torsdag 13 oktober 2011

Öresundssamarbete kan minska vårdköer


Skånska och danska sjukhus ska samarbeta mera. Patienter i Skåne kan opereras i Danmark och dyr medicinsk utrustning kan köpas in på ett ställe och användas i hela Öresundsregionen....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Skånska och danska sjukhus ska samarbeta mera. Patienter i Skåne kan opereras i Danmark och dyr medicinsk utrustning kan köpas in på ett ställe och användas i hela Öresundsregionen.
Region Skåne och Region Hovedstaden har nyligen tecknat ett avtal om att hjälpa varandra med patienter och vårdplatser när den egna kapaciteten inte räcker till. Det gäller både planerad vård och akutvård inom alla discipliner.

Det finns sedan tidigare ett samarbete mellan sjukhusen, om framför allt traumasjukvård, men det har varit litet och inte så väldefinierat.

– Nu har vi de grundläggande förutsättningarna utredda och på papper. Syftet är att öka samverkan, med fokus på universitetssjukvården, säger Pia Kinhult (M), ordförande i Öresundskommittén och i regionstyrelsen i Region Skåne.

Framöver kan skånska patienter få vård på danska sjukhus och vice versa. Tillgång och efterfrågan får styra var samarbetet sker.

– Det kan till exempel innebära att vi i Skåne erbjuder röntgenundersökningar och ledplastiker till danska patienter samtidigt som vi får hjälp med komplicerad ryggkirurgi i Danmark. Avtalet reglerar patientsäkerhet och medicinsk kvalitet så att patienterna känner sig lika trygga oavsett om de vårdas på ett danskt eller svenskt sjukhus, säger Pia Lundbom, ledningsstrateg i Region Skåne.

Patienterna ska till exempel få information på sitt eget språk och ha möjlighet att tacka nej till den erbjudna vården. Det finns också regler för hur journaler och sekretess ska fungera över nationsgränsen.

Men den stora vårdplatsbristen på Skånes universitetssjukhus försvinner knappast med samarbetet.

– Nej, det är inte tänkt att det ska lösa den dagliga vårdplatsbristen. Där­emot hjälps sjukhusen åt om det händer en jätte­olycka eller liknande, säger Pia Kinhult (M).

Hon tror att avtalet kommer väl till pass när det gäller dyr medicinsk utrustning.

– Det kan handla om maskiner som kostar många miljoner i inköp, men där patientgruppen inte är så stor. Då kan det vara bättre att åka över Sundet för att få hjälp än att åka till Stockholm.