torsdag 17 juli 2008

Betydelsen av publikt i privat

Igår var det premiär för allmänheten att få tillträde till Turning Torsos högsta och 54:e våning. För 195 kronor kan man få följa med upp i Sveriges enda skyskrapa, världsberömd i arkitekturkretsar. Där uppe väntar en vidunderlig utsikt över Öresundsregionen, filmvisning samt föredrag.

Allmänhetens tillgång till skyskrapan är högst tillfällig. I bostadstornet finns i princip inga offentliga lokaler alls. Det är därför inte så konstigt att ägarna, HSB Malmö, kan ta nästan 200 kr för en hissresa. De skulle säkert kunna begära det dubbla – besökarna hade kommit ändå. Detta är ett tecken på människans inbyggda fascination för höjder och signaturbyggnader, något som vi i Skandinavien hittills varit mycket dåliga på att utnyttja. Det visar också på det stora behovet av offentliga platser i det urbana rummet. Turning Torso utgör ett unikt boende som självklart inte kommer att kunna vara tillgängligt för alla. Ägaren HSB, som tagit stora ekonomiska risker för att bjuda Malmö på en ikon av världsklass, har bekostat byggnaden och är givetvis fria att sätta vilket pris de behagar för att få tillgång till huset. Men det går ju inte att blunda för att en permanent restaurang, skybar, kafeteria, eller annan liknande inrättning hade kunnat utgöra en fantastisk inkomstkälla för fastighetsägaren under överskådliga tider, samtidigt som den uppfyllt ett publikt behov och svarat till allmänhetens intresse av att få ta del av unika vyer och god arkitektur.

Nu är Turning Torso knappast designat för att kunna hantera annat än tillfälliga flodvågor av besökare. Men nog är det en god idé att redan vid planerandet av framtida landmärken fundera mer på frågan om hur privat och offentligt kan mötas i det fysiska för att skapa mervärden. När en skyskrapa uppförs uppgraderas platsen den står på mångfalt. Inte minst gäller detta platsens, ortens och regionens marknadsföringspotential. Denna potential kan växa ytterligare om byggnaden också tillåts bli annat än bara ett vackert vykortsmotiv.Länkar i Sydsvenskan:
Det kommer aldrig att bli möjligt att bara titta på utsikten

Premiär för visning på 54:e våningen

"Off topic", Svenska Dagbladet:
Paris växer - på höjden


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,