måndag 31 mars 2008

Tusen megaprojekt: LUND

Vår digitala exkursion bland intressanta stadsutvecklingsprojekt i Öresundsregionen fortsätter nu i Lund, den just nu snabbast växande staden bland Sveriges större orter, i vilken det just nu byggs mer än på mycket länge. Till en början hade emellertid staden svårt att rida på den framgångsvåg som främst Öresundsbron genererade och som grannen Malmö förmått att utnyttja till fullo. Visserligen har Lund hela tiden haft en stadig ökning av befolkningen, hög ekonomisk tillväxt och stabila sysselsättningssiffror. Men känslan har ändå varit att staden inte fullt ut nått upp till den höga potential som finns.

Man hade i Lund svårt att anpassa sig till en situation där man inte längre var Skånes självklara centrum för kunskapsintensivt näringsliv, specialistvård, högre forskning och utbildning samt vissa delar av kulturlivet. Sedan ett par år tillbaka har man emellertid lyckats komma över den gamla ”akademiska arrogansen” och den apati och handlingsförlamning som den nya konkurrensen födde. Man kan nu istället skönja en mycket mer aktiv och expansiv politik vad gäller bostadsbyggande, stadsutveckling, infrastruktur och inte minst marknadsföring. Lund är nu en av Sveriges snabbast växande större städer och det byggs alltså mer än någonsin. Det finns således en hel del intressanta bygg- och stadsutvecklingsprojekt att uppmärksamma. Så följ med, låt oss göra en liten resa i denna mycket kompakta stad!

1983 grundades Ideon, Skandinaviens första och idag största forskningspark. Ideonområdet ligger öster om innerstaden i direkt anslutning till Tekniska Högskolans stora campusområde. Detta är en bra startpunkt för vår exkursion. Trots att forskningsparken har mer än 25 år på nacken så växer den fortfarande, och i snabb takt dessutom! Byggnaderna i området ägs av två olika fastighetsbolag – Ideon AB med Lunds universitet och den i det här sammanhanget nya aktören Wihlborgs som delägare, samt Första Fastighets AB Ideon som ägs av Ikano Fastighets AB. Ingvar Kamprads Ikano, som för övrigt har sitt huvudkontor i Lund, ligger i startgroparna för en stor expansion i staden. Just nu bygger man ett nytt kontorshus på Ideon, det 10 000 kvm stora Delta 4. Därefter väntar byggstart för forskningsparkens nya flaggskepp – Ideon Gateway. Med sina 18 våningar kommer tvillingtornen att bli ett av Sveriges högsta kontorshus. Det kommer inte bara att innehålla kontor, utan även restaurang, café, showroom, konferenslokaler och skybar. (Se bild här) Denna miniskrapa kommer utan tvekan att bli ett välkommet tillskott till Lunds siluett, vilken fram tills nu dominerats av det 14 våningar höga och ytterst ”öststatsgråa” Universitetssjukhuset (även kallat Blocket).

Ideons attraktivitet smittar av sig på närområdet. Precis öster om Ideon fortsätter just nu utbyggnaden av Edison Park – fastighetsbolaget Briggens största projekt hittills. Etapp 1 är uppförd sedan tidigare (Axis Communications har sitt huvudkontor här) och just nu byggs etapp 2. Det finns även planer för en tredje etapp.

Edison Park i Lund
På andra sidan den s.k. Autostradan – E22, Sveriges första motorväg – ligger Brunnshög, ett område som är tänkt att utgöra Lunds största expansionsområde i framtiden. Det som från början var tänkt att bli en traditionell ”Science Park” ska nu enligt planerna istället utvecklas till ett fullfjädrat stadsområde med bostäder, kontor, handel, offentlig administration, kulturinstitutioner, hotell och kongresscentrum. Här på Brunnshög är Sony Ericsson sedan tidigare etablerat och dessutom har bolaget Ericsson Mobile Platforms sitt huvudkontor i de karaktäristiska Gert Wingårdh-ritade byggnaderna. Dessa byggnader håller just nu på att få sällskap av ytterligare ett kontorskomplex för Ericsson, under uppförande av Vasakronan.

Ericssons kontor i Lund, ritat av Gert Wingårdh
Vasakronans tillbyggnad av Ericssons kontor i Lund
Norr om denna byggnad, precis vid Lunds norra motorvägsinfart, äger Briggen tomten Höjdpunkten 2 på vilken projektet Öresund Park om 35 000 kvm är tänkt att växa fram. Alldeles bredvid Öresund Park har Ikano planer på att utveckla ett större verksamhetsområde (bild).

Brunnshögs centrum kommer att växa fram runt kommunens högst belägna punkt, 87 meter över havet. Här finns en vidunderlig utsikt över staden och det skånska landskapet. Förut planerade norrmannen Arthur Buchardt tillsammans med Lunds fastighetskung Arne Paulsson för en över 30 våningar hög skyskrapa på denna plats, men de planerna är nu skrotade. Istället har Lunds kommun utlyst en markanvisningstävling där ett fyrtiotal danska och svenska arkitekter och hotelloperatörer bjudits in att komma med förslag på en ny signaturbyggnad. Som av en händelse offentliggjordes resultatet av tävlingen JUST IDAG! Danska arkitektbyrån Schmidt Hammer og Lassen med förslaget "Symbios" tog hem segern. Arkitekten Kristian Lars Ahlmark presenterar fem huskroppar med ljusa fasader. Läs mer om förlaget och tävlingen i Sydsvenskan här.

Det är med glädje som Öresundsbloggen tar del av de första bilderna av Symbios. Denna mycket högt belägna plats är alldeles för värdefull för att slösas bort på ett tråkigt traditionellt hus. Man bör här satsa på en hög byggnad! Genom tomtens geografiska läge har Lund nu möjlighet att få ett landmärke som kan bli nästan lika synligt som Turning Torso eller Öresundsbron, trots att själva byggnaden inte alls behöver vara lika hög. Även ett höghus som i detta fall inte är högre än 15 våningar kan komma att utgöra ett bra fyrtorn! Snacka om kostandseffektivitet… Kommunen efterfrågade ett hotell med ca 200 rum samt ett kongresscentrum för minst 800 gäster. Det är precis vad man får nu!

Runt den högsta punkten är det tänkt att den nya stadsdelen ska sträcka ut sig. Kommunen och de involverade byggherrarna har på ett föredömligt osvenskt vis föreslagit att flera höghus, upp till 15 våningar, kan ingå i stadsbilden för att utnyttja landskapets geografi och skapa en intressant siluett och fantastiska utsikter för hyresgästerna. Bland exploatörerna på Brunnshög finns mer eller mindre alla viktiga aktörer representerade – Skanska, NCC, Peab, Brinova, Vasakronan och Ikano. Denna uppslutning borgar för en ljus framtid i denna del av Lund, även om vi vill passa på att varna för att den nalkande lågkonjunkturen lär försena utvecklingen något.

Rent kvalitativt kanske det mest intressanta på Brunnshög kommer att finnas i områdets norra delar. Här planerar Lunds Tekniska Högskola (LTH) för den nya synkrotonanläggningen MAX IV, en större och uppdaterad version av det framgångsrika MaxLab. Konceptet innebär en ny typ av acceleratorkonstruktion där två acceleratorringar för olika energier placeras ovanpå varandra. (Tjena!) Vetenskapsrådet anser att MAX IV skulle bli världens främsta inom sitt område. Kommunen har påbörjat detaljplanearbetet och är angelägen om att den nya byggnaden ska utgöra ett spännande arkitektoniskt tillskott för Lund. Det enda som ännu inte är helt klart är finansieringen – forskningsanläggningen är kostnadsberäknad till minst 2,5 miljarder kr, vilket troligtvis kräver medfinansiering från andra länder.

2,5 miljarder är emellertid bara en struntsumma om man jämför med vad det skulle kosta att uppföra den andra av de två forskningsanläggningar som planeras på Brunnshög. Det rör sig om European Spallation Source (ESS), världens kraftfullaste neutronkälla, som är tänkt att byggas ytterligare en bit norr om MAX IV. De båda anläggningarna skulle samspela bra med varandra och skapa både vetenskapliga och ekonomiska synergier. Kampen om var i Europa ESS ska placeras är emellertid stenhård! De skandinaviska länderna har enats om att Lund är den bästa lokaliseringsorten och får stöd från flera andra nord- och västeuropeiska länder. De starkaste konkurrenterna finner vi just nu i Ungern och Spanien men det är fortfarande oklart huruvida jättarna Tyskland, Frankrike och England också tänkt sig att stå som värd eller om de kommer att stödja någon av de ursprungliga kandidaturerna. Efter att översiktligt ha satt oss in i frågan anser Öresundsbloggen att det lundensiska alternativet – ESS Scandinavia – är det överlägset bästa! Sverige och Skandinavien skulle med ESS få en av sina största internationella investeringar någonsin.

Hela utvecklingsområdet Brunnshög kan ses som en del av ett större stadsutvecklingsprojekt – Lund North East (Lund NE). Detta är en konkret vision för hur staden ska utvecklas från centrum längs med ett nordöstligt stråk (i praktiken Sölvegatan) upp mot Brunnshög. Längs med detta stråk finns flera av Lunds främsta vetenskapliga, näringslivsmässiga och kulturella företeelser representerade och kollektivtrafiklinjen Lundalänken som löper här är tänkt att konverteras om till snabbspårväg. En utveckling av kollektivtrafiken är verkligen något som behövs i Lund. Staden har faktiskt lika stor inpendling som den nästan tre gånger större grannen Malmö! Lundalänken förbinder centralstationen i city med de stora arbetsområdena vid Universitetssjukhuset, LTHs campus, Ideon och slutligen alltså Brunnshög. Framtida spårvagnslinjer skulle kunna angöra MAX IV och ESS samt förbinda Lund med byarna Södra Sandby och Dalby och kanske t.o.m. utgöra en spårburen länk ända till Malmö Airport. I de riktigt långsiktiga visionerna finns härligt galna tankar på spårvagnslinjer till Lomma och Staffanstorp samt trafik till Malmö, parallellt med E22 som idag är underdimensionerad och har en tendens att snabbt korka igen på morgnarna.

Snabbspårväg på Lundalänken kan tyckas som en orealistisk och väl optimistisk idé. Faktum är dock att stora delar av sträckan redan är reserverade för kollektivtrafik och i många fall redan har anpassats för framtida spårläggning. Det finns t.o.m. trafikljus för spårvagnar installerade! Det vore dumt att inte passa på att investera fullt ut i förstklassig, tyst och klimatvänlig kollektivtrafik. Glädjande nog är spårvagnstrafik i Lund och Skåne ett område som lyfts fram i Skånetrafikens framtidsstrategi! Öresundsbloggen hoppas nu att Lund tillsammans med sina grannkommuner och Region Skåne kan kraftsamla för att göra planerna till verklighet. För att så ska ske krävs dock en rejäl tempohöjning och fortsatt proaktivt agerande.

Innan vi lämnar nordöstra Lund och beger oss in till centrum vill vi bara passa på att nämna ett par andra projekt i stadens norra delar: Utrullandet av villamattan Annehem är nu i det närmaste klar. Den har inneburit en ytmässigt stor expansion av Lunds tätort men tyvärr också kantats av skandalrubriker angående fuktskador och fuskbyggen. Låt oss därför hoppas på ett bättre utfall gällande nästa fas i stadens norra expansion: Stångby. Detta lilla stationssamhälle (med pågatågstrafik) kommer under det närmaste decenniet att dubbleras i storlek flera gånger om. Bra tycker vi, eftersom underlaget för pendeltågstrafiken ökar. Även inne i Lunds norra tätort finns en pendeltågsstation: Gunnesbo. I närheten av denna kommer en hel del att ske framöver om Stena Fastigheter realiserar sina planer på en stor bostadsutbyggnad vid Nöbbelövs torg. Planerna inkluderar bl.a. ett 12 våningar högt bostadstorn. Längre västerut har Alfa Laval nu avslutat bygget av sitt nya huvudkontor. Tråkigt men fräscht är ett bra sätt att sammanfatta den bygganden på.

Nog nu med dessa utsvävningar i norra Lund! Var va vi egentligen? Just det, på Brunnshög! Låt oss nu följa Lundalänken från Brunnshög i riktning mot sydväst, förbi Ideon och in mot stadens centrum. Vi passerar då först IKDC – Ingvar Kamprad Designcentrum – vars fantastiska byggnad färdigställdes för några år sedan. Tvärs över gatan pågår upprustningen och utbyggnaden av Kemicentrum vilket beräknas vara klart 2010. När vi närmar oss sjukhusområdet ser vi snart Astronomiska institutionens höga observationstorn (gamla vattentornet) med sin glänsande kupol. I området runt omkring och in mot centrum finns flera relativt nya tillskott av intressanta byggnader. Den i särklass största investeringen utgörs av det jättelika forskningsanläggningen Biomedicinskt Centrum (BMC). På Universitetssjukhusets tak finner vi också ett nytt landmärke i form av den stora helikopterplattan (Sveriges högst belägna flygplats) som stärkt Lunds ställning som traumacentrum.

IKDC Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund
Astromiska institutionens observatorium i Lund
Helikopterplatta, Lunds universitetssjukhus

Andra nytillskott på vår vandring mot city är Ronald McDonald Hus, nya Geohuset, samt utbyggnaden av Skissernas Museum. Efter att vi passerat den sistnämnda byggnaden är vi praktiskt taget inne i Lunds centrum vars självklara arkitektoniska flaggskepp utgörs av den mäktiga katedralen, Lunds domkyrka. På en tomt söder om kyrkan har Lunds stift långt gångna planer på att etablera ett besökscentrum för kyrkan. Dessvärre har det hittills varit svårt att finna entreprenörer i byggruschens Skåne som varit villiga att ta sig an bygget. Det finns också en del tecken på att detta projekt kanske inte riktigt skötts fullt ut professionellt… Låt oss ändå hoppas att bygget snart kan komma igång, ty idén om ett besökscentrum är god (även om det vinnande arkitektförslaget i våra ögon var minst sagt uselt). Genom att samla kafé, souvenirshop, toaletter m.m. i en och samma byggnad utanför kyrkan kan man avlasta katedralen och skapa ett vackrare och mer värdigt kyrkorum. Det kan verkligen behövas! Domkyrkan är framröstad som ett av Sveriges sju underverk och har tilldelats hela tre stjärnor i Guide Michelins turistguide. Besökssiffrorna är därefter: Mer än en halv miljon besöker katedralen varje år.

Lunds domkyrka
Från domkyrkan fortsätter vi till centralstationen, en av Sveriges mest trafikerade. Nyligen fattades beslut om att förlänga perrongerna här, vilket blir startskottet för utvecklingen av ett helt nytt resecentrum. Stationens byggnader, trappor och gångtunnlar är idag starkt underdimensionerade i förhållande till passagerarströmmarna. Tågtrafiken genom stan är ett debattämne som blivit allt hetare under de senaste åren. Röster höjs nu för att spåren i framtiden ska grävas ner i tunnel under tätorten. I den frågan lär det emellertid knappast hända något under de närmaste 20 åren…

Vad som däremot absolut kommer att märkas är den växande innerstaden runt centralstationen. För första gången i historien är nu Lunds stenstad redo att ta språnget över järnvägen och få fäste på den västra sidan! På Sockerbruksområdet, söder om Kung Oscars väg, ända bort till Byggaregatan planeras för ny modern innerstadsbebyggelse. HSB är först ut i kv. Öresund vilket man kan läsa mer om här. Även Arne Paulsson har visat intresse för att bygga i området. Kanske skulle det bli en repris av framgångrna med projekten Diamanten och Opalen? I den fördjupade översiktsplanen för hela Spoleområdet ingår även nya gångbroar över järnvägen samt tätare bebyggelse norr om stationen. Visst skulle det väl passa med ett hotell här? Hur som helst, planerna kommer att betyda mycket för det sömniga Västers utveckling i framtiden (Visst, det stora köpcentrumet Nova Lund har blivit en dundersuccé men också medfört otroliga trafikstockningar. Och utöver Nova händer det ju inte särskilt mycket på Väster.) Den längs med spåren gående Byggmästaregatan har dessutom stor potential att konverteras till en riktig innerstadsgata. Just på denna gata har för övrigt Vasakronan en hel del aktiviteter på gång just nu: man bygger ett helt nytt kontorshus, det s.k. Västerport, och man upprustar det gamla polishuset.

Men låt oss nu inte vandra iväg för långt från city, det finns ju trots allt ett par intressanta projekt kvar att kommentera i innerstaden. Ett av de mest spännande är utbyggnaden av den anrika Saluhallen vid Botulfsplatsen. Kommunala Lundafastigheter har för avsikt att göra hallen dubbelt så stor främst med nya restauranger. Själva handelsdelen föreslås restaureras en hel del och återfå sin forna glans. Med andra ord – Saluhallen ska bli mer av en äkta saluhall!

Söder om Saluhallen, i området runt Lilla och Stora Tvärgatan har Fojab och LKF föreslagit omfattande stadsutveckling och ny bebyggelse. Planerna verkar fortfarande befinna sig i ett tidigt skede men vi kan i alla fall redan nu konstatera att det är ett väldigt bra initiativ. Lunds centrum behöver utvecklas, moderniseras och kvalitetshöjas ett antal nivåer. Annars kommer inte staden kunna konkurrera med Malmö city eller med de många stora köpcentrum som finns eller kommer att etableras i regionen: Nova Lund i närområdet, Center Syd och Burlöv Center på lite längre avstånd, Väla i Helsingborg, Malmö Entré och Emporia i Malmö, eller Field’s och Fisketorvet i Köpenhamn. Carl Werner-gallerian må vara trevlig men är i detta avseende ett skämt och att förlänga butikernas öppettider till kl 19 räcker ju inte på långa vägar. Lund behöver förstklassiga handelsytor i city! Innerstaden är ju egentligen en ”urban juvel” med sitt medeltida gatunät och täta bebyggelse – den förtjänar ett mycket mer intensivt stadsliv!

Som tröst kan vi tills vidare glädjas åt att Östra Mårtensgatan snyggas till och förses med ny bebyggelse och att ett nytt hotell etableras i Domushuset vid Mårtenstorget. Och upprustningen av det anrika Apoteket Svanens husfasad på Kyrkogatan är i all sin litenhet värt alla lovord som finns. Det är i sanning ett mästerverk! Trots dessa små ljuspunkter är det ändå så att vi nu måste förflytta oss en bit utanför centrum för att finna fler intressanta projekt i lite större skala. Låt oss gå mot ljuset, låt oss gå söderut!

Vid Södra Vägen växer nu Margretedal, en helt ny stadsdel fram. Först ut var de fyra 12-våningshusen Lunna Töser som nu är färdigproducerade. Bredvid dessa bygger Riksbyggen, Skanska och LKF vidare på stadsdelen, nu med mer stadslika bostadshus. På sikt är planerna att stadsdelen ska sträcka sig ända till Malmövägen i väst. Om bebyggelsen når så långt, låt oss då för guds skull hoppas på en riktigt häftig portalbyggnad – en port till innerstaden! Tvärs över gatan, på andra sidan Södra vägen, är LKF nu klara med nybyggnationerna vid Karhögs Torg – ett niovåningars lamellhus och ett punkthus med 13 våningar. Nice!

Lunna Töser i Margretedal, Lund
Margretedal
Karhögstorg i Lund

Från Karhögstorg och Malmövägen är det inte långt till Lunds stora stadspark. I skrivande stund finns en detaljplan ute på samråd som föreslår att parken ska expandera ytterligare och fusioneras med Obervatorieparken. Detta är ett lysande förslag som vi hoppas ska kuna realiseras så snart som möjligt! Alla städer med självaktning behöver en ”lunga” – Malmö har flera, men Lund har i alla fall Stadsparken. I denna lummiga park ligger för övrigt Högevallsbadet som nu står inför en stor utbyggnad. För 241 miljoner kronor ska badanläggningen växa och kläs i ny skepnad. Bl.a. ska en helt ny 50-metersbassäng byggas och den befintliga 25-metersbassängen med hopptornet ska förses med ny, större läktare. Förutom detta kommer den framtida anläggningen ha äventyrsbad med vågmaskin, utepool, vattenrutschkana, småbarnspool, undervisningsbassäng, spinningsal, gym och servering. Självklart är det positivt att Högevallsbadet rustas upp och moderniseras (särskilt 50-metersbassängen och läktaren är bra inslag!) men vi ställer oss ändå lite frågande till varför kommunpolitikerna i Lund inte valde ett alternativ som fullt ut skulle innebära att badet uppgraderades till en riktig toppanläggning. Det befintliga hopptornet är redan idag ett av Sveriges främsta och med den nya läktaren blir Högevall en given framtida SM-arena. Men varför inte samtidigt passa på att göra anläggningen till förstklassig tävlingsarena även för simning??? Följande hade behövts: Ytterligare två banor på 50-metersbassängen samt en läktare till denna. Studier visar att tävlingsarrangemang i just den storleksordning som kanske ett SM, Junior-EM eller Europacup nästan alltid genererar stora intäkter till värdstadens näringsidkare, och via skatten även till hela kommunen och alla dess medborgare. Deltagare, tränare, publik, journalister m.m. gör av med förvånansvärt stora summor på framför allt mat och boende. Samtidigt är kostnaderna för denna typ av mindre arrangemang väldigt begränsade. De kräver inte alls mycket marknadsföring för att tilldelas värdskapet, arenorna finns redan på plats och tävlingarna kan klaras av med befintlig infrastruktur. Som en litet tips till kommunerna vill Öresundsbloggen passa på att peka på möjligheterna till mer framtida utbyggnad: Eftersom 50-metersbassängen är placerad vid byggandens ena långsida är det fullt möjligt att tämligen enkelt bredda denna och förse den med läktare i framtiden… Tills vidare räknar vi med att Lund aktivt kommer att söka värdskapet för många större simhoppstävlingar framöver. 241 miljoner skattekronor ska nämligen betalas.

Apropå sportanläggningar, låt oss nu skutta över Ringvägen och besöka Lunds nya multiarena: Färs och Frosta Sparbank Arena! På initiativ och finansiering av Arne Paulsson uppförs just nu Lugis och H43s nya handbollshem. Arenan kommer att inrymma 3 500 sittande åskådare vilket för konserter kan utökas till ca 4 500 personer. Den kommer även att inrymma restauranger, gym och två nya isrinkar för hockey och konståkning. Den ena av rinkarna förses också med en mindre läktare. Även om byggnaden är en ARKITEKTONISK KATASTROF och har ett FRUKTANSVÄRT NAMN så måste man ändå glädjas åt detta stora projekt. Lund behöver en stor idrottsarena som dessutom lämpar sig för konserter. Det fanns en tid när Lund, och i synnerhet Olympen, var Sydsveriges främsta musikscen för internationella artister. Den tiden är sedan länge förbi men kanske kan nu ändå Lund återta en del av sin förlorade position, främst i konkurrens med Malmö. Det går inte att blunda för det faktum att horderna av studenter utgör ett fantastiskt klientel.

Färs och Frosta Sparbank Arena, Lund
Det kanske mest spännande med Färs och Frosta Sparbank Arena är inte själva anläggningen i sig, utan den angränsande bostadsbebyggelse som ska finansiera hela kalaset. Här planeras bl.a. för ett mycket avlångt hus som i ena kortändan når en höjd av 14 våningar. Det ser vi fram emot! Markområdet runt omkring kommer att utvecklas till ett högklassigt aktivitetsområde med namnet Arenaparken.

Låt oss stanna kvar i södra Lund. Bostadsområdet Klostergården har vuxit snabbt de senaste åren tack vare Akelius, HSB och LKF. Närliggande S:t Lars planeras växa med hundratals nya bostäder. Det mest spännande i denna del av staden berör dock inte bostadsutbygganden utan istället transportinfrastrukturen. Lund ska få en ny sydlig motorvägsinfart från E22, trafikplats Råby, ungefär i höjd med Tetra Paks huvudkontor. I anslutning till den nya infarten vill Midroc Property Development uppföra nya kontorskomplex samt ett nytt hotell med 10 våningar (Se bild här). Kapacitetsökningen avseende motorvägstrafiken här är välbehövlig och den nya infarten kommer att underlätta Lunds expansion även i de östra delarna. Vid Råby/Gastelyckan planeras för en ny stor rättspsykiatrisk vårdanläggning och längre norrut planeras för flera nya bostäder. I anslutning till dessa ska en stor, konstgjord sjö anläggas. Det blir ett välkommet inslag i en stad som nästan helt saknar vattenspeglar.

Ytterligare ett steg norrut kommer Vikingavägen konverteras till en mer stadslik gata. Detta kan också sägas bli startpunkten för utbygganden av förortscentrumet i Linero och det nya stora utvecklingsområdet Östra Linero. Här planeras för bostäder med blandade upplåtelseformer. Visionen är en stadslik miljö i de mest centrala delarna, bl.a. har en arkitektbyrå föreslagit ett riktigt högt hus här. Än så länge är det emellertid för tidigt att sia om hur Östra Linero kommer att se ut. Däremot kan vi redan nu få en ganska bra bild av hur Dalbyvägen kommer att förändras. Högre, tätare och mer urban bebyggelse kommer att kanta denna viktiga infart till Lund. Just nu behandlas en detaljplan rörande korsningen Dalbyvägen – Tornavägen. Illustrationerna ser riktigt bra ut!

Nu fortsätter vi vår resa norrut i riktning mot den plats där vi först startade: Ideon. Innan man når dit passerar man emellertid först Sparta, med norra Europas största studentbostadshus. AF Bostäder har tidigare i pressen uttryckt vilja att utveckla Spartaområdet och Olympen. Låt oss hoppas att de i någon mån fortfarande står fast vid denna vilja. Det har bl.a. ryktats om ett nytt högt konferenshotell. Frågan är dock vad planerna för Brunnshög innebär för ett eventuellt hotellprojekt på Sparta. Det är kanske tveksamt om det finns utrymme för två så stora anläggningar så nära varandra?

Ett stenkast från Sparta ligger Ideon. I och med det kastet så har vi således slutit cirkeln (även om den varit ganska krokig) och nått målet på vår promenad. Innan inlägget avslutas måste vi emellertid passa på att nämna ytterligare ett utvecklingsområde i Lunds kommun, dock långt utanför tätorten. Det handlar givetvis om Dalby! Det är den största av de lundensiska byarna och spås en stor utbyggnad i framtiden. I och med att Luftfartsverket bestämt sig för att sluta motarbeta kommunens utbyggnadsplaner (mycket av Malmö Airports trafik passerar tätt ovanför) kan expansionen nu starta på allvar. Planerarna drömmer om en framtida bomässa i byn och på sikt är det troligt att Simrishamnsbanan kommer att trafikeras med passagerartåg igen från Malmö, om inte ända till Simrishamn så åtminstone till Dalby. Det skulle givetvis innebära ett ordentligt lyft för Dalby särskilt om orten blir en knutpunkt för både Pågatåg och Lundalänkens spårvagnar (dock med risken att de idiotiska idéerna om en kommundelning skulle kunna aktualiseras igen...).

Om Simrishamnsbanan blir föremål för Pågatågstrafik skulle det givetvis innebära flera fördelar även för Staffanstorp, en av Skånes mest expansiva kommuner. Den och andra skånska kommuners urbana utveckling är något som vi kommer att återkomma till i framtida blogginlägg här i Öresundsbloggen. Nu, när Malmö och Lund klarats av, är det emellertid hög tid att ta en paus i vår exkursion bland Skånes olika stadsutvecklingsprojekt. Vi ses!

söndag 2 mars 2008

Tusen megaprojekt: MALMÖ

Fysisk förändring är kanske det mest påtagliga tecknet på urban utveckling, det övergripande temat för Öresundsbloggen. Nya byggnadsverk, stadsdelar, bostadsområden och trafiklösningar kommer därför att diskuteras frekvent i denna blogg. De nya byggnadsprojekten kommenteras i samband med att de presenteras och i takt med att de uppförs. Det finns emellertid redan idag mängder av intressanta projekt med varierande dignitet och lyskraft som redan presenterats under de senaste åren och som debatteras eller byggs just nu. Innan vi tar oss an framtidens stadsutveckling vill vi därför först kartlägga den breda flora av aktuella projekt som finns i Öresundsregionen idag.

Point Hyllie, ny skyskrapa i MalmöBild: Annehem

Nedan följer en geografisk genomgång av de projekt som vi anser mest intressanta på den svenska sidan av sundet. Så följ med, låt oss utforska regionen tillsammans! Resan inleds i Malmö. Efter att ha vandrat runt i Sveriges tredje största, men i särklass mest kosmopolitiska stad fortsätter vi i den över tusen år gamla lärdomsmetropolen Lund. Avslutningsvis besöker vi sedan ett antal intressanta projekt i övriga Skåne, utanför Malmö/Lund.

Malmö

Centralstationen i Malmö är en bra startpunkt för vår resa. Härifrån är det gångavstånd till ett par av stadens viktigaste utvecklingsområden, pågående byggnadsprojekt och platser för framtida exploatering. Fast egentligen behöver man inte promenera alls för att nå ett par av de mest spännande projekten. I marken under och bredvid själva stationen pågår byggandet av Malmö C Nedre en av Citytunnelns tre järnvägsstationer. Miljardprojektet Citytunneln omfattar 17 km järnväg, varav sex km går i tunnel under centrala Malmö. Järnvägen förbinder centralstationen med Öresundsbron via två helt nya stationer, Triangeln i centrala staden samt Hyllie i södra Malmö. Arbetet med Citytunneln inleddes 2005 och beräknas vara färdigt 2011. Genom att Malmö C då inte längre är en säckstation där tågen alltid måste vända skapas kapacitet för en stor framtida utbyggnad av den spårburna kollektivtrafiken i Skåne. Även stationsbyggnaden så som vi känner den idag kommer att genomgå en hel del förändringar och en helt ny tillbyggnad uppförs.

Malmö Centralstation efter CitytunnelnBild: Jerker Eriksson, Citytunneln

Precis norr om centralstationen ligger Nyhamnen, ett av de största framtida utvecklingsområdena, fullt i klass med Västra hamnen och Hyllie. Området kommer att byggas ut fram till 2025. De konkreta projekten här är fortfarande på idéstadiet men det centrala läget, mittemellan Öresund och centralen, borgar för att en del spektakulära inslag kan komma att presenteras! I en idéskiss har t.ex. danska KARCH-studenter föreslagit tre fantastiska skyskrapor i detta område. (Se bilder här, här, här och här.) Även Malmö stads förslag till fördjupad översiktsplan för området talar om flera höghus, dock inte av ”skyskrapehöjd”…

Längre bort i Norra hamnen pågår utvecklingen av Copenhagen Malmö Ports nya stora logistikcentrum. På andra sidan centralstationen, på Universitetsholmen, fortsätter också utvecklingen. Högskolans byggnad i kv. Orkanen är färdigställd och har med sina kantigt böljande glas- och plåtfasader snabbt etablerat sig som ett av Malmös främsta landmärken. På tomten norr om Hulken, kv. Tyfonen, är Malmö stads arkitekttävling nu avgjord. Det vinnande förslaget, Meeting Point Malmö, utgörs av en 13 våningar hög byggnad. (Se bild här) Även om det i vårt tycke kanske inte var det bästa förslaget som vann så är det ändå välkommet med höghus i detta område. Byggnaden kommer att samspela väl med de andra höghusen i närheten, t.ex. Kockumshuset och de runt Skeppsbron. Byggherre blir Skanska Øresund. Från Meeting Point Malmö är det bara ett stenkast till Dockanområdet som utvecklas av JM, Peab och Wihlborgs. Här smäller det förstnämnda företaget upp sina klonade och Stockholmstråkiga ”bostadslådor” samtidigt som Wihlborgs bygger nya kontor, just nu åt teknikkonsulten ÅF. Området inkluderar även ett höghus om ca 11 våningar. Det mest intressanta vid Dockan är emellertid den hotellskrapa som planeras bredvid Sigmahuset. Det talas här om en byggnad minst lika hög som Hiltonskrapan vid Triangeln! (Av skisserna att döma kan vi, om projektet förverkligas, se fram emot ett torn om ca 25-30 våningar. Se bild här)

Från Dockan förflyttar vi oss mot de mer centrala delarna av Västra hamnen. Här har Stapelbäddsparken snabbt lyckats etablera sig som en av Europas främsta skateboardparker. Området kommer nu att utvecklas vidare till något som kan liknas vid ett fullfjädrat center för fritidsaktiviteter, med bl.a. klättring och boule. Annars är ju Västra hamnen mest känt för sina nya bostäder. Bostadsutbyggnaden i Västra hamnen är i skrivande stund koncentrerad till områdena nordost om Turning Torso. Längre söderut arbetar Midroc vidare med att etablera World Trade Center Malmö. Den tio våningar höga huvudbyggnaden (bild) har nu nått sin topphöjd och man har börjat med projekteringen av det nya hotellet och de många bostäderna i området. På längre sikt är det mest intressanta projektet i Västra hamnen emellertid omvandlingen av den gamla mässhallen/Saabfabriken. Det bästa förslaget i det parallella uppdrag som fastighetsägaren Diligentia initierat är ritat av Kanozi. Förslaget för området känns starkt urbant och, bäst av allt, det inkluderar en fantastiskt häftig liten skrapa! (runt 30 våningar att döma av skisserna. (Se bild här) Det behövs verkligen fler riktigt höga hus i dessa delar av Västra hamnen. Turning Torso behöver sällskap och Malmö har här en historisk chans att etablera en skyline som kan komma att bli klassisk och världsberömd. Ta den! Det finns fortfarande stora ytor kvar att exploatera i Västra hamnens mittområde, främst runt kv Bilen 4. I den framtida stadsbilden kommer en bred boulevard, Västra hamnens huvudstråk, att dominera. Längst ut vid Öresund har Wikeborg & Sander föreslagit ett nytt konsert- och kongresscentrum av internationell klass, kallat Öresunds öga. Arkitekturen i detta förslag är närmast magisk! Dessvärre lär inte förslaget realiseras då kommunens förstahandsalternativ för ett nytt konserthus och konferenscentrum tycks vara i anslutning till Neptuniparken. Denna lokalisering är enligt oss egentligen mycket bra – man får en direkt anslutning till citytunneln samtidigt som närheten till Malmö högskola och World Maritime University borgar för hög kvalitet i kongressverksamheten. Dessutom kommer en starkare exploatering här bidra till att funktionellt och fysiskt binda ihop Västra hamnen med city.

Från Västra hamnen förflyttar vi oss in till city och Triangeln. Här pågår byggandet av den underjordiska citytunnelstationen för fullt.

Station Triangeln i Malmö city Bild: Petter Lönegård, Citytunneln

Området lär uppgraderas betydligt ju närmare stationens öppnande vi kommer. Ett exempel på detta är NCCs planer för kv Kaninen precis söder om det nuvarande köpcentrumet och hotellskrapan. Här vill man utvidga de kommersiella ytorna med ny galleria och en ca 15 vån hög byggnad, antagligen i form av ett hotell. (Se bild här) Att NCC vill bygga högt i så nära anslutning till en av Malmös signaturbyggnader, Hiltonskrapan, är mer än välkommet! I Sverige har vi en tråkig tradition av att alltid låta våra höga byggnader stå ensamma och blicka ner på en monoton Stockholmsk siluett. Höghus placerade i kluster ger ofta en mer varierande och spännande skyline. Skyskrapornas magiska synergier är hopplöst okända här i ”Europas norrland”, dessvärre så också i Malmö.

Citytunneln kommer även att innebära en vitalisering av områdena söder om Triangeln. En kvalificerad gissning är att det centrala shoppingstråket i framtiden kommer att fortsätta och på allvar sträcka sig hela vägen in i sjukhusområdet kring UMAS, Malmös universitetssjukhus. Detta område utgör kärnan i Malmö stads visioner om Det Medicinska Malmö. Forskningsbyn Medeon expanderar just nu snabbt och det ryktas om ett höghus i området. Bredvid UMAS, i korsningen John Ericssons väg–Per Albin Hanssons väg, mellan Flensburgska barnsjukhuset och Dalaplan, planeras ett nytt ”hälsohus”, INSPI Health Campus. Det är ett helt nytt koncept, en anläggning med hotell, spa, vård, handel samt forsknings- och utbildningsfaciliteter. INSPI kommer förhoppningsvis inte bara att stärka Malmös ställning inom medicin och wellness, utan även hela Medicon Valley’s position. Och det blir inte sämre av att byggnaden håller hög arkitektonisk klass!

Inte långt från UMAS och Medeon ligger Malmö stadion. Söder om denna byggs just nu en helt ny fotbollsarena, Swedbank stadion, som kommer att stå klar 2009 och fungera som MFFs nya hemmaarena. (Se bilder här och här.) Utvändigt kommer arenan att få ett mycket häftigt utseende, men dessvärre är den för liten. Vi frågar oss varför Malmö medvetet diskvalificerar sig själv från riktigt stora internationella fotbollsmatcher i framtiden genom att hålla publikkapaciteten precis under UEFAs riktvärde på 30 000 sittplatser. Märkligt… Hur som helst, internationella matcher precis under toppskiktet ska nog gå att stå värd för i alla fall. En bekräftelse på det kom nyligen då UEFA beslutat att förlägga både invigningsmatchen OCH finalen i U21-EM nästa sommar till den nya arenan i Malmö. Den gamla Malmö stadion kommer att finnas kvar och upprustas till en renodlad, högkvalitativ friidrottsarena. Redan nu har dock stadion börjat användas för större utomhuskonserter under sommarmånaderna. Det lär fortsätta så…

En bit öster om sjukhusområdet, öster om Amiralsgatan ligger stadsdelen Sorgenfri. Den norra delen av detta område utgörs idag av ett stort industriområde som i framtiden kommer att förvandlas till attraktiv innerstadsmiljö. Redan har stadstrafikens bussgarage fått maka på sig. Ambitionen är att utvidga innerstaden och att knyta ihop centrum med de östra delarna av Malmö. I idéskisserna framställs en extremt tät, småskalig bebyggelse som för tankarna till Japanska städer eller till det gamla New York. På vissa sätt påminner det också om Limhamns centrala delar. Och det är just till Limhamn som vi nu förflyttar oss!

På Limhamn finns flera intressanta projekt. Utbyggnaden av Ön fortsätter och på fastlandet kommer hamnen runt Dragørfärjans gamla färjeläge och Cementfabriken att omvandlas till attraktiv stadsbebyggelse. I stadens planprogram talas om ett par höga hus och om möjligheterna att omvandla de höga cementsilona till bostäder. Det senare är något som NCC har förklarat sig villiga att göra!

Där Limhamns bebyggelse idag tar slut i söder öppnar sig det mäktiga Kalkbrottet. Det är en mycket speciell plats som nu kommer att bli föremål för snabb bostadsutbyggnad. Förslaget om fyra miniskrapor i glas från Domus arkitekter verkar tyvärr inte längre vara aktuellt. Istället är det mer småskalig bebyggelse som planeras. HSB, Veidekke, Saelsjö och Annehem är några av byggherrarna i detta område. Det är synd att glastornen verkar vara borta från agendan. Om så är fallet kan Sverige vara på väg att förlora en chans att skapa en spektakulär och futuristisk port till riket. En byggnad som istället delvis kommer att ha denna funktion är det stora spa och hotell som anläggs på Lernacken, alldeles vid Öresundsbrons fäste. Det vinnande förslaget, 360 Grader, är ritat av norska Space Group. Visst hade man velat se en mer spektakulär byggnad på Sveriges bästa(?) tomt, men med tanke på naturvärden och Länsstyrelsens hållning i frågan bör man nog vara nöjd med byggnaden. Och ännu nöjdare blir man när man jämför 360 grader med de övriga tävlingsförslagen. Detta var utan tvekan det bästa förslaget!

Spa och kurhotell vid Öresundsbrons fäste, Lernacken, Malmö. 360 Grader Bild: Malmö Stads bildarkiv

Från Lernacken har man god utsikt över Öresund, och om man tittar söderut på andra sidan bron ser man Vattenfalls nu färdigställda vindkraftspark på Lillgrund. Den består av 48 verk och är just nu världens tredje största havsbaserade park.

Vattenfalls vindkraftpark på Lillgrund, ÖresundBild: Öresundsbloggen

Vi stannar kvar i de södra delarna av kommunen. Här fortsätter Bunkeflostrand att växa. Annestad har med sina prefabricerade element, förhållandevis låga hyror och höga andel av danska invånare väckt uppmärksamhet. Det i särklass största och mest spektakulära utvecklingsområdet i södra Malmö är emellertid Hyllie. Här mynnar Citytunneln ut och just nu anläggs Hyllie station som kommer att bli en av de mest trafikerade i regionen.

Hyllie station i Malmö. Malmö Arena och Hyllie vattentornBild: Klas Andersson, Citytunneln

Runt järnvägsstationen växer en helt ny stadsdel fram med både bostäder och arbetsplatser. Hyllie blir hemvist för några av Öresundsregionens mest framstående byggnader. Bygget av Europas modernaste multiarena, Parkfasts Malmö Arena, pågår för fullt. (Bild) Anläggningen, som får en publikkapacitet för upp till 15 000 personer, kommer att kunna användas för en mängd olika sportevenemang samt för kongresser och konserter.

Malmö Arena i Hyllie under uppbyggnad. Byggherre: ParkfastBild: Öresundsbloggen

Bredvid Malmö Arena påbörjas snart bygget av Skandinaviens största köpcentrum, Emporia, ritat av Gert Wingårdh. Bygglovet gäller för 217 000 m² och inkluderar förutom köpcentrum även bostäder, kontor och parkeringshus. Entreprenaden värderas till över två miljarder kronor och kommer att sysselsätta upp till 3 500 personer. När Emporia öppnar 2011 kommer det att vara en arbetsplats för ca 3 000 personer, sysselsatta i de över 200 butikerna eller i de ca 30 restaurangerna.

Emporia köpcentrum i Hyllie, MalmöPlan 1 i Emporia köpcentrum, Hyllie Bilder: Emporia

Inte långt från köpcentrumet kommer den norske entreprenören Arthur Buchardt att låta uppföra ett stort hotell. Ursprungligen var detta tänkt att inrymmas i Europas högsta byggand, Scandinavian Tower. Planerna på denna skyskrapa skrotades dock i samband med den djupa lågkonjunktur som följde efter IT-kraschen och terrorattackerna mot World Trade Center i New York. Man skissade då istället på en hotellbyggnad med mer modesta fem våningar. Nyligen har emellertid Buchardt låtit arkitekten Wingårdh rita om huset. Resultatet blev en betydligt högre (17 våningar) och minst sagt extraordinär skapelse.

Även om Scandinavian Tower aldrig kom att förverkligas så finns det ändå goda förhoppningar om en skyskrapa i Hyllie. Fastighetsbolaget Annehem, med Greg Dingizian i spetsen, presenterade nämligen en sådan med namnet Malmö Tower, högre än självaste Turning Torso. Denna byggnad har sedan ritats om, krympts ihop och döpts om till Point Hyllie. Även om Point Hyllie med sina 27 våningar inte är lika hög så är det alltjämnt en imponerande skapelse!

Point Hyllie i Malmö. Byggherre: AnnehemPoint Hyllie in Malmö, Sweden Bilder: Annehem

I samband med att nu spåren vid Citytunnelns mynning anläggs har Malmö stad beslutat om att ta tillfället i akt och investera i spår som möjliggör en hopkoppling av Citytunneln med gamla Kontinentalbanan. Därmed skapas förutsättningar för en framtida ringlinje med Pågatågstrafik runt Malmös östra delar. Om en sådan blir verklighet skulle en lokal järnvägsstation kunna anläggas i Rosengård och det utsatta området skulle på ett bättre sätt bindas ihop med övriga staden. Denna typ av proaktiva beslut är något som knappast inte kan hyllas nog! BRA! Under rubriken lokaltrafik kan vi också passa på att nämna, och applådera, den spårvagnsutredning som kommunen satt igång. Det verkar nu växa fram en politisk konsensus om att Malmö i framtiden kommer att behöva mer spårburen kollektivtrafik. Folkpartiet har föreslagit en tunnelbana men i en så ytmässigt tät stad som Malmö är det givetvis mer realistiskt med spårvagnslinjer. Man arbetar föredömligt snabbt med detta, åtminstone i relation till grannen Lund där planerna på att spårsätta Lundalänken knappt utvecklas alls.

Stationen i Hyllie blir den sista anhalten för tågresenärer på väg till Köpenhamn. Den funktionen har idag Svågertorps station en bit österut. I Svågertorp har ett stort område för volymhandel vuxit fram. Här finns idag många stormarknader, byggvaruhus, möbelvaruhus etc. Den senare kategorin kommer snart att få ett ordentligt tillskott i form av IKEAs helt nya Öresundsvaruhus som är på planeringsstadiet. Den nya byggnaden blir dubbelt så stort som det varuhus som idag finns i Malmö, vid Bulltofta. IKEAs jätteinvestering borgar för att Svågertorp även framöver kommer att fortsätta att vara en dynamisk miljö. Än bättre blir det om planerna på en malmöitisk temapark förverkligas. Förslag finns att här etablera en stor nöjes- och upplevelsepark som med sitt vikingatema får en tydlig skandinavisk prägel. Öresundsbloggen är försiktigt positiv till dessa planer. Malmö saknar idag en stark turistmagnet liknande Liseberg, Gröna Lund, Skansen eller Vasamuseet. Detta är något som absolut behövs för att locka till sig de tokkonsumerande barnfamiljerna. Sydsvenskan skriver om visionerna i en artikel här. En temapark har diskuterats länge och det är bra om det äntligen händer något på den fronten. Vi är dock än mer positiva till förslaget om en slalombacke inomhus i Fosie, även om dessa planer än så länge är på idé- och visionsstadiet! En sådan anläggning skulle, till motsats från en temapark, vara helt unik i sitt slag – inte bara i Sverige utan i hela Norden. Den skulle locka till sig besökare från åtminstone hela Sydsverige, hela Danmark, norra Tyskland och norra Polen. Projektet, som går under arbetsnamnet SnowFun Nordic har kostnadsberäknats till 170-225 miljoner kronor och drivs av Christer Lundin och Ashif Chowdary.

Innan vi lämnar Malmö vill vi avslutningsvis passa på att nämna ytterligare ett par projekt som hittills inte hunnits med i vår lilla exkursion: SBCs bostadshus på 12 våningar vid Slussplan (Bilder kan ses här), omdaningen av Davidhalls torg, en storsatsning på cykeltrafiken, Moving Media City samt Malmö Entré, det stora upplevelsecenter som danska TK Development just nu bygger vid stadens norra motorvägsinfart. Entré blir ett köpcentrum som kompletteras med aktiviteter såsom gym, bowling och bio.

Sådär! Låt oss nu lämna Malmö och fortsätta vår genomgång av aktuella stadsutvecklingsprojekt i Lund och i de kringliggande kommunerna. Så sker i efterföljande blogginlägg.