lördag 5 juli 2008

Citytunneln färdig snabbare än beräknat!

Det hör knappast till vanligheterna att gigantiska infrastrukturprojekt blir klara innan utsatt tid, och dessutom inom ramen för fastställd budget. Öresundsbron och metron i Köpenhamn är emellertid två lysande undantag. Nu verkar det också som att Citytunneln i Malmö kan komma att invigas tidigare än beräknat, ett halvår närmare bestämt. Nytt invigningsdatum är satt till 11 december 2010. Morgonen därpå börjar tågen rulla genom tunneln som förbinder Malmö centralstation med Öresundsbron. Läs mer i Sydsvenskan.

Denna tidsvinst är en trevlig bonus för alla hårt prövade pendlare i Öresundsregionen. Förhoppningsvis innebär detta också att man snabbare kan rikta fokus mot de många nya projekt som måste till efter Citytunneln för att åtgärda de snabbt tilltagande kapacitetsproblemen i den skånska och själländska transportinfrastrukturen. Passagerartrafiken över Öresundsbron har överträffat även de mest optimistiska prognoserna, och tillsammans med den allt intensivare pendlingen i sydvästra Skåne, bidrar det till att sätta det underdimensionerade järnvägsnätet under hård press. Några av de mest angelägna investeringsprojekten är:

- Järnväg till Sturup:
Högkvalitativ kollektivtrafik är ett måste, inte bara som en del i att klimatanpassa flygtrafiken, utan också om Malmö Airport ska ha skuggan av en chans att konkurrera med storebror Kastrup i Köpenhamn om de attraktiva lågprislinjerna. Härom veckan kunde vi t.ex. läsa om den nya stora lågpristerminal som planeras vid Copenhagen Airport. Den ska givetvis serva precis samma Öresundspassagerare som man i Sturup hade tänkt roffa åt sig. En stor fördel i detta projekt är givetvis att det mesta av järnvägen redan finns på plats och används flitigt! Det enda som återstår är den sista lilla ”stumpen” på ca 9 km mellan Svedala och flygplatsen. Stor samhällsnytta från liten investering alltså…

- Tunnel mellan Helsingborg och Helsingør:
En HH-tunnel behövs för att göra ”Öresundsringen” komplett och avlasta bron från den växande Köpenhamnstrafik som genereras i norra Skåne, i Halland, Blekinge och delar av Småland. På Öresundsbron i söder finns fortfarande relativt gott om kapacitetsutrymme men järnvägarna till och från bron utgör en trång passage som gör att sundstrafiken snabbt närmar sig kapacitetstaket. Inte minst gäller detta faktiskt ovan nämnda Citytunneln som redan vid invigningen kommer att vara underdimensionerad. Södra stambanan mellan Malmö och Lund måste breddas och ett antal mötesspår anläggas innan bron. Dessutom bör Kontinentalbanan i/runt Malmö fortsätta att hållas i drift. Trots dessa åtgärder tror vi att det, om ett antal konjunkturcyklar, kommer att vara högst nödvändigt med en tunnel under norra Öresund. Om inte annat så skulle det bidra till fortsatt regional integration samt stimulera tillväxten i de norra delarna av Skåne och Sjælland.


- "Skånediagonal":
Det har länge diskuterats om en järnväg som skulle gå raka vägen mellan Kristianstad och Malmö/Lund. Om en sådan byggs skulle man slippa den stora tidsförlusten som omvägen via Hässleholm innebär. Den skulle också göra det mer attraktivt för människor i Blekinge och Kalmarregionen att pendla till Malmö/Lund eller Köpenhamn, vilket i sin tur otvivelaktigt skulle underlätta planerna på att bilda en ny storregion i Sydsverige. Skånediagonalen skulle kunna angöra Lund vid en ny östlig spårterminal på Brunnshög där byte mellan järnväg och Lundalänkens spårvägar kan ske för vidare spårvagnsfärd mot exempelvis Ideon, Lunds city, Lomma, Kävlinge, Staffanstorp, Dalby eller Malmö Airport. Efter Lund ansluter Skånediagonalen till Södra stambanan och trafikerar Malmö och Köpenhamn. Vår uppfattning är att sådant här järnvägs- och spårvagnsprojekt troligen skulle betyda mer för den skånska tillväxten än den motorvägssatsning som regionpolitikerna (främst de moderata) och Sydsvenska handelskammaren så ofta förespråkar. Deras argumentation har nu nästan övergått i hets och besatthet…

- Pågatågstrafik på Simrishamnsbanan, Lommabanan och Trelleborgsbanan:
Detta skulle ge orter som Staffanstorp, Dalby, Lomma och Trelleborg en chans att på allvar ta steget in i Öresundsregionen. Geografiskt ligger de perfekt placerade, nästan smärtsamt nära Malmö och Lund, men p.g.a frånvaron av högkvalitativ kollektivtrafik känns de ändå inte riktigt heta. Pågatågstrafik skulle kunna ändra på det! Särskilt viktigt är det att Simrishamnsbanan iordningsställs (åtminstone fram till Dalby) så snabbt som möjligt. Det skulle innebära stora synergieffekter och samordningsvinster. Den samhällsekonomiska nyttan med exempelvis spårtrafik på Lundalänken skulle bli ännu större än vad som redan idag är fallet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,