fredag 11 juli 2008

Experter: Ny Öresundsförbindelse nödvändig

Under rusningstrafik är trängseln på Öresundsbron påtaglig, särskilt gäller detta passagerartrafiken med tåg. Trafiken över sundet slår nu även de mest optimistiska prognoser som gjordes innan bron byggdes. I takt med att integrationen i regionen ökar blir det alltmer uppenbart hur underdimensionerad Öresunds transportinfrastruktur är. Nu varnar två danska transportforskare för att situationen kan komma att bli ohållbar när bron över Fehmarn Bælt står klar runt 2018. Den kommer med all säkerhet att generera ökad tillväxt och aktivitet runt Öresund samt än mer genomfartstrafik av svenskar, finnar och norrmän på väg till och från den europeiska kontinenten. Finn Bo Frandsen på Dansk Byggeri och Alex Landex på DTU Transport säger till den danska affärstidningen Børsen att man snart kommer att behöva planera för en ny fast förbindelse över sundet, och att det främsta alternativet givetvis är en tunnel mellan Helsingør och Helsingborg. Vi håller med.

Andra bloggar om , , , ,