onsdag 16 juli 2008

Nytt kontorshus på Brunnshög

Nu startar andra etappen i utbyggnaden av Brunnshög, Lunds nya exploateringsområde. Detaljplanen för del av Östra Torn 27:2 är nu ute på samråd t.o.m. den 1 september 2008. Planen omfattar ett nytt kontorshus i åtta våningar plus en indragen takvåning. I de två nedre våningarna planeras för centrumverksamhet. Dessutom ingår ett underjordiskt garage, samt angöringsgator och cykelväg.

Brunnshög är tänkt att bli Lunds modernaste stadsdel med hög miljöprofil och tät innerstadskaraktär. I området ska företag, verksamheter och bostäder blandas och betjänas av högkvalitativ kollektivtrafik – förhoppningsvis i form av framtida spårväg. Sony Ericsson och Ericsson Mobile Platforms är två företag som redan finns här och i framtiden kan de komma att få sällskap av synkrotonljuslaboratoriet MAX IV. Inom stadsdelens område ryms även den geografiska punkt inom Lunds kommun som är högst belägen över havet. Här vill kommunen bygga någon form av landmärke och en tävling utmynnade nyligen i seger till arkitektförlaget Symbios, innefattande en 15 våningar hög hotellbyggnad med konferensfaciliteter och andra publika lokaler.

Genom Brunnshögs högt belägna lokalisering finns goda möjligheter att skapa en arkitektoniskt intressant stadsdel som kan erbjuda fantastiska utblickar över det skånska landskapet, både från marknivå och uppe i husen. Ännu värdefullare är möjligheten att faktiskt skapa en stadssiluett som kan stimulera de mänskliga sinnena, en siluett som inte har horisontell kongruens som sitt enda kännetecken. Det skulle vara närmast unikt i Sverige. En siluett som kan kännas igen…

Andra bloggar om , , , ,