söndag 6 juli 2008

Förslag om ”tvärbana” i Köpenhamn

Sydsvenskan rapporterar att Hovedstadsregionen tillsammans med 11 kommuner nu lägger fram ett förslag om en ny, modern spårvagnslinje som är tänkt att gå längs med motorvägen Ring 3 från Lyngby via Glostrup till Ishøj och Brøndby. Syftet torde främst vara att få bort delar av de trafikströmmar (såväl bilburna som kollektiva) som passerar Köpenhamns centrala delar i nord-sydlig riktning. Andra förslag som tidigare lagts fram på samma tema är en jättelik motorvägstunnel under hela Köpenhamn som skulle inkludera ett flertal underjordiska garage och pendlarparkeringar. I sammanhanget kan även nämnas att debatten om trängselavgifter för biltrafiken in och ut ur stan blir allt livligare i Danmark.

Förslaget om den nya tvärgående spårvagnslinjen ska inte förväxlas med bygget av Metrons nya cityring, en tunnelbanelinje med 17 stationer som kommer att gå i en cirkel runt innerstaden. I augusti 2007 inleddes de geotekniska undersökningarna och 2018 beräknas ringen, Metrons fjärde etapp, vara klar. 180 000 boende och 187 000 arbetsplatser kommer då att finnas inom gångavstånd från någon av stationerna.

Andra bloggar om , , , , , , , , ,