onsdag 9 juli 2008

Framgångar för Öresunds storflygplatser

Jett8 Airlines Cargo, med bas i Singapore, ansluter sig nu till den långa raden av fraktflygbolag som etablerar sig på Malmö Airport. I fredags inledde man flygningar på linjen Malmö - Amsterdam - Bangalore - Chennai - Hong Kong. Luftfartsverket skriver i ett pressmeddelande:

”Genom närheten till övriga Europa håller Malmö Airport på att utvecklas till en frakthub mellan Skandinavien och resten av världen. I Öresundsregionen är Malmö Airport och Copenhagen Airport de största fraktflygplatserna och upptagningsområdet är hela Öresundsregionen och delar av norra Europa.”

Och just Copenhagen Airport lär stärka sin ställning som fraktflygsnav ytterligare framöver: Nyligen meddelande man nämligen att man slutit ett avtal med FedEx, världens största transporttjänstföretag, om att bygga en skräddarsydd fraktterminal och kontorslokaler åt företaget. De båda parterna har tecknat ett samarbetsavtal som sträcker sig ända till 2023. Flygplatsen menar att avtalet är en av flera faktorer som kommer att stärka Köpenhamns ställning som Skandinaviens ledande transporthub. 2007 ökade fraktvolymerna med 4,1% på Kastrup.

Ännu snabbare ökar antalet lågprispassagerare till och från flygplatsen. Förra året var ökningstakten 10% och i år väntas en ännu högre tillväxt. Senaste veckorna har bl a EasyJet, Air Berlin och Sterling Airways tillkännagivit att de tänker öppna helt nya flyglinjer från Köpenhamn samtidigt som andra bolag ökar antalet avgångar. bmi regional tänker t.ex. lägga in en extra avgång varje vecka på linjen mellan Köpenhamn och Edinburgh. Kanske inte så konstigt då att det planeras för en helt ny "lågpristerminal" på Kastrup. Se bild och läs mer om planerna i epn.dk.

Idag basunerar man även stolt ut att Copenhagen Airports för tredje året i rad blivit korad till Europas mest effektiva storflygplats. (vilket kanske betvivlas starkt av de passagerare som upplevt när det blivit ”infarkt” i kön till säkerhetskontrollen...) 43 europeiska flygplatser deltog i studien som genomfördes av Air Transport Research Society (ATRS). (Kort artikel om det i Sydsvenskan)

Tillbaka till Skåne och den rapsgula flygplatsen i Sturup: Länsstyrelsen är nu klar med sin granskning av den järnvägsutredning som lämnats in av Sturupsaxeln AB, en intressentgrupp som verkar för att etablera en järnvägsförbindelse till flygplatsen. Man föreslår att det byggs en järnvägsanslutning i en båge från nuvarande Ystadbanan upp till en station vid flygplatsen och ned igen till Ystadbanan på andra sidan flygplatsen. Luftfartsverket - som tillsammans med Region Skåne, Malmö stad, Svedala, Skurups och Ystads kommuner ingår i intressentgruppen – skriver att…

…”Länsstyrelsen är mycket positiv i sin bedömning och framhåller det väsentliga i att få till stånd ett ökat kollektivresande med tåg mellan Copenhagen Airports (CPH) och Malmö Airport. Järnvägen binder också samman östra och västra Skåne och Själland/Köpenhamn. Etablering av Sturupspendeln bidrar till regional utveckling och ökad integration i Öresundsregionen, enligt Länsstyrelsens bedömning.”

Precis vad vi hela tiden har sagt :-) Vackra ord som får avsluta detta inlägg…!

Läs även andra bloggar som berör , , , , , , ,