fredag 13 april 2012

Mikrobostäder i Lund

Dagens gladaste nyhet kommer från Växjö där Mark- och miljödomstolen nu gett studentbostadsbolaget AF Bostäder rätt i sin överklagan av Boverkets tidigare avslag om att få bygga kompakta minibostäder i Lund. De studentlägenheter som AF Bostäder vill bygga är så små och kompakta att de inte uppfyller lagar och byggnormer om standard och tillgänglighet för funktionshindrade. Syftet är naturligtvis att hålla nere hyresnivån på en för studenter rimlig nivå. Det är förvisso möjligt att få dispens från Boverket för experimentellt byggande av sådana bostäder, men verket hade sin vana trogen avslagit AF:s ansökan med motiveringen att byggprojektet i Lund omfattade alltför många lägenheter för att kunna anses som ett experiment. Företaget lät sig emellertid inte nedslås utan överklagade Boverkets beslut till Mark- och miljödomstolen som nu alltså gett dem rätt.

Detta innebär att 22 studentbostäder med låg hyra, den minsta så liten som 10 kvadratmeter(!), snart kommer att uppföras i norra Lund. Resultatet ska studeras vetenskapligt och med studien till grund ska förhoppningsvis ytterligare 40-60 lägenheter sedan byggas i en andra etapp enligt konceptet BoKompakt. Öresundsbloggen välkomnar domstolsbeslutet och lovordar AF Bostäders initiativ. Det är en konkret, innovativ och konstruktiv åtgärd för att på allvar minska bostadsbristen bland studenter i Lund! Mindre snack, mer verkstad - det är värt alla lovord.

Artiklar/notiser om detta:
Skånska Dagbladet
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Dagen
GP
Länstidningen Östersund