lördag 26 april 2008

Färgfabriken: "Malmö - Europas Tokyo 2050"

De som följer denna blogg anar nog att inläggen skrivs utifrån en framtidsvision om en utvecklad och mer dynamisk Öresundsregion. Det är en vision om ett samhälle där urbanitetens krafter släpps fria och ger näring till regionens välstånd, där nationsgränser inte längre genererar någon friktion i vardagen och där historia och framtid återigen binds ihop. Det finns en tanke bakom de implicita referenserna till denna vision som ständigt återkommer mellan raderna. Regioner och andra geografiska platser är i viss mening alltid sociala konstruktioner. Det betyder att representationer av en region, i t.ex. text och bild, kan ses som konstituerande element, som delar av en alltid pågående skapelseprocess genom vilken regionen ifråga produceras. Genom att berätta om regionen och kommentera nutida utveckling utifrån sin egen framtidsvision bidrar man alltså indirekt till visionens förverkligande!

Det är således extremt viktigt att man såväl i de offentliga som privata sfärerna tillåter sig att teckna framtidsbilder och att laborera med dessa. Ännu viktigare är det kanske att det alltid finns alternativa visioner om framtiden, att olika grupper och människor får måla sin bild av framtiden utan att förlöjligas eller, ännu värre, negligeras. Utifrån detta perspektiv är det synnerligen positivt att Malmö Stad förra året beställde en extern rapport där stadens framtid diskuterades. Rapporten, som snarare är en essä, levererades av Färgfabriken i Stockholm. Det är en konsthall och mötesplats som beskriver sig själv som ett ”samtidslaboratorium”.

Vi har läst denna skrift och kan rekommendera den varmt till alla som är intresserade av stadsutveckling (och inte bara Malmös)! Texten utmynnar i en konkret framtidsvision som underbyggs av argumentation som kan sägas ta sin utgångspunkt i det urbana, det globala, det ekologiska och framförallt i det mångkulturella.

vad är det som Malmö därför bör poängtera?
Jo […] att folk dras till folk. Inte till hus. Inte till städer. Utan till dem som bor i husen och som väljer att bo en stad.
Det som lockar är inte byråkrater och direktörer i huvudstäder – utan de andra. Konstnärer och kreativa är en numera klassisk motor för tillväxt i städer. Men det behöver inte stanna där. Det viktigaste är att detta är en tillväxt som sker ”underifrån”. Kanske från ett område som nu betraktas som ett ”problemområde”, som Rosengård. Kanske från områden med stark mångkulturell prägel. Kanske från det vi idag inte ens tänker på.
"

En berättigad fråga är var man hittar de konstnärer och andra kreativa personer som blir kugghjulen i den motor som driver Malmös tillväxt. Enklast är väl att låta dem finna Malmö. För att så ska ske krävs en, vilket Färgfabriken antyder, extremt välkomnande hållning:

"Malmö kan och borde vara modellen för framtiden genom att öppna sig mot världen. Än mer än man gör idag. Och än tydligare. Låt Malmö växa. Och låt Malmö växa genom att öppna för många att flytta in till Malmö, så att det blir den mest mångkulturella och vitala staden i Europa."

Med ett starkt och stadigt inflöde av nya människor från olika delar av världen, med olika erfarenheter och drömmar i bagaget, behöver inte Malmö designa och konstruera en attraktiv urban miljö. Enligt Färgfabriken kommer invånarna själva att göra det! Staden behöver bara visa att det är möjligt – t.ex. med arkitektur som tänjer på möjligheternas gräns.

"I jämförelse med både Stockholm och övriga Sverige har Malmö redan visat att man vågar. Så även i förhållande till Köpenhamn. Malmö har Turning Torso. Som enda stad i Sverige. Och innan dess hade man redan markerat sig i samma riktning. Men Malmö skulle kunna förstärka detta. Radikalt. För om nu folk dras till folk måste man närma sig de mekanismer som sätter igång processen. Där visar de studier som Färgfabriken gjort av större städers utveckling att det som skapar riktigt effektiv utveckling är när de som inte har så mycket pengar men desto mer av något annat startar processerna. Då skapas både störst värden och mest attraktiv miljö. Exempel på detta är Soho och Williamsburg i New York, Notting Hill i London och Sofo i Stockholm. En förutsättning för detta är att Malmö måste våga locka till sig många. Och Malmö har också satt som mål att växa till en tvåmiljonerstad. Om Köpenhamn är Danmarks huvudstad, med allt vad det innebär, så bör Malmö bli den del av den gemensamma regionen som står för frihet, öppenhet, tolerans – i alla bemärkelser. Gör Malmö till ekonomisk och social frizon. Öppna för minoriteter och dem som inte får plats i trånga miljöer."

Färgfabriken föreslår som huvudstrategi ”att betona, förstärka och markera staden. Att låta Malmö växa, men växa som stad.

Och om målsättning är att växa mot att bli två miljoner invånare – vilket borde vara ett minimalt krav – så blir konsekvenserna av detta tänkande stora. För det skapar gradvis en allt tätare stad. Vilket är detsamma som en stad med mer stadskänsla. […]
Och betona den ekologiska aspekten av detta. Bjud in arkitekter att utveckla nya hus som kan stå symbol för detta nya Malmö. Där höjd och funktion paras med andra kvaliteter som talar samma språk. Och skapa ett nytt, tätt Malmö som signalerar att man bjuder in världen till framtiden. Man talar numer allt mer om det vertikala staden, om att bygga på höjden och blanda funktioner."

Okej, Malmö bör förtätas och växa på höjden. Det är något som Öresundsbloggen håller med om till 100%. Men hur ser den konkreta framtidsbild ut som en sådan utveckling kan landa i? Färgfabriken avslutar rapporten med att berätta om Malmö så som det ter sig år 2050:

Malmö 2050 har blivit ett Nordens Tokyo, ett europeiskt Tokyo. En stad som är tät som Tokyo, som är varierad som Tokyo – men från de specifika förutsättningar som just Malmö har.

Naturligtvis är Malmö inte Tokyo i antalet invånare ännu. Om stor-mega-Tokyo redan 2007 har bortemot 100 miljoner invånare så är Malmö ännu bara gått förbi tvåmiljonersstrecket – men som kanske närmar sig tre miljoner. Dock ska framhållas att Malmö ser sig som del i en betydligt större region. Men som en tydlig stad och en tydlig idé i denna region. Därmed breder Malmö inte heller ut sig i storlek som Tokyo. Tvärt om. Malmö kommer att kännas igen av en ovanligt tydligt definierad stadsgräns. En gräns som redan finns och som definieras av E65:an. Eftersom Malmös politiker bestämde sig redan 2007 att inte låta staden expandera över huvud taget utanför denna gräns har den med åren blivit allt tydligare. Den fungerar nästan som en medeltida stadsmur, men mer port än mur. Innanför denna har Malmö vuxit – inåt mot den gamla stadskärnan och uppåt, mot himlen.


[…]

Om E65:an bildar en yttre gräns så har tillväxten skett i de downtown-stråk – eller urbana korridorer – som för in till den gamla staden. Dessa är: Pildammsvägen,
Trelleborgsvägen, Ystadsvägen, Amiralitetsgatan, Riksväg 11 mot Staffanstorp samt Stockholmsvägen. Här har man satsat på att låta husen få högre höjd, här ligger handelshusen. Här ligger marknaderna och bazaarerna – det som dragit till sig folk och i sin tur ännu mer exploatering. Det som gör att Malmö 2050 har blivit en stad av det gamla slaget, där skillnader – sociala, kulturella och ekonomiska – finns sida vid sida. Som städerna var förr i världen.


[…]

Utanför den markerade staden kännetecknas Malmö 2050 av två tydliga ting. Åkermark och jordbruk har blivit de mest avancerade världen kan skåda när det gäller miljötänkande och kvalitet. På sina håll har det dykt upp hotell, sommarbostäder och upplevelsecentra

Det sista citatet andas som synes tydliga referenser till en viss Le Corbusier… Lägg även märke till hur skillnaderna, även de ekonomiska, erkänns som en naturlig och definierande del av det urbana livet. Nåväl, att plocka bra citat och bygga ett blogginlägg är ganska enkelt, men det gäller att plocka de mest talande och relevanta. Låt oss avsluta med ett referat som återkopplar till vår inledning, nämligen hur vitalt det är med framtidsvisioner:

"Stadsutveckling på 2000-talet handlar lika mycket om att skapa en berättelse
som att bygga stad. Utan berättelse blir det byggda tamt, avsiktslöst och intetsägande. Det är den kanske viktigaste erfarenheten vi på Färgfabriken
fått under nära tio års arbete med stadsutveckling. Och frågan är därför vilken
berättelse det är som Malmö ska berätta.
"

Frågan är också vilken berättelse Öresundsregionen ska berätta…!?


Hela skriften om Malmö 2050 kan laddas ner här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Bara Bröst i Köpenhamn!

Allt tyder nu på att Köpenhamns kommun kommer att tillåta kvinnor att bada topless i de kommunala badhusen. Kommunens ämbetsmän anser, inför ett beslut i Kultur- och fritidsutskottet nästa vecka, att det inte ska vara några särskilda regler utifrån kön och att det därmed ska vara tillåtet, under hela badets öppettider, att bada med bar överkropp. ”Bara Bröst-rörelsen” har sitt ursprung i Sverige och ser nu alltså ut att vinna en stor seger på andra sidan Öresund.

I Politiken.dk kan man läsa om den politiska processen i Köpenhamns kommun och meningsskiljaktigheterna i denna fråga. Pajaspartiet Dansk Folkeparti, som motsätter sig förslaget, visar återigen prov på märklig logik och en ålderdomlig, inskränkt världsbild:

"Der er jo mange børn i svømmehallen", säger DFs Karin Storgaard till tidningen.

Och???Länk: Bara Brösts svenska blogg. I det senaste inlägget argumenterar man varför Sverige behöver en skärpt diskrimineringslagstiftning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

tisdag 22 april 2008

Lunds explosiva tillväxt

Öresundsbloggen har i ett tidigare inlägg berättat att Lund just nu växer snabbast av de större städerna i Sverige och att staden upplever en byggboom av sällan skådat slag. Idag släppte kommunen färska befolkningssiffror och folkökningsprognoser som verkligen bekräftar denna bild. Lund har idag drygt 105 000 invånare. Under 2007 växte kommunen med mer än 2000 nya invånare och man prognostiserar att befolkningen kommer att fortsätta växa med 1000-2000 personer per år de närmaste åren. Om prognoserna skulle visa sig riktiga kommer Lund att ha ca 110 000 invånare år 2010 och hela 124 000 år 2020. Läs mer om befolkningsprognosen på kommunens hemsida. Hela rapporten kan laddas ner här, och alla siffror återfinns i en excelfil.

Befolkningsstatistiken uppmärksammas i flera medier, bl a Sydsvenskan. Följande citat ur deras artikel är särskilt intressant:

Exakt hur mycket Lund kommer att växa är inte helt enkelt att förutse. Konjunkturen och byggherrarnas vilja att bygga påverkar liksom hur snabbt det går för näringslivet. Mycket handlar om hur Brunnshög utvecklas och om ESS hamnar i Lund.”

Sista meningen bekräftar vad Öresundsbloggen i flera tidigare inlägg velat förmedla, nämligen hur gigantisk forskningsanläggningen ESS egentligen är, samt hur viktigt det är med en expansiv och tillåtande utbyggnad på Brunnshög! Här får man definitivt inte vara rädd för att bygga högt. Apropå Brunnshög: Den som är nyfiken på hur de olika arkitektförslagen för hotellet vid Högsta punkten såg ut (och alltså inte bara vinnande Symbios) bör bege sig till Stadsbiblioteket i Lund där en utställning pågår till och med den 4 maj!

I en annan av Sydsvenskans artiklar nämns förresten att man nu börjat riva den gamla ishallen i Lund för att kunna påbörja den framtida bostadsbebyggelsen. Därmed kan den nya Färs och Frosta Sparbank Arena få möjlighet att bättre komma till sin rätt. Det ska bli spännande att se hur anläggningen kommer att se ut med sin nya fasad..!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

söndag 20 april 2008

Kreativa kryphål och imageskapande arkitektur

För alla som jobbar med eller är intresserade av stadsutveckling, samhällsplanering och byggprojekt kan vi tipsa om två små ”happenings” i Öresundsregionen:

Redan denna vecka, 23-24 april, går Real Estate Øresund av stapeln i Köpenhamn/Malmö. Tvådagarskonferensen marknadsför sig som den nya mötesplatsen för beslutsfattare inom fastighetsbranschen och vänder sig alltså främst till yrkesfolk. Affischnamn är den prisbelönta franska arkitekten Manuelle Gautrand som kommer att tala om hur företag kan använda arkitektur i arbetet med att etablera och kommunicera en image. (Detta är för övrigt något som vi anser att även regionens olika kommuner bör lyssna noga på…) Den 23 april håller man till i Den Sorte Diamant i Köpenhamn och dagen efter flyttar konferensen över till den svenska sidan, Slagthuset i Malmö. Anmälan sker här.

Lite längre fram i vår, den 16 maj, hålls en konferens i Helsingborg under rubriken Kreativa kryphål för hälsa och stadsutveckling. Den handlar om hur man kan göra städer attraktiva på ett sätt som lockar nya investerare och besökare, men som samtidigt stimulerar kraften hos dem som redan bor och verkar i staden. Dessutom måste långsiktighet i frågor som miljö, hälsa och trivsel skapas. Detta är givetvis ett mycket intressant ämne för en kommun som Helsingborg som står inför ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Sveriges historia, H+ (detta projekt återkommer vi till i framtida blogginlägg..!)

Konferensens talare: Jerker Söderlind (arkitekt och forskare vid KTH), Elisabeth Högdahl (etnolog vid Campus Helsingborg, en del av Lunds universitet) samt Charles Landry (brittisk stadsutvecklare). Inbjudan kan laddas ner här.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Saluhallen i Lund växer

Som vi tidigare berättat så ska den anrika Saluhallen i Lund byggas ut, vilket är synnerligen välkommet. Sydsvenskan berättade igår att Lundafastigheter nu tagit fram ett nytt, och troligtvis slutgiltigt, förslag på hur utbyggnaden ska se ut. Se grafik över förslaget här.

Öresundsbloggen är, utifrån Sydsvenskans grafik, försiktigt positiv till förslagets exteriör men vi aktar oss än så länge för att "hylla" det. Vi har trots allt inte sett några riktiga skisser än men det låter ju åtminstone snyggt med ”grå granit”. Fasaden mot Botulfsplatsen blir ju dessutom riktigt bra! Vad gäller det interiöra har arkitekterna Björn Hegelund och Wiggo Marsvik tänkt helt rätt:

"– Vårt förslag innebär att besökarna cirkulerar bättre och att alla butikerna nås från gångarna. Det blir inga B-lägen i hallen, förklarar Wiggo Marsvik."

Läs även andra bloggares åsikter om

Malmös största hotell byggs vid Dockan

Öresundsbloggen har i tidigare inlägg berättat om planerna på en hotellskrapa vid Dockan i Västra Hamnen i Malmö. Nu tycks de planerna ha fått fastare form och närma sig ett förverkligande. Enligt uppgifter kommer huset, om planen godkänns, att få 23 våningar och inrymma 390 hotellrum. Se bild här!

Hotellet kommer att ligga granne med Dockplatsen, det torg som nu färdigställs vid varvsdockans ände. Sydsvenskan berättar idag om de många restauranger som nu öppnar vid torget med visionen om att Dockplatsen ska kunna bli ett ”nytt” Lilla Torg, ett vattenhål för Malmöborna.

I artikeln nämns bl a att amerikanska fordonsgiganten Daimler Chrysler är på väg att flytta sitt nordiska huvudkontor från Köpenhamn till Malmö. I deras byggnad kommer en ny stor lunchrestaurang att slå upp portarna. Därutöver kommer följande restauranger, krogar och kaféer att finnas i anslutning torgets närområde: Doc Italiano, Elefanten, Frans Henriks, Dockplats 16, Glasklart, Wayne’s Coffee, Mai Thai, Krankajen 22, White Shark och Hamnarätt. Den nya hotellskrapan kommer, om den byggs, utan tvekan ge Dockplatsen en mer urban och innerstadsmässig karaktär. Dessutom kommer hotellgästerna att utgöra ett bra framtida kundunderlag för krögarna samt bidra till att torget förses med liv och rörelse under större delen av dygnet. Vidare kommer byggnaden att samspela väl med närliggande Kockumshuset, det planerade Meeting Point Malmö samt andra höghus i närområdet, inte minst de som förhoppningsvis kommer att skjuta upp i Nyhamnen.

Apropå nya byggprojekt: Det talas om att Riksbyggen och NCC vill bygga ett 15 våningar högt bostadshus på Ön i Limhamn. (Nautilus) Platsen är som gjord för lite högre hus och tillsammans med andra planerade höghus i området, och konverterade gamla silos, kan Limhamn få ett eget litet minikluster av häftiga byggnader som kan ge samhället en skyline som blir välkänd i resten av Sverige. Heja Malmö!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

lördag 19 april 2008

Sverige söker polskt ESS-stöd

Öresundsbloggen har i tidigare inlägg berättat om försöken att få den gigantiska forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source) till Lund och Sverige. För någon vecka sedan säkrades Danmarks stöd och projektet framställs nu alltmer som ett gemensamt Öresundsprojekt. Kampen om EU-ländernas stöd går vidare.

Sydsvenskan kan idag berätta om hur Polen försöker få det nya europeiska ”superuniversitetet” EIT (European Institute of Innovation and Technology) lokaliserat till vetenskapsstaden Wroclaw. I artikeln berättas att Sverige stödjer att detta forskningsinstitut placeras i Wroclaw under förutsättning att Polen i sin tur stöder att Lund får ESS. Politiskt rävspel förvisso, men nyheten är ändå hoppingivande. Polen är ett av EUs största och snart mest inflytelserikaste länder med nästan 40 miljoner invånare och det ligger utan tvekan inom Öresundsregionens absoluta intressesfär. Ett polskt stöd skulle betyda väldigt mycket för den svenska ESS-kandidaturen. Varför inte försöka lansera ESS Scandinavia som ett gemensamt Östersjöprojekt och på det sättet få med även Tyskland, Finland och de baltiska länderna på den svenska linjen?

Hur som helst, i Sydsvenskans artikel finns ett par uttalanden av Wroclaws borgmästare som är värda att begrunda för oss svenska Öresundsinvånare:

Huvudstäder betyder politik och byråkrati, vi i Wroclaw är ett förändringslaboratorium och en hot spot för investerare...

Redan själva konkurrensen om EIT är mycket nyttig och nödvändig för Polen. Allmänhet, medier och politiker har blivit medvetna om hur viktigt det är med forskning och utveckling


Vi kunde inte ha uttryckt det bättre själva! Något för kroniskt skeptiska svenskar att stilla begrunda… Lycka till Wroclaw!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

fredag 18 april 2008

Varning! Buskis intar Malmö Arena

Hur tänkte man egentligen när man satte ihop programmet till Malmö Arenas invigningsgala den 6 november? På scen: Andreas Johnson, Sanne Salomonsen, Helen Sjöholm och spelmannen Kalle Moraeus – alla under ledning av konferencier Björn Kjellman! (Nästa steg blir väl att låta Mix Megapol sponsra hela kalaset?) Galan sägs vara en hyllning till ”det svenska musikundret”. Finns det något uttryck som andas mer 90-tal än denna fras? Det luktar buskis lång väg…

Missförstå oss inte, ovan nämnda artister är mycket begåvade och professionella och namnkunniga i sina respektive nischer, men det är knappast en ensemble som passar för att inviga Europas modernaste arena. Vad hände med alla världsartister som det hade pratats så mycket om?

Nåväl, oavsett hur det blir med invigningsshowen vill vi poängtera att det är en riktig toppanläggning som Öresund får i och med att bygget nu närmar sig sitt slut. Arenan får en grymt stor publikkapacitet, den håller hög arkitektonisk klass och är tekniskt utformad så att den kan stå som värd för alla tänkbara evenemang; från sporthändelser och konserter, till mässor och konferenser. T ex är takkonstruktionen utformad så att man kan hänga upp så mycket som 160 ton i arenataket. Det är bäst i Europa och innebär att Malmö Arena kan tillmötesgå de allra största världsartisternas krav vad gäller teknisk utrustning. Vidare kommer hockeyrinken att vara den enda i norra Europa som enkelt kan omställas till NHL-mått. Därmed blir det en attraktiv tränings- och uppvisningshall för de nordamerikanska hockeylagen.

Sydsvenskan berättar idag att det förs förhandlingar om att låta den internationella, engelskspråkiga versionen av succémusikalen Mamma Mia komma till Malmö Arena. Sedan tidigare är även demontenoren José Carreras bokad för en konsert den 22 november. Det börjar arta sig..!

När vi ändå är inne på ämnet ”artister till Öresund” kan vi också meddela att regionens flaggskepp bland återkommande evenemang, Roskildefestivalen, nu utökat sin line-up med Jay-Z, Kate Nash, Cat Power, Goldfrapp, Tokyo Police Club, The Cult, José Gonzalez och The Hellacopters. Sedan tidigare är det klart att bl a Neil Young, Gnarls Barkley, Judas Priest, The Streets och Radiohead kommer till Roskilde i sommar, 3-6 juli.

Några dagar senare, den 10 juli, kickar Lars Winnerbäck igång sin sommarturné på Sofiero utanför Helsingborg. Med sig har han bl a Maia Hirasawa och Miss Li. Och den 4 augusti kommer Blondie till Vega i Köpenhamn.

Och vill man redan nu konsumera kultur så kan man ju alltid kolla in likdelar i Köpenhamn…

Avslutningsvis kan vi berätta att brittiska filmstjärnan Kenneth Branagh just nu befinner sig på Häckeberga slott utanför Genarp i Lunds kommun för att spela in engelska versioner av Kurt Wallander-filmerna. Sydsvenskan bad igår sina läsare att kommentera genom att ställa frågan ”Blir de engelska filmerna lika bra som de svenska?” Hmm, vilka svenska Wallanderfilmer har egentligen varit bra?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Zlatan till Malmö FF

”Halmstad och AIK, ni kommer aldrig få en sån artist som Superzlatan. Ente heller vi, den tiden är förbi…”

Rubriken må vara en sanning med modifikation men faktum är att fotbollsvärldens störste personlighet Zlatan Ibrahimovic åtminstone tillfälligt återvänder till Malmö FF för att rehabträna sitt skadade knä i lugn och ro. Sydsvenskan meddelar att Zlatan kommer att följa ett tio dagars specialprogram under överinseende av MFFs sjukgymnast Rickard Dahan.

Vi ser detta besked som ett i raden av tecken på att det gamla grollet med moderklubben nu måste ses som passerat. Hur som helst kan vi i alla fall konstatera att Zlatan är mån om att upprätthålla starka band med sin Öresundsregion. Båda hans söner är födda på Universitetssjukhuset i Lund och med den nyinköpta villan på Fridhem (Limhamnsvägen) i Malmö visar fotbollsstjärnan var han verkligen hör hemma! (Huset kommer för övrigt att vara ett av Malmös mest välbesökta turistmål i sommar) Det ryktas även om att invigningsmatchen för nya Swedbank Stadion kan komma att bli ett möte mellan Malmö FF och Inter.

Kanske kan vi någon gång i framtiden till och med få se Ibrahimovic avsluta sin karriär i Malmö FF… Om så blir fallet, kommer han då månne att spela i den gemensamma skandinaviska fotbollsligan? Vadå skandinavisk fotbollsliga??? Jodå, tankarna finns. Det är något som vi kommer att skriva om i framtida blogginlägg här på Öresundsbloggen!

Och apropå Zlatan:Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

torsdag 17 april 2008

Malmö och Lund växer samman

Malmö och Lund ligger mindre än 20 km från varandra och man når grannstaden på bara några minuter via autostradan (E22) eller med Öresunds-/pågatåg. Historiskt har dock städerna varit väldigt olika till sin karaktär. Trots det minimala avståndet har samarbete och utbyte varit förvånansvärt begränsat. I takt med en ökad regionalisering har dock detta ändrats snabbt under det senaste årtiondet. Pendlingen ökar och allt fler hushåll flyttar mellan städerna (i båda riktningarna). (Dessutom blir ju faktiskt också det fysiska avståndet mellan de båda tätorterna allt ”kortare” i takt med Hjärup och Arlöv växer ytmässigt.) Kulturutbytet växer och nya samarbetsformer uppstår. Detta gäller inte minst på den offentliga arenan där politikerna möts mer frekvent och där formella samarbeten uppstår. Till exempel har de båda kommunerna fusionerat sina räddningstjänster, skapat ett gemensamt bolag för vatten- och avloppsverken, VA SYD, samt initierat ett samarbete inom marknadsföring (Malmö-Lund TwinCities). Och på länsnivå talar man om att slå samman UMAS och UsiL till ett gigantiskt storsjukhus. Öresundsbloggen efterlyser ännu fler samarbeten och utbyten mellan kommunerna och tror att stora synergier kan skapas. Vi välkomnar också varje litet tecken, hur litet det än må vara, på att städerna sakta men säkert integreras – fysiskt, funktionellt och kulturellt.

Ytterligare ett sådant litet bevis kom när Sydsvenskan rapporterade att nätverksorganisationen Marknadsföringen i Malmö (MiM) nu etablerar sig i Lund. Föreningen som funnits ända sedan Kreugerkraschens dagar 1932 samlar yrkesfolk med intresse för marknadsföring och trender inom reklam-, PR-, kommunikations- och mediabranschen. Genom bl a frukostmöten och seminarier försöker man skapa en mötesplats inom aktuella och framtidsinriktade marknadsfrågor i sydvästra Skåne.

Att man nu, trots sitt malmöitiska namn, agerar även i Lund kan ses som ytterligare ett i raden av tecken på hur Malmö och Lund funktionellt flyter samman i en integrerad stadsregion. Tidigare hade Malmös och Lunds näringsliv alltför få tangerings- och skärningspunkter för att en bra regional dynamik skulle kunna slå rot. Divergensen är nu tack och lov mer eller mindre helt borta, inte bara i ovannämnda branscher utan i näringslivet i stort. Detta bådar gott för Malmö/Lundregionens framtida utveckling och skapar även goda förutsättningar för ett mer integrerat näringsliv i hela Öresundsregionen.


Uppdatering: Som av en händelse kan vi också, samma dag, läsa i Sydsvenskan hur studentföretagarföreningen Fena Lund expanderar i andra riktningen och etablerar sig i Malmö!

...och här kan man läsa om ett ungt studentföretag i Lund.


Läs även andra bloggares åsikter om ,

onsdag 16 april 2008

Billigare att ringa över sundet

I takt med den allmänna prisutvecklingen på telemarknaden och med att nya EU-regler implementerats har det blivit betydligt billigare att ringa inom Öresundsregionen. Men det kostar fortfarande mycket mer för en Malmöbo att ringa till Köpenhamn bara ett stenkast över sundet än vad det kostar att telefonera till exempelvis Kiruna hundratals mil bort i ett av världens mest glesbefolkade områden. Det är pinsamt och skandalöst, men kanske kan en förändring vara på gång. I Öresundsbrons nyhetsbrev uttalar sig ett antal mobiloperatörer positivt om möjligheterna att införa en lokal ”Öresundstaxa”:

"Vår ambition är att se över detta med ”roaming” nära gränser där folk reser från den ena sidan till den andra. Det finns ännu inget konkret, men det står på dagordningen, säger Cecilia Edlund, pressansvarig på Telia."

"Vi tittar just nu generellt på möjligheten att utveckla fler attraktiva tjänster i Norden; däribland möjligheten att utveckla en särskild öresundstjänst. Dock finns inget beslutat i denna stund, säger Marcus Adaktusson, pressansvarig på norskägda Telenor i Sverige."

I väntan på att bolagen utvecklar intressanta tjänster rekommenderar Öresundsbloggen att man så långt som möjligt ringer inom mobiloperatören 3:s nät. Svenska kunder ringer nämligen helt gratis mellan 3-mobiler även om någon av samtalsparterna befinner sig på den danska sidan av sundet!

Till bolagen som bör undvikas hör TDC och Tele2 då dessa är trångsynta och ger ett oseriöst intryck.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

måndag 14 april 2008

Genombrott för ny Öresundsförbindelse

Men vi anar dunkla motiv...
Och vi tycker att Sverige bör betala mer


Sverige och Danmark ska nu äntligen börja titta närmare på förutsättningarna för ytterligare en fast förbindelse över Öresund. Banverket och Vägverket kommer, tillsammans med sina danska motsvarigheter Banestyrelsen och Vejdirektoratet, att få i uppdrag att analysera de intensiva trafikflödena över den dansksvenska gränsen. Det är resultatet av ett möte mellan infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) och hennes danska kollega Carina Christensen (kons.). Detta rapporterar flera medier, bl a Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. I bästa fall kan detta ses som ett första stapplande steg mot en tunnel eller bro mellan Helsingborg och Helsingör.

Nyheten är givetvis extremt glädjande men Öresundsbloggen kan ändå inte låta bli att spekulera i motiven till initiativet. Det troliga är att den svenska regeringen börja se en HH-förbindelse som angelägen för att undvika att Öresundsbron blir en framtida flaskhals för svenskarnas (läs Stockholmarnas) resor till kontinenten. Förbindelsen är också en avgörande pusselbit i den satsning på höghastighetståg som regeringen sagt sig vilja inleda i framtiden. Vad är det för poäng med riktiga snabbtåg från Stockholm och söderut om de inte kan fortsätta till Köpenhamn och vidare ner till kontinenten, utan tvingas vända i Malmö eller Helsingborg? Ingen poäng alls naturligtvis. Om riktiga snabbtåg någonsin ska bli verklighet i Sverige krävs en ny fast förbindelse över sundet.

Vi tror alltså att det saknas ett regionalt perspektiv i det utredningsdirektiv som nu ges. Hade man från de nationella regeringarna ”tänkt Öresundsregionen” när man funderat på en HH-förbindelse hade planeringsarbetet troligtvis redan varit i full gång. Det öresundska järnvägsnätet plågas av underkapacitet. Det vet alla som pendlar mellan Malmö/Lund och Köpenhamn. Nu är det förvisso inte på själva bron som flaskhalsen finns. Den skapas istället främst av att Malmö central är en s k ”säckstation”, där varje tåg måste vända, och av att sträckan mellan Malmö och Lund nått sitt kapacitetstak och måste byggas ut från två till fyra spår.

För det sistnämnda problemet finns tyvärr ingen lösning i sikte eftersom den ytterst betydelselösa kommunen Burlöv utnyttjar det kommunala planmonopolet på det allra grövsta vis för att sätta kommunala särintressen framför regionala. (Detta kommer f ö att diskuteras i framtida inlägg här på Öresundsbloggen…) ”Säckstationsproblemet” mildras delvis när Citytunneln tas i bruk. De flesta tåg som angör Malmö C kan nu fortsätta söderut under staden istället för att vända och köra ut på Kontinentalbanan. Tyvärr kommer Citytunneln att vara underdimensionerad redan den första dagen efter invigningen 2011. När tunneln planerades utgick man från prognostiserade trafiksiffror för 2010 som sedan antogs behöva räknas upp med ca 1,2% per år fram till 2020. Problemet är bara att utgångssiffran (trafikprognosen för 2010) har överträffats med bred marginal även utan tunnel(!) redan 2007 då tågresandet över Öresund ökade med brutala 24%. Kapacitetsproblemen i järnvägstrafiken kommer alltså att bestå under lång tid framöver samtidigt som vi sakta men säkert närmar oss den punkt då även Öresundsbron själv kommer att utgöra en flaskhals. Till HD.se säger kommunstyrelsen ordförande i Helsingborg, Peter Danielsson (m):

”— Det vore förbaskat trist om integrationen stannar av för att man inte ser transportbehoven. Jag tror att de börjar inse det. Jag är övertygad om att det blir ett kapacitetsproblem på Öresundsbron runt år 2020.”

Med ytterligare en fast förbindelse i norra Öresund kan en del av Öresundstågen (från exempelvis Landskrona, Helsingborg, Halmstad etc.) ta en alternativ väg till Köpenhamn och då avlasta järnvägen i Malmö/Lund-regionen. Samma sak gäller för en del av de X2000-tåg som trafikerar Stockholm-Köpenhamn. Samtidigt ges de norra delarna av Öresundsområdet (Nordvästskåne och Nordostsjälland) möjlighet att åtnjuta en bättre ekonomisk utveckling. Det skulle skapa en mer sammanhållen Öresundsregion där tillväxten och produktionskapaciteten blir mer jämnt fördelad. Den s k ”Öresundsringen” sluts även på ett naturligt sätt och regionen får en järnvägsring som kan utgöra grunden till ett effektivt framtida kollektivtrafiksystem.

Hade man alltså i de nationella regeringarna tagit hänsyn till ovanstående regionala kapacitetsproblem samt till den stora potential som finns för snabbare regional utveckling hade man givetvis redan varit igång med att planera en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör.

Nu spelar det väl egentligen inte så stor roll vilka motiv som ligger bakom dagens nyhet om en gemensam behovsanalys. Huvudsaken är ju faktiskt att den verkligen blir av! Öresundsbloggen tror och hoppas att utredningen kommer att visa att det finns goda skäl att snabbt börja planera för en fast förbindelse i norra Öresund. Det finns många goda argument för detta – såväl lokala, regionala som nationella.

Danmark och Tyskland har en överenskommelse om att bygga en bro över Fehmarn Bält. Det är naturligt att det just nu i Danmark finns ett större fokus på denna förbindelselänk än på en HH-länk, och det ska man ha respekt för. Dock är det viktigt att poängtera hur viktig Fehmarn Bältbron är för Öresund, Skåne och Sverige, och hur många positiva effekter den kan förväntas ge. Frågan är t o m om inte Sverige är det land som drar det längsta strået i detta projekt. Vårt folk och våra företag får en snabbare och enklare väg till kontinenten UTAN att vi lär behöva vara med och delfinansiera satsningen med en enda krona! Och för Malmö/Lund-regionen är det riktig jackpot då metropoler som Hamburg och Berlin med hjälp av snabbtåg kan komma att hamna på rimligt avstånd för endagsbesök. Ur ett nationellt svenskt perspektiv får vi emellertid inte ut full nytta av Fehmarn Bältförbindelsen om inte också en bro eller tunnel kan etableras över Öresund. Det är därför, menar vi, fullt rimligt att tänka sig att Sverige kanske faktiskt borde stå för en större del av kostnaden för en sådan HH-förbindelse..?

söndag 13 april 2008

Ett tecken i tiden?

JP Morgan öppnar nytt kontor i Köpenhamn.
ABN Amro lägger ned aktieverksamheten i Stockholm.

Nja, nu ska man väl kanske inte dra allt för långtgående slutsatser från ovanstående nyheter, men faktum är att affärsklimatet i Stockholms finansvärld snabbt har försämrats i spåren av den internationella finanskrisen. Det skriver Ekonominyheterna om i denna artikel och spär dessutom på med en artiklar om ABN och om Handelsbankens fortsatta sparbehov. Liknande texter kan man även finna i Sydsvenskan och flera andra medier.

Vad har detta med Öresunds regionala utveckling att göra? Jo, Stockholm är traditionellt betydligt mer konjunkturkänsligt än Öresundsregionen så när nu lågkonjunkturen står för dörren är det rimligt att återigen förvänta sig att Öresunds ekonomiska tillväxt blir relativt sett starkare än Stockholms.

Öresunds finanssektor är, på gott och ont, inte närmelsevis lika omfattande som Stockholms. Å andra sidan är läkemedelsindustrin och livsmedelsbranschen, två relativt konjunkturstabila sektorer, betydligt större och starkare i Öresund. Inom IT är båda regionerna mycket starka, men i Öresund finns lönsammare och stabilare företag som verkar i mognare branscher. När den internationella konjunkturen faller så påverkas givetvis både Sverige och Danmark negativt men Öresundsregionen har historiskt tenderat att just under dessa år dra ifrån övriga Skandinavien vad gäller de ekonomiska tillväxtsiffrorna. Kan samma sak förväntas även denna gång? Vi tror det.

Integrerad bostadsmarknad växer fram

Flyttströmmen av danskar till Skåne fortsätter men har, precis som Öresundsbloggen förutspådde i ett tidigare inlägg, mattats av rejält sedan mitten av förra året då bostadspriserna i Köpenhamn började falla kraftigt. Inflyttningen var något större under 2007 än året innan, men för andra halvåret skedde faktiskt en minskning. I Öresundsbrons nyhetsbrev spår den danske bostadsekonomen professor Jens Lunde att flyttströmmen dock kommer att fortsätta under överskådlig tid framöver, om än i lugnare takt än vad vi varit vana vid under under de senaste åren. I takt med att den regionala integrationen förstärks kommer en helt gemensam bostadsmarknad att växa fram.

”Integrationen över Öresund sker även på bostadsmarknaden. Vi har sett priserna sjunka i Köpenhamn och stiga i Malmö. Sannolikt är vi bara i början av en process där vi går mot en gemensam marknad som utgår från ett högsta pris vid Rådhusplatsen i Köpenhamn och med lägre priser ju längre från Rådhusplatsen man kommer.”

Sydsvenskan – en riktig Köpenhamnsguide!

På Sydsvenskans webbplats finns flera artiklar och reportage som tillsammans nästan utgör en komplett Köpenhamnsguide för alla som bor, arbetar eller är på besök i regionen. Öresundsbloggen har gjort en genomgång av alla dessa artiklar och sammanställer nedan länkarna direkt till de mest intressanta och praktiskt användbara sidorna:

I denna artikel berättas t ex hur enkelt det är att ta med sin cykel över sundet till Köpenhamn. Under sommaren får man ta med cyklar på Öresundstågens alla avgångar i mån av plats. Även under resten av året är det fullt tillåtet med cykel på de öresundska pendeltågen, men då bör man undvika avgångarna under rusningstid. Pris: som ett barn. (Vill du utöver cykeln dessutom ta med ditt husdjur över bron bör du läsa detta.)

Orkar man inte släpa med sin egen cykel kan man naturligtvis fixa en cykel på plats i den danska huvudstaden. Enklast är de berömda lånecyklarna, de s k bycyklarna, som man kan låna gratis mot myntpant, som en kundvagn, vid hundra olika platser i staden. Sydsvenskan berättar också om möjligheterna att hyra cykel i Köpenhamn eller cykla på guidad tur. För den som vill cykla även i övriga Danmark ges matnyttig information här, och då ska man givetvis följa de danska cykelreglerna!

Öresundsbloggen rekommenderar att du använder hjälm när du cyklar. Om du inte gör det, och olyckan ändå är framme, kan det vara en god idé att ha läst denna korta artikel. Där finns information om vilka telefonnummer man bör ringa vid sjukdom eller skada. Orkar du överhuvudtaget inte cykla kan du ju alltid ta taxin. Läs om det danska taxametersystemet här.

Efter en rejäl cykeltur (eller för all del en lång taxiresa i den intensiva Köpenhamnstrafiken) måste blodsockret återställas med ett rejält kolhydratintag. Vad är då bättre en god fika? I den här artikeln ger Sydsvenskan tips på bra kaféer i Köpenhamn. Följande fik omskrivs: L´education Nationale, Café Marius, Café Retro, Paludan Bogcafé, Café Kabørk, Plan B, Spisebiletten samt Kalaset.

Om man bestämmer sig för att fika eller äta middag i Danmark bör man titta efter det Smiley-märke som anger hur god hand matstället har med hygienen. Ett liknande system diskuteras i Sverige men har ännu inte beslutats. Läs mer om det danska märkningssystemet här. Om restaurangen belönats med en glad gubbe håller livsmedelshanteringen troligtvis god kvalitet. Om maten dessutom smakar gott och servicen var till belåtenhet, bör man då ge dricks? Ta reda på svaret här.

Önskas vin till maten, eller en konjak till kaffet? Eller är du sugen på att köpa en massa öl och ta med till närmsta park? Sydsvenskan berättar vilka regler som gäller för alkoholförsäljning i Danmark. Är du inte bara alkoholkonsument utan dessutom rökare bör du läsa detta. (Riktiga storbolmare kanske även uppskattar att få veta att man kan ta med sig obegränsat med tobak från Danmark till Sverige. I övrigt gäller följande tullregler/taxfree.)

När det är dags att begära fram notan kan det vara riktigt problematiskt att förstå den ibland lätt grötiga danskan. Vissa ord har dessutom en för svenskar märklig innebörd som kan ställa problem i den ömsesidiga kommunikationen. Läs om detta i denna artikel. De danska räkneorden är ju för övrigt ett eget litet kapitel i det danska språket. Följande gäller:

10 ti
20 tyve
30 tredve
40 fyrre
50 halvtreds
60 tres
70 halvfjerds
80 firs
90 halvfems
100 hundrede

Förvirring. Upp till tjugo liknar de danska räkneorden svenska men från och med tjugo/tyve vänder danskan på siffrorna och säger enogtyve (21), toogtyve (22), treogtyve (23), treogtredve (33), fireogfyrre (44), femoghalvtreds (55) och så vidare.” Du kan läsa mer om detta här.

I övrigt kan det vara bra att också ha läst artiklarna om
banker och betalkort, postkontor, handikappinformation, helgdagar, butikers öppettider samt om toaletter.

Trevlig resa!

torsdag 10 april 2008

Brunnshögsskrapan - en lömsk dvärg?

Nu har det gått några dagar sedan Lunds kommun presenterade det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen för högsta punkten på Brunnshög. (Kommenterades första gången i detta inlägg) Nyheten har nu även uppmärksammats på den ansedda arkitektursajten WorlArchitectureNews.com. Där kan man bl a läsa arkitektens egna kommentarer kring byggnaden:

"Our new complex will be the centre-point of Lund’s exciting new urban district. Our aim was to design a building that would reflect this dynamic of rapid change, creating a new icon for the city," says Kristian Ahlmark, associate partner in Schmidt hammer lassen.
"In the same way that the old cathedral is currently a landmark for the historic Lund, we aim to create a landmark for the new district of the city...”


Vi noterar också lite nya fakta. Byggnaden är tänkt att inrymma aktiviteter 24 timmar om dygnet. ”The project encompasses modern conference facilities, a flexible multi-purpose hall for exhibitions, trade fairs, etc., a three-storey Jacuzzi and wellness centre, as well as a restaurant at ground level.”

Öresundsbloggen anser att det föreslagna hotelltornet är vackert och håller hög arkitektonisk klass. Ändå börjar den glädje man först kände nu så smått övergå i en svag oro. Låt oss utveckla:

När vi såg de första bilderna av ”Symbios” blev vi glada över att Lund vågar satsa på en byggnad som faktiskt är högre än typ fem våningar. Visst, allt annars hade ju givetvis varit idiotiskt på en sådan här tomt, men man vet ju aldrig med svenska kommuner… Hotelloperatören Comwell och arkitekterna Schmidt Hammer Lassen verkar ha insett att det finns ett värde i en så högt belägen plats (87 möh). Geografin innebär nämligen att även ett relativt modest höghus (säg 20-30 våningar) kan få funktionen av ett riktigt fyrtorn som syns vida omkring! Detta är fantastiskt och innebär en riktig gratischans för Lund. Tyvärr verkar det inte som man riktigt vågar ta denna chans fullt ut.

Öresundsbloggen anser att den byggnad som nu presenterats inte är tillräckligt hög. Visst är huset snyggt och det kommer utan tvekan att fungera som ett bra, lokalt landmärke för Lund. Vi vill dock varna för att Symbios riskerar att lägga en ”våt filt” över all framtida höghusbebyggelse på Brunnshög. I visionerna för Brunnshög sägs uttryckligen att flera höghus på upp till 15 våningar kan få byggas i området för att skapa en intressant siluett och erbjuda storslagna utsikter. Men när nu hotellet på högsta punkten själv inte når över detta våningsantal riskerar byggnaden att ironiskt nog bli ett hinder mot andra höghus på Brunnshög. Varför? Jo, det finns en stark symbolik i att Brunnshögs högsta byggnad återfinns på kommunens högsta punkt. Kommunpolitikerna kommer aldrig(?) att tillåta att något annat hus i området blir högre än detta hotell.

Följaktligen: Om Symbios förverkligas försvinner samtidigt möjligheterna till att vi får se riktigt höga byggnader på Brunnshög. Och det är något som vi på Öresundsbloggen beklagar. Låt oss därför hoppas att vi har fel i vår analys (som vi ofta har, ha ha) eller att ritningarna för det aktuella hotellet fortfarande kan justeras!

För övrigt är väl byggnaden märkligt lik Point Hyllie-skrapan i Malmö…

Heja Öresundsborger!

Föreningen Öresundsborger består av danskar som lever på den svenska sidan av sundet. Här åtnjuter de lägre boendekostnader, lägre matpriser och andra fördelar. Och det gör de helt rätt i! Självklart ska man bosätta sig på den plats i sin region där det passar en bäst. Men samtidigt som det innebär en lång rad fördelar för danskar att flytta till Sverige så kan de också räkna med många hinder och olägenheter. Föreningen Öresundsborger har till uppgift att uppmärksamma politiker, media och allmänhet på de olika problem som Öresundsinvånarna möter i sin vardag och som motverkar integrationen i regionen. Förutom krångliga, svåröverskådliga skatte- och socialförsäkringssystem och annan byråkrati tvingas pendlarna dessutom acceptera missförhållanden som egentligen är ganska enkla att korrigera, som t.ex. den groteskt höga broavgiften.

Öresundsborger väckte viss uppmärksamhet när man för ett tag sedan anmälde Öresundsbrokonsortiet till danska respektive svenska Konkurrensverket p.g.a de horribelt höga priserna på bron. Se ett nyhetsinslag om detta i TV2 Lorry. Föreningen har faktiskt fått visst gehör: Det danska Trafikministeriet slår fast att ”Øresundsbro Konsortiet er uden for demokratisk kontrol, og deraf følgende bør betragtes som en privat virksomhed”. Eftersom konsortiet bör ses som vilket företag som helst är det än mer uppenbart att bolaget missbrukar sin monopolställning!

I sitt senaste nyhetsbrev skriver Öresundsborger också om sin kamp för att danskar i utlandet ska få rösta i valet till folketinget. I Sverige ser vi det som en självklarhet att svenska medborgare som råkar bo utomlands kortare eller längre tid fortfarande får rösta i riksdagsvalet. Faktum är att Danmark är ett av få civiliserade länder som berövar sina medborgare rösträtten bara för att de inte oavbrutet önskar bo i ett ytterst begränsat hörn av planeten. Ett borttagande av dessa dumma regler skulle kräva en grundlagsändring och den danska välfärdsministern Karen Jespersen meddelar nu tyvärr att regeringen inte har för avsikt att söka få till stånd någon sådan ändring. Vi hoppas emellertid att Öresundsborger fortsätter sin kamp för en region där det är enklare för alla att röra och bosätta sig fritt.

Till sist vill vi uppmärksamma att föreningen har låtit trycka upp stickers som man kan sätta på sin bil och på så vis protestera mot monopolpriserna på bron. På streamern står det Avskaffa Öresundsavgiften! oresundsborger.dk. Man kan hämta sitt eget exemplar av streamern tisdagen den 15:e eller onsdagen den 16:e april, antingen på bensinstationen vid sista avfarten i Danmark eller vid Skånegården nära bron i Malmö.

Mer läsning: Intervju med Lars Hougaard, en av föreningens grundare. (PDF på svenska)

onsdag 9 april 2008

Öresund - ett växande sportcentrum

Banden mellan sportvärlden och näringslivet blir starkare och starkare. Samtidigt inlemmas sporten allt mer i den övriga populärkulturen. Detta innebär att idrotten i högre utsträckning blir ett viktigt instrument för städer och regioner i arbetet med att profilera sig och locka till sig investeringar, besökare och nya invånare. Därför är det roligt att se hur det i Öresundsregionen just nu investeras stort i att utveckla idrotten och dess infrastruktur. I Köpenhamn diskuterar man att låta uppföra en ny jättelik inomhusarena. I Helsingborg planerar man att bygga ut och modernisera fotbollsarenan Olympia. Och öster om Malmö, i Bara, låter PGA skapa en av Europas största golfbanor med faciliteter i sådan klass att den nya banan ska kunna stå som värd för självaste Ryder Cup.

Vid Klostergården i Lund uppförs just nu Färs & Frosta Sparbank Arena som kommer att bli ett nytt handbollshem för elitserielagen Lugi och H43. Nyligen har kommunen även beslutat att investera en kvarts miljard i att upprusta och bygga ut Högevallsbadet. Läs mer om dessa och andra stadsbyggnadsprojekt i det tidigare blogginlägget Tusen megaprojekt: LUND.

I Hyllie i södra Malmö pågår bygget av ”ett sportens flaggskepp” i gigantiska Malmö Arena. Och vid stadionområdet lite längre norrut uppförs Malmö FFs nya hemmaarena Swedbank Stadion. Arenan får ett mycket häftigt utseende men är kanske ändå något för liten. (Läs mer i Tusen megaprojekt: MALMÖ.)

Igår meddelade Svenska Badmintonförbundet att man väljer att etablera ett nationellt träningscenter, NTC, i Malmö. Staden blir nu rikscentrum i en satsning som är tänkt att ta Sverige till världseliten i denna globalt sett mycket stora sport. I Malmö ska nu alla Sveriges bästa seniorspelare samlas och ges möjlighet att utvecklas i sin idrott. Beslutet att lokalisera till centret till Skåne och Malmö är en stor framgång för staden som satsat stort på idrotten, bl a genom Malmö Idrottsakademi, MIA, som startats i samarbete med Elitidrottscentrum Syd, Skåneidrotten och Malmö Högskola. Målet är att etablera ledande kompetens- och resurscentrum på ovan nämnda stadionområdet och man ser gärna att specialförbunden samlar sin verksamhet i staden.

Nu handlar ju allt inte bara om byggprojekt, centrumetableringar och nätverk. Till syvende och sist måste ju också de sportsliga framgångarna komma. Låt oss därför avslutningsvis rikta blickarna mot några färska sportresultat:

LdB FC Malmö inledde damallsvenskan idag på allra bästa sätt: Seger med 7-1 mot Hammarby. (Sydsvenskan)

Lugis handbollsherrar klarade idag fortsatt elitseriekontrakt genom att besegra Hallby med 28-23. (Sydsvenskan)

Team Eslöv blev ikväll klara för damernas SM-semifinal i handboll. (Sydsvenskan)

Trelleborgs FF tog poäng vid dagens allsvenska möte i Norrköping. (Trelleborgs Allehanda)

Thomas Franzén blir handbollsklubben IFK Trelleborgs nya tränare.(Trelleborgs Allehanda)

Bröndby besegrade FC Midtjylland med 3-0 i den första pokalsemifinalen. (Politiken.dk)


Det finns givetvis en del förluster och skador att rapportera om också. Men det skiter vi i! ;-)

Köpenhamn är ute och cyklar

Köpenhamn fortsätter föredömligt att satsa på cykeln som ett av de främsta transportmedlen även i den tätaste och mest urbana stadsmiljön. I jämförelse med många andra europeiska storstäder framstår Öresund i allmänhet, och Köpenhamn i synnerhet, som ett rent ”cykelmecka”. Den danska huvudstaden har en lång tradition av högt cykelnyttjande. Kontrasten mot lilla Stockholm är stark. Beror detta på att Köpenhamnare är smartare, mer ekonomiska och mer miljövänliga? Nja, riktigt så enkelt är det nog inte. En stor del av förklaringen finner man säkert i skillnaderna vad gäller klimatet. Stockholm är en kall och grå stad med närmast arkiskt klimat under stora delar av året. Under vinterhalvåret är mörkret och den dystra stämning detta medför alltför påtagligt, vilket knappast stimulerar till cyklande. Öresund däremot har ett mildare klimat, senare vintrar och tidigare vårar. Kanske inte så konstigt att man ligger så långt före den svenska huvudstaden…

Att satsa på cykeltrafiken är naturligtvis en investering i en långsiktigt hållbar stad. Men även på kort sikt har Köpenhamn mycket att vinna på cykelfrämjande åtgärder. 2009 kommer staden nämligen att vara värd för det gigantiska toppmöte då ett nytt globalt miljöavtal, som kan ersätta Kyotoprotokollet, ska förhandlas fram. Det är givetvis viktigt att staden då framstår som miljövänlig. Kanske är det i ljuset av det som man ska betrakta några av de senaste åtgärderna:

Politiken.dk berättar idag att det ska anläggas en separat cykelväg runt de sk Sjöarna i Den indre by i Köpenhamn. Kommunen har godkänt planen och banan kommer att vara klar i slutet av augusti.

Under måndagsmorgonen bjöd Köpenhamns kommun och Dansk Cyklist Forbund trampande pendlare på frukostfrallor. Frukostutdelningen är startskottet på kampanjen Vi cykler til arbejde. Målet med kampanjen är att få ännu fler att cykla till jobbet inom stan. Redan idag cyklar mer än var tredje person till jobbet eller skolan men målet är att den andelen ska växa till 50%. Det skulle göra Köpenhamn till världsledande i detta avseende.

På den svenska sidan drar samtidigt en liknande kampanj igång. Det är projektet Skånetrampar som är utformad som en lagtävling mellan deltagande företag. Kul! Fast lite tråkigare att läsa detta

Öresund får samlad kulturpolitisk strategi

Vid det årliga Öresundstinget den 29 maj kommer kulturfrågorna att stå i centrum. Öresundskommittén har tillsatt en politisk arbetsgrupp som ska ta fram en samlad kulturpolitisk strategi. Bl a vill man göra det enklare för frilansande kulturarbetare att ta jobb på båda sidor sundet. I Öresundsbrons nyhetsbrev utvecklas frågan:

"Musiker hoppar t ex ofta mellan korta jobb i olika orkestrar på ömse sidor, vilket kan ge bekymmer och merarbete när det t ex gäller a-kassa och socialförsäkring. Problem som gör att vissa tackar nej till engagemang i grannlandet.
- Vi kräver att man ser till att underlätta för att man ska kunna använda kulturarbetare på båda sidor enkelt och lätt, säger Rolf Tufvesson
Problemet diskuterades nyligen när Öresundskomiteen, Øresunddirekt och Arbetsförmedlingen Kultur i Malmö samlade ihop företrädare från båda länder för bland annat försäkringskassa, skattemyndigheter och a-kassa, fackliga företrädare och arbetsgivareorganisationer.
En av dem var Sture Carlsson, förbundsdirektör för Svensk Scenkonst, branschorganisation för arbetsgivare i scenkonstsektorn, som blev förbluffad över att regelsystemen var så komplicerade. Han tänker nu bjuda in arbetsgivarna till ett möte för att se om man ska uppvakta svenska myndigheter i frågan, som han också tycker bör belysas i den statliga kulturutredningen.
Sture Carlsson delar arbetsförmedlingens bedömning att arbetsmarknaden för frilansande kulturarbetare i Öresundsregionen är god. Därför är det extra viktigt att inte regler och pappersarbete hämmar utbytet.
Särskilt för musiker, som ju är språkoberoende, skulle arbetsmarknaden kunna vara väldigt bra. Generellt är det så att antalet fast anställda inom kultursektorn minskar och att antalet frilansare ökar.
"

Kort artikel om detta i Helsingborgs Dagblad.
Vår blogg har tidigare berört Öresundskommittén i detta inlägg.

Euro – en dröm för Öresund

Öresundsregionen är en gemensam region med två olika valutor. Detta innebär givetvis stora transaktionskostnader när affärer görs över sundet. Införandet av en gemensam valuta, alltså euron, skulle i ett slag eliminera detta gränshinder och den friktion som det innebär för regionens integration. Det skulle betyda mycket för Öresunds näringsliv men också för dess miljontals konsumenter. Det skulle t ex bli enklare och billigare att föra över pengar mellan danska och svenska lönekonton, ta ut pengar i bankomater samtidigt som det inte minst skulle stimulera till fler spontana resor över sundet. I en fullt integrerad region ska en resa över sundet inte vara något som man ska behöva planera i högre utsträckning, eller vara behäftat med högre komplexitet, än motsvarande resa inom Skåne eller Själland. Samtidigt ska det naturligtvis inte behöva kosta mer än motsvarande resa inom landet. Valutorna och den feltänkta broavgiften är därför två av regionens största integrationshinder.

Varken Danmark eller Sverige är en del av den växande och alt mer välmående eurozonen. I Sverige röstade man nej till EMU i en folkomröstning 2003 (men om bara rösterna i Skåne hade räknats så hade resultatet blivit JA…) För några veckor sedan väckte den danske statsministern uppmärksamhet när han offentligt deklarerade att han anser att Danmark nu bör närma sig ett medlemskap i den monetära unionen. (Debattforum på Politiken.dk) Det är roligt att se att liknande signaler nu även kommer från den svenska regeringen. I en intervju i Sydsvenskan säger EU-minister Cecilia Malmström (fp) att hon vill ha en ny folkomröstning om euron och hon anser att nästa års val till Europaparlamentet är ett gott tillfälle att åter föra in frågan i den svenska politiska debatten. Oavsett vad man anser om euron generellt går det inte att blunda för att den, ur ett regionalt perspektiv, skulle betyda väldigt mycket för Öresund, dess ekonomi och välfärd.

tisdag 8 april 2008

Kan man älska nya "multihuset" i Köpenhamn?

Realdania vill bygga ett nytt sk ”multihus” på Bryggen i Köpenhamn (se bild här). Byggnaden är bl a tänkt att husera Dansk Arkitektur Center, bostäder, utställningslokaler, restauranger och kaféer samt Realdanias eget huvudkontor. Det handlar om ett gigantiskt miljardbygge som får grannen, Den Sorte Diamant, att se nästan liten ut. Ändå är det, enligt vår mening, en förhållandevis okontroversiell byggnad som föreslagits. Det 80x80 meter breda och 25,5 meter höga huset är uppbyggt av mängder av klossar och kuber och om det förverkligas så ansluter det till flera anadra stora signaturbyggander i närområdet, bl a det fantastiska Operahuset och den nyss nämnda Sorte Diamant. Man hoppas kunna börja bygga 2010. Bakom skapelsen står den holländske stjärnarkitekten Rem Koolhaas och byrån OMA som tidigare ritat bl a Casa de Musica i Porto, Seattles huvudbibliotek, Prada Epicenter i Losa Angeles och CCTVs huvudkontor i Beijing. Mer information om projektet finns på hemsidan bryghusprojektet.dk.

På Politiken.dk kan man se ett videoklipp med 3D-animering av byggnaden. Huset verkar kunna passa bra in i stadsbilden och sättet på vilket trafikflödena integreras i konstruktionen är lysande. Men måste ju ändå fråga sig; Går det att älska detta slätstrukna(?) hus???

Apropå Realdania: Samma företag ligger bakom en nyss avslutad tävling om framtidsvisioner för Öresundsregionen år 2040. Tävlingsbidraget Öresundsdogmer delade förstaplatsen med Mosaic Region. Båda bidragen är fantastiskt välgjorda och erbjuder spännande skildringar av en framtida supermetropol. De utgår från en mer ”elastisk” samhällsplanering som ersätter statiska planer. Självklart kommer visionerna att återges och nagelfaras i framtida inlägg på Öresundsbloggen!

måndag 7 april 2008

Öresund nära tidernas största forskningsanläggning

Öresundsbloggen har i tidigare inlägg berört ESS, den gigantiska sameuropeiska partikelacceleratorn som Sverige erbjuder sig att stå som värd för. Ett konsortium med namnet ESS Scandinavia har bildats i syfte att försöka få anläggningen till Sverige och Lund.

Det rör sig om en den kanske största investeringen någonsin i en enskild forskningsanläggning i Sverige, och en av de största i Europas historia. Det som först kändes som en våt men ack så avlägsen dröm har med tiden blivit allt mer realistiskt. Den svenska kandidaturen har vuxit fram som det främsta alternativet jämsides de värsta konkurrenterna Spanien och Ungern. Sittande regering med forskningsminister Lars Leijonborg i spetsen har hittills agerat föredömligt i frågan. De största insatserna har dock gjorts av ESS-sekretariatet och dess frontfigurer Allan Larsson och Colin Carlile.

Idag togs ett stort steg närmare ett förverkligande av ESS i Lund. Danmarks regering har i ett pressmeddelande förklarat att de officiellt stöder den svenska kandidaturen. Detta är i sig inte på något vis förvånande, den skandinaviska forskningseliten har hela tiden stått enade i frågan. Vad som istället är extra glädjande med det danska beskedet är att man t.o.m. kan tänka sig att vara med och delfinansiera anläggningen som har kostnadsberäknats till åtminstone 13 miljarder kronor. TT berättar att den danska regeringen nu sätter ihop ”en särskild förhandlingsgrupp som ska utvärdera anläggningens nytta för danskarna och diskutera med Sverige hur stort det danska engagemanget ska bli. Gruppen ska ledas av den förre departementschefen och avgående direktören för Det Kongelige Teater, Michael Christiansen. Till den knyts en mindre expertgrupp med forskare och folk från näringslivet.”

Ur ett snävt Öresundsperspektiv är det också mycket roligt att se hur den danska regeringen så uttryckligen räknar Lund som en del av sin intressesfär, i praktiken som en del av deras huvudstadsregion. Vetenskapsminister Helge Sander (venstre): "Danmark har ett klart forsknings- och näringslivsintresse i att anläggningen placeras i Öresundsregionen."

Om ESS placeras i Sverige kommer anläggningen att byggas på Brunnshög, Lunds viktigaste framtida utvecklingsområde där just nu Ericsson bygger nytt kontor. På kommunens högsta punkt, 87 möh, ska även ett 15 våningar högt konferenshotell byggas. (Läs mer på lundne.se) Förutom ESS är det tänkt att området ska husera ytterligare en avancerad forskningsanläggning av jätteformat, MAX IV. Det är den fjärde generationens synkrotonljusanläggning, en direkt utveckling av det framgångsrika MaxLab. Denna hypermoderna ”forskningskatedral” är tänkt att byggas på mark som ironiskt nog ägs av ett annat tempel, Domkyrkan. (Se skiss här) Dagens positiva besked angående ESS är naturligtvis också goda nyheter för alla oss som hoppas på MAX IV. De båda anläggningarna skapar synergieffekter och driften skulle i vissa avseenden kunna samordnas. Vi menar emellertid att det är av största vikt att inte bygget av den ena anläggningen villkoras med den andra anläggningens existens! Både MAX IV och ESS kan med lätthet rationaliseras och motiveras även isolerat!

Update: Nu har också Sydsvenskan fått ihop en artikel om denna nyhet. Läs den här.

Update2: Ytterligare en artikel i Berlingske.dk

Grattis Öresund! - Stamming ny chef för Öresundskommittén

Sedan den 1 april är Mikael Stamming ny chef för Öresundskommitténs sekretariat i Köpenhamn. Öresundsbloggen kommer att följa och närmare kommentera hans och kommitténs arbete i framtida inlägg. Men redan nu vill vi passa på att gratulera Öresundsregionens invånare till valet av Stamming som ny chef. Enligt vår åsikt är Stamming en person med visioner som förstår de stora behoven av infrastruktursatsningar i regionen. Han kan se hur olika företeelser hänger samman och påverkar varandra i positiv eller negativ riktning. Ett exempel är deltävlingen i America's Cup som genomfördes i Malmö. I en intervju i Sydsvenskan utvecklar Stamming:

"- Hur lätt är det att utvärdera 12000 internationella företagsbesökare under tävlingen?

BMW:s ledningsgrupp var här och i dag finns deras nordiska lager i Malmö, bara som ett exempel.

Trots att halva Malmös kommungräns utgörs av vatten har staden aldrig profilerat sig som hamnstad. America’s Cup var ett sätt att ändra på den bilden och samtidigt ett stort marknadsföringsprojekt, menar Stamming .

- Fram till dess var Malmö en "liten skithåla" på världskartan. Efter tävlingarna hade tidningen New York Times flera artiklar om Malmö och Turning Torso. Så i Malmö stad och Region Skåne var vi mycket nöjda med hela satsningen, säger han."


Öresundsbloggen önskar Stamming lycka till i det viktiga arbetet men önskar samtidigt att organisationen han jobbar för, Öresundskommittén, hade mer muskler och inflytande.

Odla oasen - bygg högt runt Kalkbrottet

I höst tar Malmö stad över det mäktiga Kalkbrottet nära Öresundsbrons fäste från nuvarande ägaren Heidelberg cement. Då blir en av Sveriges häftigaste platser återigen tillgänglig för allmänheten, även om det kommer att ske i begränsad omfattning. Dagbrottet är så stort och djupt att det skulle kunna rymma alla Malmös byggnader. 59 meter under havsytan är detta Sveriges lägst belägna punkt. Eftersom brottet har ett unikt natur- och djurliv kommer det nu att bli naturreservat, rapporterar Sydsvenskan. Självklart är det viktigt att ta hänsyn till dessa värden när allmänhetens tillgång till brottet ska bestämmas. Öresundsbloggen vill ändå betona vikten av att Kalkbrottet blir så tillgängligt som möjligt. Då skapas nämligen en ny turistattraktion för hela Öresundsregionen som kommer att utgöra ett bra komplement och alternativ till de mer materiella som nu etableras i södra Malmö (Point Hyllie, Emporia, Malmö Arena, spahotellet på Lernacken, eventuell temapark osv). Men det räcker givetvis inte med att anlägga promenadslingor och enstaka bussturer. Varför inte göra en del av brottet till konstutställning? Man kan också tänka sig filmvisningar, konserter och teaterföreställningar, åtminstone vid väl valda tidpunkter då djurlivet inte påverkas för mycket. Även en mindre del av den underjordiska tunnel som mynnar i brottet bör utnyttjas på något vis.

Hur ska då denna nya attraktion marknadsföras? Om Kalkbrottet görs tillgängligt som inspelningsplats för långfilmer, TV-program, musikvideos och reklamfilmer så är svaret att platsen nog kommer att marknadsföra sig själv! Sådant material kommer att bidra till att göra brottet välkänt även utanför Malmö och eftersom staden inte beställt eller finansierat det så håller det hög trovärdighet. För filmer är dessutom livslängden lång. Detta är kanske något för staden att ta fasta vid tillsammans med Oresund Film Comisson?

Områdena runt omkring Kalkbrottet exploateras nu snabbt med ny bostadsbebyggelse. Tyvärr ser denna bebyggelse inte ut att bli så storslagen som de ursprungliga planerna skissade. Bostadshusen blir lägre och mer slätstrukna och placeras längre ifrån dagbrottskanten. Även de fyra glastorn som danska Domus arkitekter föreslagit verkar vara borta från diskussionen. Detta är synd, ty genom en mer iögonfallande bebyggelse skulle Kalkbrottets särskilda stillhet och ödslighet bli mer uppenbar. Från stadens sida tala man gärna om en ”oas” i storstaden men denna känsla av lugn och stillhet framkallas bäst genom kontrasten mellan natur och storstad. Genom att bygga högt runt Kalkbrottet får man en mäktig kuliss som genererar en skarp kontrast mellan urbant och ruralt. Resultatet blir ett stort möte mellan två världar – en grym attraktion i sig!

Gemensamt flygplatsbolag naturligt steg

I en intervju i Sydsvenskan ställer sig VD:n för Copenhagen Airport, Brian Petersen, försiktigt positiv till tanken på att lägga ett bud på sin svenska lillebror Malmö Airport. Många andra har också tidigare talat sig varma för ett samgående, bl a Ilmar Reepalu, Christina Rogestam och Sydsvenska Industri- och handelskammaren. Öresundsbloggen är mycket positiv till ett gemensamt flygplatsbolag och menar att det är lätt se ett antal fördelar:

* Jämnare fördelning av flygplatskapaciteten: Ett gemensamt bolag skulle bättre kunna planera hur kapaciteten ska fördelas mellan sundets båda sidor. Till exempel skulle fraktflyg och lågprisflyg kunna koncentreras till Sturup i Sverige medan interkontinentala linjer och europeiskt affärsflyg, som kräver närhet till Köpenhamns citykärna, koncentreras till Kastrup.

* Effektivare marknadsföring av Öresund som flygdestination: De båda flygplatserna slipper lyfta fram varandras svagheter i diskussionerna med flygbolag om nya potentiella linjer. Istället kan det gemensamma bolaget koncentrera sig på hela regionens styrkor. Man får nu också en bredare produkt att erbjuda sina kunder, flygbolagen.

* Förstärkning av bilden av Öresund som EN destination och gemensam region: När konsumenter och företag ser att regionens flygplatser drivs av en enda aktör, med ett namn och en logotyp stärker det bilden av Öresund som en integrerad och sammanhållen region. Inte minst inom regionen själv är detta viktigt, särskilt i Danmark. På samma sätt blir det lättare att betrakta Malmö som en del av Storköpenhamn om man ser att Malmös flygplats faktiskt ägs av Köpenhamns. Malmö SKA vara Köpenhamns ”bitch”, såväl i detta som i andra avseenden.

* Ökade chanser att järnvägen till Malmö Airport byggs: Om Copenhagen Airport köper sin skånska kollega får man också samtidigt en lång rad intressen att bevaka. Det nya flygplatsbolaget skulle bli en mycket inflytelserik aktör i diskussionerna om en järnväg till Sturup och det skulle utan tvekan vara en fördel för företaget om de båda flygplatserna kunde kopplas ihop med en fast järnvägsförbindelse utan brott eller byten. Förhoppningsvis skulle bolaget driva på så att ett beslut om förverkligande av den korta men mycket viktiga järnvägslänken kan fattas. Samordningsvinster gör också att denna järnväg skulle bli än mer samhällsekonomiskt rationell. Kvalitets- och miljömässigt är det ju redan väl motiverat med spårburen kollektivtrafikförsörjning.

Sist men inte minst får man inte glömma att en fusion mellan de båda flygplatserna faktiskt också delvis skulle innebära en privatisering av ytterligare en statlig affärsverksamhet. Och det är ju positivt i sig. Och vad ska svenska staten i så fall göra med alla pengar som en affär skulle inbringa? Här är Öresundsbloggens förslag: Låt försäljningsintäkten bli grundbulten i en fond som finansierar ovan nämnda järnväg! På så vis finansierar investeringen sig själv redan från dag ett och inga nya skattemedel behöver tas i anspråk. Med en järnvägsförbindelse kan Malmö Airport få den utveckling som flygplatsen förtjänar!

Eslövs tillväxt ökar belastningen på järnvägen

Sydsvenskan rapporterar idag om Eslövs snabba tillväxt. Bara i östra delen av tätorten ska 800 nya bostäder uppföras fram till 2020 – en ganska ansenlig mängd för en stad av Eslövs storlek. Eslöv har länge varit behäftat med aura av tråkighet men det tycks nu som om kommunen långsamt kan vara på väg att lyckas tvätta bort tråkstämpeln och ansluta sig den växande familjen av attraktiva, dynamiska Skånekommuner. Förhoppningsvis kan kombinationen av bra geografiskt läge och mer överkomliga tomt- och huspriser än i Malmö/Lund utgöra Eslövs främsta fördel i framtiden. En tillväxtvänlig samhällsplanering är ett första gott steg men på lite längre sikt behöver kommunen inslag i stadens bebyggelse som sticker ut på allvar. Kanske kan konverteringen av det gamla Lagerhuset till bostäder ge goda erfarenheter och bidra till att rädslan för höghusbebyggelse kan övervinnas?

Hur som helst, Öresundskommunen Eslöv växer snabbt och det är bra. Men eftersom kommunen ligger på ett närmast perfekt pendelavstånd från Malmö och Lund kommer bostadsutbyggnaden och den tillhörande befolkningstillväxten tyvärr också att innebära att belastningen ökar ytterligare på järnvägen mellan Lund och Malmö, Sveriges mest trafikerade järnvägssträcka. (Visst, 800 nya bostäder i Eslöv påverkar bara marginellt, men även marginella förändringar blir kännbara när belastningen är så hög.) På centralstationen i Lund ska man nu förlänga plattformarna för att kunna ta emot längre tågset. Den enda åtgärden som emellertid har någon riktigt stor effekt är en utbyggnad från dubbelspår till fyrdubbla spår mellan Lund och Malmö. Och i denna fråga har vi som bekant ytterligare en liten pyttekommun som sätter käppar i hjulet och offrar hela regionens utveckling på ett altare byggt av självbelåtenhet – Burlöv. Det orimliga agerandet från Burlövs sida i denna fråga är något som vi absolut kommer att återkomma till i framtida inlägg här i Öresundsbloggen.

söndag 6 april 2008

Kärlek över sundet

Öresundsbloggen har i tidigare inlägg beskrivit näringslivet som den motor som driver regionens utveckling på lång sikt. Nya byggnadsverk, stadsdelar och infrastruktur blir sedan de synbara, påtagliga bevisen på denna utveckling. Men den kanske viktigaste framgångsfaktorn för Öresundsregionens långsiktiga växtkraft är nog ändå något mycket mer abstrakt, nämligen de relationer som skapas mellan Öresundsinvånare på båda sidor sundet. Kärlek, vänskap och för all del även lite sund rivalitet över sundet mellan enskilda människor är det ”klister” eller ”kitt” som kommer att hålla ihop regionen och bidra till identitetsskapande och engagemang. Därför är det roligt att se hur fler och fler danskar och svenskar inte bara blir arbetskollegor utan även vänner och livskamrater. Det kommer att bidra till att allt fler barn kommer att födas i dansksvenska familjer. För dessa barn kommer den öresundska identiteten vara självklar, likaså tvåspråkigheten. Det är således viktigt att de samhälleliga institutionerna förmår erbjuda familjerna goda valmöjligheter och viktiga resurser, såsom dubbel språkundervisning och anpassade historielektioner. Ansvaret kan emellertid inte bara bäras av offentliga aktörer. Det är därför kul att se hur allt fler privata initiativ tas för att skapa, odla och vårda relationerna över sundet på individnivå. Öresundsmedborgarna måste ständigt bevaka sina intressen. Ett exempel på hur det kan ske är föreningen Öresundsborger, bestående av danskar bosatta i Sverige, som vi kommer att berätta mer om i framtida inlägg.

Ett annat initiativ värt att uppmärksamma är den privata klubben DuJag som i fredags anordnade sin första singelträff på Strand Brasserie & Café i Västra hamnen i Malmö. Träffen är tänkt att knyta kontakter mellan människor från båda sidor sundet och för att bli medlem måste man bo i Malmö, Köpenhamn eller någonstans i närområdet. Läs mer om DuJag i EkstraBladet.

Öresunds bubblande anarki

Öresund har varit plågat av flera våldsamma kravaller senaste året. Bränder och stenkastning förekom för några månader sedan nästa dagligen i Rosengård i Malmö. Nu har de oroligheterna lagt sig, åtminstone för denna gång. Än värre har det emellertid varit i Köpenhamn. Rivningen av det gamla ungdomshuset på Jaktvej 69 utgjorde startskottet för våldsamma protester. Dessa protester smittade av sig också på andra grupper än de vänsterradikala ungdomar som huserade på Jaktvej. Bland annat förekom kravaller och anlagda bränder med unga invandrare i huvudrollen. De oroligheterna nådde sin kulmen i och med att en lång rad städer i övriga Danmark under någon veckas tid utsattes för nattliga kravaller och anlagda bränder. Som om detta inte räckte var det för ett par dagar sedan oroligt i Christiania i Köpenhamn då christianiter drabbade samman med polisen.

Oroligheterna i Öresund är knappast något unikt, utan ett uttryck för ett problem som finns i alla Europas storstäder. Dagens städer saknar en flexibel struktur inom vilken människors olikheter kan få synliggöras utan att direkt förlöjligas eller ifrågasättas. Vi saknar ett system för att människor med andra kompetenser än de formella ska kunna inkluderas och bidra till samhällets utveckling. Vi saknar det i Sverige och vi saknar det i Danmark.

Nu har Köpenhamns lokalpolitiker beslutat att Dortheavej 61 i den danska huvudstadens Nordvästkvarter blir ny adress för det omstridda Ungdomshuset. Är frågan ur världen då? Nej, givetvis inte. Nyhetsbyrån NFO skrev i en rubrik: ”…nytt ungdomshus klart”. Det kändes redan då en aning överilat och idag rapporterar Politiken.dk att de boende i området runt den påtänkta adressen nu, precis som väntat, går man ur huse för att protestera mot beslutet. Striden, det är i grunden densamma både i Rosengård och Köpenhamn, fortsätter och vi lär få anledning att återkomma till den i framtida blogginlägg.

Amatörernas helg i Lund

Musiklivet i Lund håller långsamt på att hämta sig från den dränering som skett i takt med att grannstaden Malmö stärkt och utvecklat sin position. Det fanns en tid, idag svunnen, då Lund var Sydsveriges främsta musikscen både för etablerade artister och för amatörer. Om Lund ska kunna vara Europas kulturhuvudstad 2014, vilket kommunen kandiderar till, och verkligen göra skäl för det epitetet krävs att man lyckas återta en hel del förlorad mark. Bygget av den nya multiarenan vid Klostergården är ett steg i rätt riktning då den kommer att erbjuda en bra arena för etablerade artister. (Det ryktas också om ett nytt konsert- och teaterhus i city eller på Brunnshög i framtiden.) Men om Lund ska kunna producera egen musik av rang krävs att en ”plantskola” i form av fler mindre scener och klubbar kan etableras. Universitetsnationerna spelar givetvis en viktig roll i en stad som Lund men det krävs ändå att fler scener skapas utanför studentvärlden. Annars kommer inte Lund att kunna konkurrera med Malmö som växer sig allt starkare dag för dag. Att Stockholmsklubben Debaser valt att etablera sig i staden är ett tydligt tecken på detta. Öresundsbloggen efterlyser nu betydligt aktivare krögare och klubbägare i Lund (och i ett första steg får de först gärna bli fler till antalet). För att hävda sig mot nationernas toklåga ölpriser är det nödvändigt med andra dragplåster. Låt gärna musiken bli ett sådant! Vi vill se fler privata initiativ och ett starkare samarbete mellan krögare i Malmö och Lund.

Självklart ligger inte hela ansvaret på de privata entreprenörerna. Kulturmejeriet spelar ju t ex en stor roll i Lunds kulturliv. Och visst vore det roligt om detta klassiska kulturhus kunde byggas ut och tillåtas växa ända ner till Södra vägen? Oavsett hur behovsbilden ser ut i denna fråga så skulle det i alla fall vara en tydlig signal från kommunen om att man verkligen vill satsa på det unga kulturlivet. Apropå Mejeriet, idag har det förresten hållits länsfinal i musiktävlingen Musik Direkt där. 100 band har enligt Sydsvenskan sållats ner till 16 stycken som nu gör upp om tre platser i den kommande riksfinalen i Kalmar. I förhoppning om att unga musiker regelbundet ”googlar” sitt bandnamn kan vi rapportera att följande konstellationer drabbade samman på Mejeriet: Make a Mess, Katt, Mindcrash, Immortal Minority, Mix Direkt, Acedia, Lizzy Insane, 29:92, David Nkoubou, Oldschool, Golden Love Machine, liveindespair, Sara Qvanström & Anton Jansson, Chains, Leo Leoson & sjuksköterskorna samt Revrb. I lördags hade dessutom TV4 uttagning till Idol 2008 i AF-borgen i Lundagård. Det har med andra ord varit amatörernas helg i Lund. Kul!

När ändå ämnet kultur avhandlas: Ystads respektive Trelleborgs Allehanda rapporterar idag att Adam Tensta drog fulla hus när han spelade på Tingvalla i Tomelilla igår. Från Tensta till Tomelilla… Snacka om skilda världar!

lördag 5 april 2008

Kan byggherrarna blidka Hallemar?

Malmö stad har tecknat markanvisningsavtal med nya byggherrar i de stora utvecklingsområdena Hyllie respektive Västra hamnen. I Hyllie är det det framtida centrumområdet som ska bebyggas med ca 1 200 nya bostäder och i Västra hamnen ska ca 500 nya bostäder uppföras i delar av kv. Bilen. Byggherrarna i Hyllie är IKANO Bostaden, Midroc Property Development, NCC, Nevsten Fastighets AB, Otto Magnusson AB, Reinhold Fastigheter, Riksbyggen, SBC, Setra Group, Sundprojekt AB samt Veidekke. I Västra hamnen kommer följande bolag att bygga: SundsEsplanaden AB (Grundstenen), Byggvesta, Byggnads AB Tornahem, Derome Mark & Bostad, Haga Gruppen AB, HSB samt Stena Fastigheter.

Nu hoppas vi bara att dessa företag lyckas ta fram byggnader som blir intressanta och spännande tillskott till Malmös stadsmiljö! Särskilt viktigt är kanske detta för bostadshusen i Hyllie eftersom detta är ett område som ligger ganska långt från city. Med tanke på vilken roll som Hyllie kan förväntas spela som framtida knutpunkt för hela Öresundsregionen är det viktigt att bebyggelsen inte blir av tråkig förortskaraktär. Hyllie behöver en arkitektur som är innovativ och djärv och som kan ge dragningskraft åt denna plats som varken ligger nära Malmö city eller Köpenhamns city men alltjämnt så väldigt centralt i regionen.

I denna PDF kan man läsa mer om Malmö stads visioner för Hyllie. Intressant mot bakgrund av den debatt som nu förs på Sydsvenskans kultursidor sedan arkitekturskribenten Dan Hallemar ställt frågan ”Vem vill bo i Hyllie?”. Svaret beror till stor del på hur enskilda hus kommer att utformas. Här vilar ett stort ansvar på byggherrarna och de arkitekter som anlitas. Områdets attraktionskraft kommer emellertid inte uteslutande att avgöras av bebyggelsens fysiska kvaliteter. Minst lika avgörande blir den berättelse, eller varför inte ”skapelsemyt” som skapas kring varje ny stadsdel. Det är viktigt att Hyllie snabbt får ett gott rykte och ses som en dynamisk och spännande plats. Enskilda arkitektoniska inslag kan i detta sammanhang vara extremt viktiga om de lyckas skapa uppmärksamhet kring platsen även utanför närområdet. Ett lysande exempel är ju hur Turning Torso fick Västra Hamnen att i övriga Sverige ses som ett arkitektoniskt mecka istället för att behäftas med denna "fiaskostämpel" som faktiskt fanns direkt efter bomässan Bo01. Sammanfattningsvis, det kommer alltså att behövas rolig och kreativ arkitektur utöver det vanliga i Hyllie! Malmö Arena är knappast något exempel på detta, så vi väntar fortfarande….

Öresunds näringsliv växer

Ett starkt och växande näringsliv är den viktigaste motorn i Öresundsregionens långsiktiga utveckling. Lönsamma företag som investerar skapar nya arbetstillfällen, både direkt och indirekt, och stimulerar till nyinflyttning till regionen. Högre sysselsättningsnivåer och invånarantal ger i sin tur ett växande beskattningsunderlag som möjliggör större investeringar också från den offentliga sektorn. Dessa investeringar kommer det privata näringslivet till del i form av ökad efterfrågan på varor och tjänster, samt förbättrad infrastruktur. Näringslivet stärks ytterligare och en god utvecklingsspiral skapas där framgång föder framgång. Öresund blir i ännu högre utsträckning ett urbant kraftcentrum av klass. Därför kommer vår blogg löpande att följa och kommentera det öresundska näringslivets utveckling, både allmänna ekonomiska skeenden och nyheter som berör enskilda företag.

Sydsvenskan rapporterar idag om att läkemedelsbolaget Rechon Life Science planerar för nyinvesteringar på 50-100 miljoner kronor i sin fabrik på Limhamn i Malmö. Rechon ägs av kinesiska Dongbao som nu vill göra Limhamn och Öresund till basen i en expansion där kinesiska läkemedelssubstanser ska nå den europeiska marknaden via svensk produktion av slutprodukten. Rechon var tidigare danskschweiziska Ferrings sista utpost i Malmö. 2006 såldes den nedläggningshotade fabriken till kinesiska läkemedelsjätten Dongbao. Sedan dess har antalet anställda från 50 till 85. Och om bolaget lyckas nå den planerade miljardomsättningen lär det bli ännu fler anställda på Limhamn. Detta är glädjande nyheter som också stärker och breddar Öresunds medicinkluster Medicon Valley. Det visar även att fabriksnedläggningar och utlandsförsäljningar inte alltid behöver vara av ondo för en orts utveckling. Förändring är i sig inget hot mot vår ekonomi. Det är däremot Status Quo.

Avslutningsvis kan vi också passa på att nämna att EUs konkurrensmyndigheter nu godkänt Carlsbergs och Heinekens köp av det brittiska bryggeriföretaget Scottish and Newcastle. Detta berättar Politiken.dk. Carlsberg är som bekant ett av Öresunds största och mest välkända företag, och en grundbult i den livsmedelsindustri som regionen är så stolt över. Nu växer det vidare.

fredag 4 april 2008

Dansk arkitekt utlyser annorlunda tävling

Den världsberömde danske arkitekten Henning Larsen är orolig över att kreativiteten blir lidande när allt färre arkitekter använder traditionella verktyg som papper, penna och linjal och istället uteslutande arbetar med olika datorprogram. Ve och fasa om inte framtidens arkitekter kan skissa fram nya landmärken på cappucinoindränkta och tobaksstinkande servetter, ungefär som när Kim Utzon med några enkla penndrag skapade embryot till Sydneys operahus. Politiken.dk rapporterar nu att Larsen därför har utlyst en internationell arkitekttävling i vilken datorer är bannlysta.

Är detta den store konstnären som kommer till undsättning och räddar yrkesgruppens kreativa själ? Eller är det bara en bitter 82-årig man som klagar på den överlägsna teknik som han själv aldrig fick chansen att lära sig fullt ut behärska? Svaret återfinns någonstans mittemellan tycker vi på självgoda Öresundsbloggen ;-)

Läs mer på www.spaceimage.dk

Värre på andra sidan sundet

De dystra, svarta rubrikerna om finanskrisen avlöser varandra med korta mellanrum numera. Idag var det Peter Wallenbergs tur att varna för krisens allvar på Ekonominyheterna.se. Jobbigt… Men Sverige verkar i alla fall hittills ha kommit relativt lindrigt undan. Det räcker med att ta steget över Öresund för att finna ett större djup i krisen. Ekonomiska experter i Danmark spår att flera av landets banker kan hamna på obestånd, vilket redan Trelleborg Bank gjort. Man tror t o m att så många som FYRA banker helt sonika kan gå omkull.

Tur att det inte är så allvarligt i Sverige. Här finns ju bara fyra banker…

Hmm, konkurrens var det ja.

Kan 20 000 båtar stoppa en bro?

I Köpenhamn pågår en livlig diskussion om huruvida en bro ska byggas från Kvæsthusbroen vid Skuespilhuset til Operan. Politiken.dk berättar att Köpenhamns hamnbolag (en del av Copenhagen Malmö Port) nu låtit räkna antalet båtar som seglar förbi den aktuella passagen varje månad. I augusti förra året var det 20 000…

Artikeln säger inget om hur den siffran ska tolkas och vad det innebär för möjligheterna att bron förverkligas. Men om man läser mellan raderna i hamnbyggmästare Hans Vasehus Madsens uttalande så blir det iallafall uppenbart vad hamnbolaget tycker: ”…de faktuelle tal kan tale for sig selv”, säger han.

Låt Lunds innerstad växa

Lund begåvas snart med nya centralt belägna studentbostäder när AF Bostäder bygger nytt på parkeringsplatsen vid Kung Oscars bro, rapporterar Sydsvenskan. Detta är jättebra! Regeringens alltför snabba kursändring i bostadspolitiken riskerar att få bostadsbyggandet i Lund och på andra håll i Öresundsregionen att helt stanna av. Tillsammans med den nu snabbt annalkande lågkonjunkturen kan effekterna bli stora. Således är alla nytillskott av bostäder i Lund välkomna, särskilt i den extremt attraktiva innerstaden. Det finns ännu inga konkreta förslag på hur det nya bostadshuset ska se ut, men vi på Öresundsbloggen har i alla fall ett önskemål: Ge huset en tydlig INNERSTADSKARAKTÄR! Det finns inte många centrala ”bombhål” att bebygga i Lund och de få som finns får inte slösas bort på det sätt som skedde när man byggde norr om Kung Oscars väg, runt brandkårens gamla hus. Det är viktigt att Lunds innerstad tillåts expandera så att obalansen mellan ”snabbt växande kommun” och ”pyttelitet city” kan mildras. Spole- och Sockerbruksområdet är mycket betydelsefullt i detta sammanhang. AFs planerade studentbostadshus är emellertid bara en liten, liten detalj. Men… många bäckar små!

Malmöoperan förlorar oskulden

Malmö är, enligt oss, i desperat behov av att stärka sin ställning som evenemangsstad. Bygget av nya Malmö Arena är härvidlag ett stort och positivt steg i rätt riktning. Lyckas man dessutom etablera ett nytt vackert konserthus centralt i staden kan framtiden se rätt ljus ut. Tills vidare får vi hålla tillgodo med andra, aningen mindre musik- och kulturscener. Malmöoperan är en utmärkt sådan även om den allt som oftast tvingas kämpa i motvind. Nu ska den klassiska musikalen Jesus Christ Superstar sättas upp här. Under hösten ska 27 föreställningar spelas och två tredjedelar av biljetterna till dessa gick åt direkt när de släpptes igår. Varför? Jo, därför att huvudrollsinnehavaren heter Ola Salo.

Malmöbon och Öresundsinvånaren Salo, som till vardags är frontman i The Ark, blir ett formidabelt dragplåster och affischnamn för operan. Han kommer att locka besökare från stora delar av övriga Sverige – människor som inte annars skulle ens drömma om att åka till Malmö bara för att gå på teater. Detta får positiva effekter för hotell, restauranger och andra företag i staden. Vi undrar dock hur pass medvetet detta genidrag egentligen var från Malmöoperans sida… Det är egentligen uppenbart att man kraftigt har underskattat Ola Salos lyskraft. Varför skulle man annars lansera ett helt nytt biljettsystem just när biljetterna till Jesus Christ Superstar ska släppas? Resultatet blev givetvis kaos och timslånga köer.

Ändå bör man gratulera Malmöoperan. Det är ju så här kulturlivet ska vara! Ni gjorde helt rätt, och även om omvärldens intresse tog er på sängen så är det bara att hoppas att ni vågar kasta er in i leken igen till framtida uppsättningar. Malmö behöver det.

Läs mer om biljettkaoset och Jesus Christ Superstar i Sydsvenskan.