lördag 29 oktober 2011

Spårvägsdrömmen lever än


Drömmen om en snabbspårväg mellan Höganäs och Helsingborg lever bland politikerna....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Skandinaviens grönaste tak finns i Malmö


Scandinavian Green Roof Institute har delat ut sin årliga utmärkelse för intressanta och värdefulla sätt att använda växtlighet på byggnaders tak - och vinnaren finns i Malmö!...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


måndag 24 oktober 2011

Stora Samhällsbyggarpriset till Citytunneln


I veckan vann Citytunneln det Stora Samhällsbyggarpriset. Samma dag fick boken "Att göra en tunnel" en hedrande tredjeplats....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


fredag 21 oktober 2011

Protester mot två nya höghus


Två planerade höghus på Bulltoftas gamla flygfält upprör grannar och museifolk. Områdets charm förstörs, tycker grannarna. En kulturhistorisk katastrof, anser museifolk....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Två planerade höghus på Bulltoftas gamla flygfält upprör grannar och museifolk. Områdets charm förstörs, tycker grannarna. En kulturhistorisk katastrof, anser museifolk.
JOHANNESLUST. Ett tjugotal villaägare och några bostadsrättsföreningar protesterar mot att bygga höghusen i åtta våningar.

– Man försöker knöka in så många lägenheter som möjligt utan att bry sig om omgivningen, protesterar en arg villaägare.

– Det förstör hela området, säger en annan.

På Malmö museer är man också starkt kritisk. Höghusen är ”mycket olämpliga” ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Hangaren är en av de få återstående från civilflygets pionjärår på 1920-talet. Att bygga två höghus skulle, enligt museet, förstöra all känsla för det gamla flygfältet i Bulltofta. Det blir svårt att se helheten vid flygfältet om det byggs två höghus mellan den gamla hangaren och Flygfältsparken, som är resterna efter Bulltoftas landningsbana.

– Staden behöver lägenheter, då blir det här priset vi tyvärr får betala, säger Carina Svensson (S) ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Politikerna har dock skjutit upp planen tills vidare. Inte för att man vill stoppa bygget, utan för att man vill utreda mer exakt var en ny förskola ska placeras.

– Det finns stora ytor kring höghusen för parkering. Vi vill utreda om de kan användas bättre för en förskola, säger Magnus Welroos (V), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Den historiska flyghan­garen används i dag dels för året-runt-boule, dels för vinterförvaring av fyra gamla spårvagnar. Spårvagnarna körs från museijärnvägen i Slottsparken till Bulltofta på stora lastbilar. Med höghusen går inte det, så kommunen funderar nu på någon sorts spårvagnshall vid Tekniska museet.
torsdag 20 oktober 2011

Citytunneln vinnare


Citytunneln tog hem Stora Samhällsbyggarpriset....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


onsdag 19 oktober 2011

Nordenbörser: Köpenhamn sämst i klassen


Nordenbörserna inledde onsdagen i positivt territorium, men vände ned på eftermiddagen. Även i Europa avtog riskaptiten under eftermiddagen på avtagande förhoppningar om att helgens EU-toppmöten ska leda till positiva resultat rörande skuldkrisen....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


NVS installerar i Malmö


...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Citytunneln får samhällsbyggarprisI sin motivering säger juryn att målen för tid, kostnad och ändamålsenlighet har överträffats och att man skapat tågstationer med högklassig arkitektur och konstnärlig utsmyckning....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Hösten då Uppåkras framtid kan avgörasBlir det ett arkeologiskt center i Uppåkra? Frågan närmar sig ett svar. Mycket avgörs de närmaste månaderna....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Uppåkras ytterområden undersöks


Det kan ha funnits smedjor eller annat hantverkande i områdena intill centralortens bostadsbebyggelse. Dessa ytterområden vill forskarna undersöka närmare....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


tisdag 18 oktober 2011

135 miljoner till Max IV hotas

Det krävs en lagändring för att Region Skåne ska kunna betala ut 135 miljoner kronor i finansiering av Max IV.... [Läs hela artikeln / Gå till källan]

Regionens del utgör bara en del av den dryga miljard bygget väntas kosta. Regionen måste kunna slå ut de 135 miljonerna över flera år, men det tillåter inte lagen. Därför ser sig regionen tvingad att begära en lagändring, rapporterar nyhetstjänsten Rapidus.

Published by
Published by xFruitsHär växer Lunds nya landmärke fram


Ideon Gateway är uppe på 13:e våningen, men det återstår ett års arbete innan hotell- och kontorshuset med Lunds bästa utsikt står färdigt....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


måndag 17 oktober 2011

Malmö får vänta på SJ:s nya snabbtåg

Snart börjar nya tåget SJ 3 000 att rulla på järnvägarna, i första hand från Stockholm till Östersund, Sundsvall, Gävle, Falun och Karlstad.... [Läs hela artikeln / Gå till källan]

Totalt handlar det om 20 nya snabbtåg med 5 000 sittplatser, skriver tågföretaget i ett pressmeddelande. Enligt SJ handlar det om Sveriges mest moderna och miljövänliga snabbtåg, 30 procent mera energieffektivt än SJ:s lokdragna tåg...


söndag 16 oktober 2011

Skyhöga ambitioner för BrunnshögAmbitionerna för det kommande Brunnshögsområdet är mycket högt satta....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Polisuppbåd inför demonstrationer i Malmö


Hundratalet polismän och hundpatruller ställdes upp inför demonstrationer i Malmö i dag....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


torsdag 13 oktober 2011

Öresundssamarbete kan minska vårdköer


Skånska och danska sjukhus ska samarbeta mera. Patienter i Skåne kan opereras i Danmark och dyr medicinsk utrustning kan köpas in på ett ställe och användas i hela Öresundsregionen....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Skånska och danska sjukhus ska samarbeta mera. Patienter i Skåne kan opereras i Danmark och dyr medicinsk utrustning kan köpas in på ett ställe och användas i hela Öresundsregionen.
Region Skåne och Region Hovedstaden har nyligen tecknat ett avtal om att hjälpa varandra med patienter och vårdplatser när den egna kapaciteten inte räcker till. Det gäller både planerad vård och akutvård inom alla discipliner.

Det finns sedan tidigare ett samarbete mellan sjukhusen, om framför allt traumasjukvård, men det har varit litet och inte så väldefinierat.

– Nu har vi de grundläggande förutsättningarna utredda och på papper. Syftet är att öka samverkan, med fokus på universitetssjukvården, säger Pia Kinhult (M), ordförande i Öresundskommittén och i regionstyrelsen i Region Skåne.

Framöver kan skånska patienter få vård på danska sjukhus och vice versa. Tillgång och efterfrågan får styra var samarbetet sker.

– Det kan till exempel innebära att vi i Skåne erbjuder röntgenundersökningar och ledplastiker till danska patienter samtidigt som vi får hjälp med komplicerad ryggkirurgi i Danmark. Avtalet reglerar patientsäkerhet och medicinsk kvalitet så att patienterna känner sig lika trygga oavsett om de vårdas på ett danskt eller svenskt sjukhus, säger Pia Lundbom, ledningsstrateg i Region Skåne.

Patienterna ska till exempel få information på sitt eget språk och ha möjlighet att tacka nej till den erbjudna vården. Det finns också regler för hur journaler och sekretess ska fungera över nationsgränsen.

Men den stora vårdplatsbristen på Skånes universitetssjukhus försvinner knappast med samarbetet.

– Nej, det är inte tänkt att det ska lösa den dagliga vårdplatsbristen. Där­emot hjälps sjukhusen åt om det händer en jätte­olycka eller liknande, säger Pia Kinhult (M).

Hon tror att avtalet kommer väl till pass när det gäller dyr medicinsk utrustning.

– Det kan handla om maskiner som kostar många miljoner i inköp, men där patientgruppen inte är så stor. Då kan det vara bättre att åka över Sundet för att få hjälp än att åka till Stockholm.
lördag 8 oktober 2011

Föredrag om järnåldersstaden Uppåkra


Uppåkra utanför Lund är Skandinaviens största och fyndrikaste järnåldersstad. Här fanns under tiden från 100 år f Kr till 1000 år e Kr många människor, utvecklad bebyggelse och mångfasetterad verksamhet.Utgrävningar pågår några veckor under sommaren. Allmänheten ges då tillfälle att med kvalificerad guidning ta del av arbetet. En utställning kallad Barbarium på Historiska museet i Lund visar de fynd, som gjorts....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Alliansen överger tidsplanen


Spårvagnen kommer inte att vara klar till 2014 som utlovat. Det är oklart när spårvagnsbygget kan komma igång och oppositionen anklagar alliansen för att vara för passiv....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Spårvagnen kommer inte att vara klar till 2014 som utlovat. Det är oklart när spårvagnsbygget kan komma igång och oppositionen anklagar alliansen för att vara för passiv.
LUND. Inför valet lovade den borgerliga alliansen att Lund skulle ha spårvagn 2014. Men nu har alliansen övergett den tidsplanen.

– 2014 var ett målår till start, men regionen hinner inte beställa några vagnar till dess. En rimlig bedömning är att startskottet för byggandet går 2015 eller 2016, säger kommunalrådet Mats Helmfrid (M).


När rullar spårvagnarna i Lund?

– Jag vill inte uttala mig om det. Men planläggningen pågår för fullt för vi måste ha detaljplanerna färdiga innan Region Skåne kan beställa tågen, säger Helmfrid.

Finansieringen är det stora problemet. Kommunen förväntar sig att staten och regionen står för hälften av kostnaden. Men några pengar har ännu inte utlovats från staten.

– Ska vi ha någon framgång hos regeringen, och det är långt ifrån säkert, måste vi jobba ihop med Malmö och Helsingborg. Och det gör vi inom det regionala samarbetet Spis, Spårvagnar i Skåne. Spis ska för övrigt snart öppna ett kontor i Lunds C, säger Helmfrid.

Oppositionsrådet Anders Almgren (S) är skeptisk till alliansens arbete kring finansieringen.

– Om man ska mäta Mats Helmfrids och Pia Kinhults (M) arbete utifrån hur mycket det talas om spårvagnar på ministernivå så lämnar det politiska fotarbetet mycket övrigt att önska, det hörs ju ingenting. Vi har hållit på med spårvagnar i tio år men fortfarande låter det på de borgerliga ministrarna som att de aldrig hört talas om spårvagnar, säger Anders Almgren.

Mats Helmfrid tillbakavisar Almgrens påstående.

– Det pågår en massa kontakter på informell nivå och alla är informerade att spårvagnsarbetet pågår. Den dagen vi åker upp och uppvaktar regeringen ska det vara helt klart att vi får ett ja till spårvagnarna. Vi har bara ett skott där, säger Helmfrid.

I onsdags sa kommunstyrelsen ja till den förstudie som pågår om spårvägen. Socialdemokraterna fick dessutom gehör för sina tilläggsförslag att det ska informeras mer om möjligheterna till förändringar längs spårvägen och att svara Skånetrafiken att spårvägen ska gå genom Brunnshögs centrala delar och inte genom södra delen av Brunnshög. Centern fick dock nej på sitt förslag att utforma en framtida spårväg till Dalby som inbegriper att bussarna kan köra på spårvägsområdet.
Buchardt redo att börja byggaHotellet är färdigplanerat till 95 procent och det blir byggstart någon gång under nästa år.
Investeraren och byggherren Arthur Buchardt var på fredagen på snabbvisit i Hyllie – för att köpa svenska hotellsängar och träffa en möjlig operatör för Hylliehotellet...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Reportage från ÖP2012-temakvällarna


Under samrådet för Malmös nya översiktsplan; ÖP2012, arrangerade Malmö stad tre temakvällar i mitten av september för att lyfta framtidsfrågor för stadens utveckling....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


onsdag 5 oktober 2011

C i Sandby oroas av spårvägsplaner


Centern i Södra Sandby vill att Lundalänken ska trafikeras av både bussar och spårvagnar. Annars befarar de att bussförbindelserna till S Sandby kommer att försämras....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


tisdag 4 oktober 2011

Ny vd hos Netrail i Helsingborg


...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Höghusprojekt överklagat


De tre alternativt fyra tiovåningshus som Helsingborgshem hoppas kunna bygga vid Öresundsparken på Slottshöjden blir som väntat ett fall för högre instanser....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


lördag 1 oktober 2011

Kamprad vill vara med

Peabs grundare Mats Paulsson har fått in Ingvar Kamprad som ny storägare i byggbolaget. Samtidigt diskuteras en investering av Kamprad i Ideon Medicon Village....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Hur fick du Ingvar Kamprad att öppna plånbok
en?

– Jag har känt Ingvar länge, men det är han själv som sagt att han ville investera. Och det är ju trevligt att Ingvar vill satsa i ett familjeföretag. Han är ju långsiktig och det är värt mycket.


Behövde ni få loss pengar snabbt efter köpet av kontrollposten i finska Lemminkäinen?

– Det var ju lämpligt när vi gjorde affären i Finland att avyttra lite aktier.


Annars trodde jag en investering från Kamprad skulle gåin i din stiftelse som köpt loss Astra Zenecas fastighet i Lund och skapat Medicon Village?

– Det vet man inte i framtiden. Han har skänkt mycket till utlandet, till välgörenhet och samhällsnytta.


Innebär det att han också är intresserad av att satsa på Medicon Village?

– Ingvar och jag har diskuterat det mycket. Han är intresserad över huvud taget att vara med. Vi känner varandra och vi litar på varandra.

Hur går utvecklingen av Medicon Village då?

– Det känns väldigt bra, allt går enligt planerna. Men jag hoppas att det ska komma in fler investerare. Det finns inga begränsningar, varken upp eller ner. Jag tycker att näringslivet måste engagera sig mer i samhällsnytta. Vi ser hur mycket mer forskning vi kan få för pengarna genom samarbete mellan regionen, näringslivet och universitetet när de samlas på ett ställe och öppnar upp forskningen mellan varandra.


När kommer det några företagsetableringar i Medicon Village?

– I januari när vi tar över lokalerna. Men vi ska se till så att de kompletterar varandra. Jag är väldigt glad i dag att jag tog det här initia­tivet. Alla man pratar med tycker det är helt rätt.


Hur hänger allt det som händer i Lund ihop med satsningen på Skandinaviens största äventyrsbad och spa i Bara?

– Det blir ett rejält hotell också, både lägenhetshotell och hotellrum. Det tror jag behövs när vi har både ESS och Max IV i Lund. Det blir också ett enormt lyft för Svedala, Malmö och hela Skåne. Jag tror inte folk förstår hur bra det ligger till.


Men varför bygger du intebostäder och hotell inne i Lund istället?

– Det måste till, men problemet idag är att få tillgång till byggbar mark. Lund gör ingenting. Därför har vi tänkt förtäta Medicon Village-området, så att folk kan bo inne på anläggningen. Ett samhälle måste vara levande dygnet runt, då är det viktigt att man kan bo där och gå till jobbet.


När blir det verklighet?

– Vi vill ha igång detta nu och diskuterar med kommunen och universitetet, men det handlar om tillstånd och sådant. Bostadsbristen är enorm idag, men det gäller att få ner priset så att man kan få vettiga hyror. Om vi inte gör sådana saker får vi inte hit folk. De vill ha bra skolor, bra idrott och bra boende. Det är samma för både forskare och studenter. Här måste det satsas mer.Spårvägen försenas när pengarna saknasSpårvagnssatsningen i Lund går inte på räls. Mycket lutar åt att trafiken försenas med minst ett år. Det kan till och med ta längre tid. Och nu går Lund med tiggarstaven bland grannkommunerna....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Upphandlingen skjuts fram


Är inte finansieringen av spåren i Lund klar 2012 väntar Region Skåne med upphandlingen av spårvagnarna....[Läs hela artikeln / Gå till källan]