 23:e plats.)

Tio i topp:

1 Västerås
2 Lund
3 Karlstad
4 Linköping
5 Örebro
6 Gotland
7 Malmö
8 Umeå
9 Landskrona
10 Halmstad

De goda placeringarna till trots tvingas vi konstatera att det återstår väldigt mycket att göra för den skånska cykelinfrastrukturen innan den blir värd namnet och ens närmelsevis kan mäta sig med den standard som gäller på den danska sidan av Öresund. Cykel är ett effektivt, billigt, hälsofrämjande och miljövänligt transportmedel som lämpar sig väl för arbetspendling i täta storstäder såsom Malmö, Lund och Köpenhamn. Öresundsbloggen ser gärna stora satsningar på cykeltrafiken i framtiden, såväl lokalt som regionalt. Kanske kan den planerade supercykelvägen ("cykelmotorvägen") bidra till fortsatt ökat cykelanvändande i framtiden? Vi hoppas det!

Och om vi avslutningsvis tillåts vara lite visionära (och förhoppningsvis så ett frö till djärv framtidspolitik hos regionens beslutsfattare) så vill vi bara kort nämna de våta drömmar vi när om en framtid då Öresundsbron kompletterats med en vanlig cykelväg och regionsinvånarna gratis kan korsa sundet på ett miljövänligt sätt..!

Läs mer:

Här är det bäst att cykla (Skånska Dagbladet)
Gävle bästa cykelstaden i Gävleborg (Arbetarbladet)
Så cykelvänligt är Örebro (Nerikes Allehanda)
Det våras för cykeltjuvarna (DN)
Gör cykeln vårfin (DN)
Köpenhamn får högbana för cykeltrafik (Öresundsbloggen)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,