måndag 30 april 2012

Detta händer i Köpenhamn under maj

Inför varje månad presenterar Öresundsbloggen ett urval av de evenemang som går av stapeln i den danska huvudstaden. För maj ser vår Köpenhamnsguide ut så här:
 

>> 4-6 maj: Copenhagen Ink Festival
Tatueringsmässa i Tap 1 på Carlsbergområdet
 

>> 7-12 maj: CPH-litt
Litteraturfestival
 

>> 10-12 maj: Ölfestival i Tap 1 på Carlsberg

>> 12-13 maj: Oresund Electric Car Rally
Svenskt-danskt elbilsrally med start i Köpenhamn och mål i Malmö. Via Helsingör och Helsingborg.
 

>> 20 maj: Copenhagen Marathon
 

>> 25-28 maj: Medelstidsfestival i Valbyparken
 

>> 25-27 maj: Köpenhamns karneval
 

>> 30 maj-3 juni: Copenhagen Distortion Streetlife & Night Life
Stor klubb- och gatufest

söndag 29 april 2012

Spårvagnar - Framtiden för Skånes kollektivtrafik

Här kommer ett videomeddelande från Spårvagnsstäderna, en intresseorganisation som förmedlar kunskap om spårvägar och stimulerar till samarbete om utbyggnad. Organisationen bildades 2009 av ett antal kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter.Citerat: Region Skåne

Miljonstaden Skåne

Skåne kan idag ses som en miljonstad med flera kärnor. Flera medelstora städer med närhet till varandra har en allt mer integrerad arbetsmarknad. Många studerar i en del av denna miljonstad och bor i en annan.


 [...]


Skåne har en flerkärning struktur som gör att satsningar på infrastrukturen inte är koncentrerat till en kritisk punkt i systemet. I Skåne behövs både satsningar in mot de växande kärnorna, men också satsningar som knyter ihop hela Skåne...
Öresundsbloggen avser att ibland, under rubriken "Citerat:", referera till formuleringar som vi anser är värda att lyfta fram lite extra - då de på ett välformulerat sätt pekar på särskilt viktiga förhållanden eller åsikter, är särskilt talande eller kastar nytt ljus på viktiga urbana utvecklingsfrågor i Öresund. Oblygt och oförsiktigt rycker vi dessa citat ur dess sammanhang och hoppas, kanske naivt, att läsaren själv sätter det i lämplig kontext och bygger vidare på de tankegångar som citatet förhoppningsvis sår ett frö till.

Ovanstående citat är ur ett pressmeddelande från Region Skåne där man informerar om den uppvaktning av svenska staten som man inlett för att få till stånd särskilda satsningar på Skånes infrastruktur. Det perspektiv som anläggs, att se Skåne som en flerkärnig miljonstad, är mycket intressant och kan fungera som grogrund för smartare, effektivare och mer miljövänliga infrastruktursatsningar i Skåne och Öresundsregionen. Detta är ett synsätt som kan få nationella politiker i Stockholm att adoptera en mer nyanserad och korrekt bild av vår region och de utmaningar vi står inför.

lördag 28 april 2012

Köpenhamnsförort kan få roterande restaurang

New York, Bangkok, Auckland och Berlin. Snart kan också Köpenhamn, genom förorten Vanløse, stoltsera med ett höghus där en roterande restaurang på toppvåningen utgör ett given attraktion. Projektet, som fortfarande är i planeringsfasen, går under namnet V360 och utgörs bl.a. av två torn - 40 respektive 30 meter höga. Inga skyskrapor direkt, men en roterande restaurang skulle otvivelaktigt ändå sätta denna annars lite sömniga villaförort på kartan. V360 planeras att byggas i direkt anslutnings till Vanløses S-tågstation.

Bilder & mer info: Magasinet KBH.

fredag 27 april 2012

Danska TV2 uppmärksammar ESS

Forskningsanläggningen ESS som ska byggas i Lund väcker intresse även på andra sidan sundet. Inte så konstigt med tanke på att ESS faktiskt är ett gemensamt danskt-svenskt projekt, snarare än ett svenskt. Delar av forskningscentrets datacenter och administration ska placeras i Köpenhamn och Danmark är det land som vid sidan av Sverige förväntas bidra med störst finansiering.

Se videoklippet här: http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-48437065:danmark-skal-bygge-verdens-bedste-mikroskop.html

torsdag 26 april 2012

Lund leder forskarskola i arkitektur

Intresset för att forska i arkitektur på uppåtgående efter en tids stagnation. Därför startar nu en ny nationell forskarskola i ämnet - ResArc. Skolan är ett samarbete mellan de fyra arkitektutbildningarna i Sverige (Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå) och kommer att administreras från Lund. På sikt hoppas man kunna erbjuda kurser och symposier åt cirka 30-40 anslutna doktorander.

lördag 21 april 2012

Konferenstips: Värdeskapande stadsutveckling

Konferensarrangören Conductive har två spännande konferenser på gång i Stockholm i maj för dig som professionellt arbetar med stadsbyggnad och samhällsplanering: Värdeskapande stadsutveckling och Lean samhällsbyggnad - båda 8-9 maj på Garnisonen.

Inledningstalare på stadsutvecklingskonferensen är Göran Cars, professor i stadsbyggnad vid KTH. Talarlistan fylls sedan på med representanter och praktiska exempel inom arkitektur och stadsplanering från Spacescape, Malmö Stad, London, BXJ LAB, Jernhusen, Trosa kommun samt Köpenhamns kommun. Det ska givetvis bli extra intressant att ta del av erfarenheterna från Öresundsregionen!

fredag 20 april 2012

DU är bestulen - Kräv tillbaka!

Idag har det varit debatt i det danska Folketinget om nordiska gränshinder. Inför debatten släpptes en rapport i vilken vi kunde läsa att Öresundsregionen går miste om runt en miljard danska kronor årligen i utebliven tillväxt som en följd av att tre specifika gränshinder fortfarande är olösta:

>> Ett antal utbildningar och examina inte är godkända på andra sidan sundet. Det gäller bland annat elektriker, rörmokare och lokförare.

>> Deltidsarbete för två olika arbetsgivare på olika sidor Sundet är i dag omöjligt av skattetekniska skäl.

>> Medborgare utanför EU, som bor i Sverige, tillåts inte jobba i Danmark.


Det finns givetvis MÅNGA FLER identifierade gränshinder än bara dessa tre. Ovanstående är endast ett litet urval ur en lista bestående av hela 50 olika gränshinder som identifierats mellan Sverige och Danmark. Det faktum att bara tre av femtio hinder genererar årliga välfärdsförluster på så mycket som en miljard dkk gör att man onekligen blir lite mörkrädd... Hur många miljarder uppgår inte den uteblivna tillväxten till om summan av samtliga dessa gränshinder räknas samman? Och om sedan denna summa multipliceras med det antal år som förflutit sedan Öresundsbron stod klar..?

Dessa 50 gränshinder har knappast plötsligt trillat ner i Öresund från en klarblå himmel. Nej, de flesta har funnits i åtskilliga år, varit välkända av nationella politiker och vid flera tillfället uppmärksammats av lokala och regionala diton, tjänstemän, media och frustrerade Öresundsmedborgare. Under de senaste åren har det rentav tillkommit ett antal hinder som motverkar utvecklingen i Öresundsregionen. Det finns väl knappast något annat sätt att tolka detta än att regeringarna och parlamenten i då båda länderna (aktivt) motverkat tillväxten i Skandinaviens största och mest tätbefolkade storstadsregion, det främsta ekonomiska dragloket i vår del av Europa?

De allra flesta gränshinder är sprungna ur divergerande lagstiftning. Det är därför hos nationella politiker som ansvaret vilar. Lokala och regionala beslutsfattare kan göra lite eller ingenting alls för att avhjälpa situationen. Man kan alltså med fog hävda att de nationella politikerna i Sverige och Danmark, genom sin saktfärdighet, bestulit 3,7 miljoner skandinaver på åtskilliga miljarder. Detta har säkert i de flesta fall inte varit avsiktligt, men den brist på initiativförmåga och beslut som våra politiker visar upp (ibland gränsande till apati) gör att man inte kan låta bli att undra om det är så att de båda huvudstäderna inte vill att gränsregionen ska kunna uppnå sin fulla potential??

Om så är fallet så är det ett brott vi bevittnat. Köpenhamnare, Malmöiter, Lundensare m.fl. borde kräva tillbaka de pengar som regeringarna bestulit dem. Naivt och kanske kontraproduktivt, javisst. Men ett mer realistiskt och konstruktivt krav är väl i alla fall att våra politiker nu åtminstone börjar göra bot och förbättra situationen, så att åtminstone den framtida stölden kan begränsas?


Alla Öresundsbor, även om man så aldrig korsat sundet, borde unisont kräva:

1) Att ny lagstiftning i Sverige respektive Danmark inte genererar nya gränshinder annat än i undantagsfall. (Detta kan genomföras genom att en "gränshinderombudsman" etableras, en myndighet som löpande bevakar nordiska gränsgångares intressen, samt genom att nya lagförslag i de nordiska länderna rutinmässigt skickas på remiss till grannländerna och till ombudsmannen)

2) Att listan av existerande gränshinder betas av, med årlig revision, så att den kan kortas ner väsentligt. (Detta kan ske genom att politiker och tjänstemän får ändan ur vagnen och börjar jobba)

Skriv till din riksdagsman och be om anständig kvalitet och effektivitet i politiken. Starta en facebookgrupp. Tryck upp knappar och dekaler. Sprid ordet. Sprid ordet. Sprid ordet.


Läs mer:

Framtiden kräver snabba beslut (Sydsvenskan)
Gränshinder skapar hål i plånboken (Skånska Dagbladet)
TV-integration (Sydsvenskan)
Gränshinder hindrar rörlighet (Sydsvenskan)
Blick mot Skåne (Sydsvenskan)
Samarbete större än någonsin (Sydsvenskan)
Tänkbara lösningar för Öresundsregionen (Sydvenskan)
Gränshinder kostar miljardbelopp (DN)
Nya tag mot gränshinder i Öresundsregionen (Skånskan)
Många dansksvenska gränshinder kvar (Skånskan)
Lagändringar ska gynna gränspendlare (DN)
Fiktivt öde ska stoppa gränshinder (DN)
Öresundsbarriär skapar 1 miljard i förlust (Nordiska rådet)
Gränshinderombudsman kan hjälpa medborgare i knipa (Nordiska rådet)

Länktips:
Nordiska rådets "gränshinderdatabas"

Lund Conference on Earth System Governance

Idag inleds hållbarhetskonferensen Lund Conference on Earth System Governance med ca 300 deltagare.

Det är mycket positivt för Lund att kunna stå som värd för större möten av detta slag: En genomsnittlig kongressbesökare kan spendera ca 3.200 kr per dygn på den ort som besöks. Att få stå som värdort för en konferens innebär således bra affärsmöjligheter för butiker, restauranger, hotell och andra näringsidkare i staden. Detta genererar ökad sysselsättning och fler arbetstillfällen i de berörda företagen, vilket i sin tur ger större skatteintäkter för kommunen – medel som till exempel kan användas för att stärka och bygga ut välfärden.

För att Lund ska kunna ta emot de riktigt stora mötena (de med flera tusen deltagare) krävs emellertid att staden förstärks med ett stort och modernt konferenscentrum! Det faktum att Nordens största universitet finns i staden innebär att potentialen är nästan hur stor som helst. Den akademiska världen är en av de främsta grogrunderna för internationella forskarkonferenser. Lund har därför möjlighet att få väldigt många möten nästan per automatik, om bara tillräckligt stora faciliteter fanns på plats!

måndag 16 april 2012

Lund näst bästa cykelkommunen - Men när kan vi cykla över sundet?

En undersökning som Cykelfrämjandet och försäkringsbolaget If nyligen låtit göra rankar Sveriges kommuner efter hur "cykelvänliga" de upplevs av trafikanterna med avseende på cykelvägar, cykelparkeringar, och trafiksäkerhet. Totalt 4.757 personer har tillfrågats i undersökningen. Lund, som är Sveriges kanske cykeltätaste stad, hamnar på andra plats i denna lista - slagen endast av Västerås. Även Malmö och Landskrona placerar sig högt på rankingen: sjunde respektive nionde plats. Totalt sett är de skånska kommunerna långt före de två andra storstadsregionerna. (Bästa Stockholmskommun är Huddinge på 28:e plats och från Göteborsregionen finner vi Trollhättan på 23:e plats.)

Tio i topp:

1 Västerås
2 Lund
3 Karlstad
4 Linköping
5 Örebro
6 Gotland
7 Malmö
8 Umeå
9 Landskrona
10 Halmstad

De goda placeringarna till trots tvingas vi konstatera att det återstår väldigt mycket att göra för den skånska cykelinfrastrukturen innan den blir värd namnet och ens närmelsevis kan mäta sig med den standard som gäller på den danska sidan av Öresund. Cykel är ett effektivt, billigt, hälsofrämjande och miljövänligt transportmedel som lämpar sig väl för arbetspendling i täta storstäder såsom Malmö, Lund och Köpenhamn. Öresundsbloggen ser gärna stora satsningar på cykeltrafiken i framtiden, såväl lokalt som regionalt. Kanske kan den planerade supercykelvägen ("cykelmotorvägen") bidra till fortsatt ökat cykelanvändande i framtiden? Vi hoppas det!

Och om vi avslutningsvis tillåts vara lite visionära (och förhoppningsvis så ett frö till djärv framtidspolitik hos regionens beslutsfattare) så vill vi bara kort nämna de våta drömmar vi när om en framtid då Öresundsbron kompletterats med en vanlig cykelväg och regionsinvånarna gratis kan korsa sundet på ett miljövänligt sätt..!

Läs mer:

Här är det bäst att cykla (Skånska Dagbladet)
Gävle bästa cykelstaden i Gävleborg (Arbetarbladet)
Så cykelvänligt är Örebro (Nerikes Allehanda)
Det våras för cykeltjuvarna (DN)
Gör cykeln vårfin (DN)
Köpenhamn får högbana för cykeltrafik (Öresundsbloggen)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Batteriet: Köpenhamns nya superprojekt

Det går inte att blogga om Öresunds stadsutveckling utan att nämna ett av Köpenhamns just nu hetaste projekt: Batteriet.

Batteriet - Amager - Köpenhamn
Bild: Batteriet.dk (BIG)

På nordligaste delen av Amager, alldeles nära Christianshavn och granne med Köpenhamns universitet, ligger ett stort markområde som står inför en mycket spännande och dramatisk omvandling. Faste Batteri har fått sitt namn efter en gammal försvarsanläggning från 1700-talet vars få rester idag är fornminnesförklarade och kommer att bevaras i den nya stadsdelen. På området planeras nu för ett fastighetsutvecklingsprojekt av närmast episka dimensioner. Här ska totalt nio olika höghus av varierande höjd och form, s.k. "urbana berg", byggas längs med Njalsgade.

Faste Batteri - Urbana berg i Köpenhamn
Bild: Batteriet.dk (BIG)

Det högsta berget är tänkt att mäta hela 86 meter, motsvarande 27 våningar. Det är dock inte höjden som är det väsentliga eller uppseendeväckande i dessa byggnader. Det är snarare deras organiska former, dess djärva arkitektur, och den helhet som husen tillsammans kommer att utgöra. Bakom arkitekturen står den av vissa kultförklarade arkitektbyrån BIG - Bjarke Ingels Group A/S. Byggherre är Bachgruppen A/S.

Batteriet skyline - Köpenhamn
Bild: Batteriet.dk (BIG)

Projketet inkluderar såväl bostäder som kontor, hotell, kulturinstitutioner, barnomsorg och eventuellt en moské. Spaden är ännu inte satt i marken men planen är godkänd av Köpenhamns kommun och vi på Öresundsbloggen hoppas innerligt att Batteriet verkligen kommer att förverkligas då det är ett exempel på innovativ arkitektur som tar sin utgångspunkt i en vision om ett uthålligt och högurbant samhälle.

Batteriet - BIG - Bjarne Ingels Group A/S
Bild: Batteriet.dk (BIG)

Projektets hemsida: Batteriet.dk

lördag 14 april 2012

Planer på öresundsk nyhetsbyrå (Men skippa EU-pengarna!)

Øresundsinstituttet sägs ligga i startgroparna för att starta en ny, Öresundsbaserad nyhetsbyrå som ska producera nyheter med regionalt fokus som sedan skänks bort till svenska och danska medier.

Vi välkomnar detta initiativ och hoppas att det kan råda bot på det "moment 22" som delvis råder i Själland och i Skåne: Eftersom medierapporteringen saknar ett Öresundsregionalt perspektiv skapas inget regionalt medvetande bland läsarna som utgår från Öresund. Istället utgår medierapporteringen från ett nationellt perspektiv där regionen avgränsas till Skåne eller Själland - och rapporteringen formar givetvis människors medvetande. Medierna skriver utifrån vad de tror att sina läsare förväntar sig, samtidigt som läsarnas förväntningar påverkas utifrån hur medierna redan skriver... En ändring måste till, men hur ska den kunna komma till stånd?

Kanske kan gratis nyheter vara det som bidrar till att förändra medierapporteringen, och därmed läsarnas bild av sin region? Vi hoppas i alla fall det! Nyhetsbyrån är tänkt att dra igång under hösten. Utöver produktion av kostnadsfritt nyhetsmaterial finns forskning om dagens mediebevakning samt ett engelskspråkigt magasin om Öresund med i planerna.

Bland finansiärerna märks en rad offentliga aktörer, däribland Malmö stad, Region Skåne, Region Hovedstaden, Øresundsbrokonsortiet, Copenhagen Malmö Port och stiftelsen bakom Medicon Village i Lund. Innan tjänsten kan dras igång måste den dock få klartecken från EU:s strukturfond, varifrån halva budgeten på 8,6 miljoner kronor för två och ett halvt år är tänkt att komma. Vi ser emellertid en klar fara med att bygga de olika samarbetsorganen kring Öresund på strukturfondspengar, vilket historiskt har varit alltför vanligt. Inte för att pengarna i sig gör någon som helst skada - men för att de alltid beviljas till samarbeten som utformas som tidsbegränsade projekt. Detta innebär att många Öresundssamarbeten redan från början har ett bestämt slutdatum som riskerar att lägga en "våt filt" över engagemanget och som per definition motverkar långsiktighet och stabilitet. När projekttiden är slut blir samarbetet, och allt det goda det lyckats bygga upp, beroende av att förlängning beviljas. Eller så läggs det helt sonika ner trots att de andra medfinansiärerna gärna hade sett en fortsättning. Bättre hade ju då varit att redan från början bygga projektet på just de långsiktiga och uthålliga finansiärerna - de aktörer som har verkliga intressen i regionens utveckling. EU:s strukturfond är trots allt egentligen inget annat än en säck med pengar...

Allt för många bra Öresundsprojekt har lagts ned senaste årtiondena. Det hade varit mycket bättre om de, förvisso i mindre kostym möjligtvis, redan från början finansierats på andra sätt och därmed haft en chans att leva vidare. Interreg-medel är "gratis pengar" säger en del. Ingenting är gratis, säger vi. Pengarna har ett pris - instabilitet, osäkerhet och brist på uthållighet...

Skånska företag tar chansen!

Sedan det blev klart att de två nya forskningsanläggningarna MAX IV och ESS skulle byggas i Lund har det intensivt diskuterats hur Sydsverige i allmänhet och Skåne/Lund i synnerhet kan maximera samhällsnyttan av de två etableringarna. Det har handlat om stadsplanering, innovationsklimat, patent och produktutveckling men också om mer konkreta möjligheter som kommer med projekteringen, bygget och sedermera driften av anläggningarna. Svenska företag i alla möjliga branscher, från teknikkonsulter och arkitekter till städfirmor och lunchrestauranger har här en unik jättechans att få leverera produkter och tjänster till två nya jättekunder med många gånger speciella och komplexa behov. Det är givetvis mycket viktigt att det regionala och lokala näringslivet förmår anpassa sitt utbud på så vis att de kan komma ifråga som leverantörer i pågående och framtida upphandlingar.

Glädjande nog tycks det som att flera skånska företag nu tagit chansen och på allvar vill vara med och slåss om de nya affärsmöjligheterna. Sydsvenskan skriver idag att sjutton av tjugo företag som kvalificerat sig som leverantörer av mekanik till MAX IV antingen är skånska eller blekingska.

I artikeln står vidare:

"Bygget av ESS och Max IV innebär uppdrag värda 18 miljarder kronor. För att öka möjligheten för skånska företag att få vara med i upphandlingen finns det regionala projektet TITA, vars syfte är att se till att regionen får mesta möjliga utfall av de två anläggningarna.

– Eftersom upphandlingar är komplicerade processer har vi hjälpt företagen att profilera sig i anbudsstriden och stöttat dem i hur det går till. De tjugo företagen är inte garanterade jobb men har förstås stora chanser att ta hem uppdrag, säger Jessica Schale, kommunikationsansvarig på TITA.
Bland de tjugo företagen finns bland annat Erik Olssons Mekaniska Verkstads AB i Tollarp och Laserstans TechPro AB i Svedala som ingår i Sundet Industrigrupp."

TITA:s hemsida finner du här. Öresundsbloggen vill även slå ett slag för CATE, ett skandinaviskt projekt som erbjuder kostnadsfria utbildningsprogram till företag i regionen som vill förbättra sina möjligheter att få kontrakt på konstruktion och underhåll av forskningsanläggningar baserade på avancerad acceleratorteknologi såsom CERN, ESS och MAX IV.fredag 13 april 2012

Mikrobostäder i Lund

Dagens gladaste nyhet kommer från Växjö där Mark- och miljödomstolen nu gett studentbostadsbolaget AF Bostäder rätt i sin överklagan av Boverkets tidigare avslag om att få bygga kompakta minibostäder i Lund. De studentlägenheter som AF Bostäder vill bygga är så små och kompakta att de inte uppfyller lagar och byggnormer om standard och tillgänglighet för funktionshindrade. Syftet är naturligtvis att hålla nere hyresnivån på en för studenter rimlig nivå. Det är förvisso möjligt att få dispens från Boverket för experimentellt byggande av sådana bostäder, men verket hade sin vana trogen avslagit AF:s ansökan med motiveringen att byggprojektet i Lund omfattade alltför många lägenheter för att kunna anses som ett experiment. Företaget lät sig emellertid inte nedslås utan överklagade Boverkets beslut till Mark- och miljödomstolen som nu alltså gett dem rätt.

Detta innebär att 22 studentbostäder med låg hyra, den minsta så liten som 10 kvadratmeter(!), snart kommer att uppföras i norra Lund. Resultatet ska studeras vetenskapligt och med studien till grund ska förhoppningsvis ytterligare 40-60 lägenheter sedan byggas i en andra etapp enligt konceptet BoKompakt. Öresundsbloggen välkomnar domstolsbeslutet och lovordar AF Bostäders initiativ. Det är en konkret, innovativ och konstruktiv åtgärd för att på allvar minska bostadsbristen bland studenter i Lund! Mindre snack, mer verkstad - det är värt alla lovord.

Artiklar/notiser om detta:
Skånska Dagbladet
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Dagen
GP
Länstidningen Östersund

Brunnshög: Sikta högt, bygg högt!

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Brunnshög i Lund (det område i nordöstra staden där MAX IV, ESS och Science Village ska byggas) är nu föremål för samråd under perioden 10 april-11 juni. Den som har lite tid över i helgen rekommenderas att plöja igenom samrådshandlingen - 73 sidor av "stadsplaneringsporr"! Lunds kommun har höga ambitioner för stadsdelen ("exceptionellt höga" för att använda kommunens egen beskrivning). På sikt är det tänkt att 50.000 personer ska bo, arbeta eller studera i Brunnshög.

"Det ska bli världens bästa forsknings- och innovationsmiljö. Men det ska också bli ett skyltfönster för svensk hållbarhetsplanering i världsklass. Sammantaget innebär detta att stadsdelen ska bli en inspirerande livsplats där planeringen genomsyrats av klokskap och ansvarstageande för kommande generationer. Lund NE/Brunnshög ska visa vägen mot en hållbar värld."

Stora ord. Och det är bra, vi gillar ambitionsnivån och självförtroendet! Utan tvivel ser förutsättningarna dessutom riktigt bra ut, vilket ger goda skäl till kaxigheten: En av nämnda forskningsanläggningar är redan under uppförande och detaljplanearbete pågår för den andra, E22 och framtida spårvagn ger fantastiska kommunikationer medan geografin bjuder in till storslagna vyer och karaktärsfulla möten mellan urbant och ruralt.

Just den sistnämnda förutsättningen, geografin, tycker vi dessvärre att man inte fullt ut lyckas ta till vara i lagda förslag. I tidigare visioner för Brunnshög har man varit noga med att betona möjligheterna att utnyttja de gratis resurser som den höga höjden (89 meter ö.h.) och det vidsträckta landskapet ger. Man har talat om att erbjuda människorna i staden utblickar mot Öresund och det vackra Sydskånska landskapet genom att i hög grad variera byggnadshöjderna (lågt, såväl som riktigt högt får blandas) och att inkludera öppningar i bebyggelsen, likt "fönster" mot det omgivande landskapet. Dessutom har man tidigare vid flera tillfället pekat på möjligheterna att här tillåta en handfull "märkesbyggander" som genom sin höjd kan bidra till att utveckla Lunds siluett, stärka stadsdelens varumärke och igenkänning, samt erbjuda visuellt skarpa möten mellan stad och natur. Man har erkänt att stadsplanering på stadens högsta punkt utgör ett unikt tillfälle att låta vår egen generation ge ett bidrag till Lunds flora och tidslinje av intressanta byggnader och kyrktorn.

I föreliggande dokument är emellertid erkännandet av dessa möjligheter tråkigt nog som bortblåsta. Vi finner endast några få avsnitt om varierande byggnadshöjder. Och då nämns en variation om typ 2-6 våningar, vilket ju knappast kan definieras som variation i ett arkitektoniskt sammanhang. En medianhöjd om 4 våningar som tillåts variera +/- 2 våningar är snarare att betrakta som raka motsatsen. Likformighet. Det finns, så vitt vi kan se, inte ett enda ord om att ens enstaka byggnader kan tillåtas en ordentlig höjd, t.ex. som orienteringspunkter i stadsrummet. Överhuvudtaget tycks man inte se arkitekturens viktiga roll i stadsplaneringen (själva ordet "arkitektur" nämns bara en enda gång på 73 sidor).

I en vision om "svensk hållbarhetsplanering i världsklass" (för en stadsdel som är omgiven av Sveriges bördigaste jordbruksmark) tycks inte finnas någon insikt om det enklaste av matematiska förhållanden, det som inte kan förnekas och som säger att ju högre man bygger, desto mindre markyta behöver tas i anspråk. Borde inte en sådan enkel ekvation återspeglas i den fördjupade översiktsplanen? Om inte annat så åtminstone symboliskt, genom några få rader om vikten av att några enstaka höga hus tillåts sticka upp? Som utropstecken för framtidsstaden?

Vi är givetvis fullt medvetna om att detta endast är ett förslag till en fördjupad översiktsplan. Det är alltså inget bindande eller detaljstyrande dokument. Ändå är det viktigt som bärare av värden, visioner och strukturer i den fortsatta planeringen. Detaljplanearbete pågår redan för ett av kvarteren, där den s.k. Högsta Punkten ingår. För några år sedan lät Lunds kommun bjuda in till en arkitekttävling för ett höghus på den tomten, ett arkitektoniskt landmärke för staden och den nya stadsdelen. Tyvärr hade man då inte modet att välja något av de häftiga och högkvalitativa förslag som då lämnades in. Istället valdes ett av de tråkigaste förslagen som vinnare, med en mindre seriös aktör bakom sig som sedermera gick i konkurs. Kvar blev just ingenting. Och i den aktuella detaljplanen slumpas nu, beklagligt nog, kommunens kanske mest värdefulla plats bort till vad som ser ut att bli bebyggelse utan någon tydlig profil.

Lyckligtvis finns emellertid gott om högt belägen mark kvar på Brunnshög och vår förhoppning är att man i den fortsatta planeringen kan finna utrymme för att på åtminstone ett par platser ge arkitekturen en framträdande roll! Eftersom området är så högt beläget kan även ett hus på kanske 15-20 våningar fungera som ett imponerande landmärke och profilbyggnad. Det behövs alltså inget nytt Turning Torso för att sätta Brunnshög på kartan som en symbol för vår tids arkitektur och ingenjörskonst, och för hållbart och yteffektivt byggande. Det räcker med hälften ungefär...

Vi önskar Lund lycka till med den fortsatta planeringen!

torsdag 12 april 2012

Lund genererar flest patentansökningar

En aktuell studie från CIRCLE visar att Lunds universitet har överlägset flest patentansökningar av landets lärosäten, med en kraftigt stigande trend under 2000-talet. Universitet står ensamt för 22 procent av alla svenska patentansökningar som universitetsanställda har lämnat in. Därefter följer Karolinska Institutet (14%), Uppsala (13%) och KTH (12%).

Källa: LUM

onsdag 11 april 2012

Köpenhamn får högbana för cykeltrafik

Öresund i allmänhet, och Köpenhamn i synnerhet, ligger i framkant vad gäller användningen av cykel och utbyggnad av infrastruktur för den cykelburna trafiken i stadsmiljö. Nu lägger den danska huvudstaden ytterligare en pusselbit på plats i anpassningen av trafiknätet och för att stärka sin image som cykelstad: En 230 meter lång upphöjd cykelbana ska byggas mellan Fisketorvet och Bryggebroen. Cykelvägen anläggs som en högbana på sex meters höjd, delvis över öppna vattenytor, och blir en smidig genväg för cykeltrafikanterna. På sin väg mot Bryggebroen kommer den att slingra sig mellan köpcentrumet Fisketorvet, Hotel Copenhagen Island och kontorshuset Atrium. Cykelbanan, som passande nog fått namnet "Cykelslangen", har ritats av arkitektfirman Dissing + Weitling och planeras stå klar vid årsskiftet 2012/13. Bilder och mer information finns i Magasinet KBH. Öresundsbloggen tycker detta är ett genialt projekt och hoppas få se motsvarigheter i Malmö och Lund inom kort!

tisdag 10 april 2012

Byggstart för Niagara idag

Idag, tisdag den 10 april, tas första spadtaget för Niagara på Universitetsholmen i Malmö. Byggnaden, som Akademiska Hus låter uppföra, är tänkt att bli en "portalbyggnad" för Malmö Högskolas lokalisering på holmen och en viktig bärare för lärosätets fysiska identitet. Byggnaden blir 11 våningar hög och omfattar cirka 18.500 kvadratmeter. Totalt investerar Akademiska Hus över 700 miljoner kronor i de nya lokalerna.

Niagara - Malmö Högskolas nya byggnad
Niagara.
Bild: Akademiska Hus, pressmaterial MyNewsDesk.com

Niagara i Malmö. Interiörbild av högskolebyggnad.
Niagara. Interiör.
Bild: Akademiska Hus, pressmaterial MyNewsDesk.com

Läs mer:

Skånska Dagbladet - Högskolans nya port
Skånska Dagbladet - Kåren tar studenternas parti
Akademiska Hus - Pressmeddelande
Akademiska Hus - Pressinbjudan

måndag 9 april 2012

Lund vill få en KIC

Lunds universitet har nu dragit igång en stor satsning i syfte att kunna bli värd för ett av EU:s nya "KIC-centra". Planen är skapa ett europeiskt kompetenscentrum för livsmedel i staden. Det är utan tvekan stora pengar som står på spel. Budgeten för en KIC är vanligtvis uppemot 1,5 miljarder kronor årligen.
- En KIC inom livsmedel skulle vara för det området vad ESS är för materialforskningen, berättar Bengt Streijffert vid Lunds universitet till lärosätets personaltidning.

KIC står för Knowledge Innovation Community och utgörs av excellensdrivna partnerskap mellan akademi och näringsliv. Det är det främsta instrumentet för EIT (European Institute of Innovation and Technology) att öka tillväxten ch konkurrenskraften i Europa. Tanken är att KIC ska generera nya innovationer och innovationsmodeller som sedan hela Europa ska kunna ta efter.

Idag finns tre stycken KIC-centra med fokus på ämnena energi, klimat och IT. Nu är det dags för EU att välja ytterligare fokusområden för framtida centra och Lunds universitet har förhoppningen att livsmedel då ska kunna bli ett sådant område. Tillsammans med olika partners har man bildat konsortiet FoodBEST som arbetar för att livsmedelsbranschen ska erkännas som en framtida motor för Europas konkurrenskraft. Och man har redan nått viss framgång: I november 2011 beslutade EU-kommissionen att rekommendera livsmedel ("Food4Future") som ett av tre nya fokusområden jämte råvaror och hälsa. Nästa steg på vägen till en ny KIC 2014 är att få Europaparlamentet att bekräfta kommissionens rekommendation. Detta väntas kunna ske under våren eller sommaren i år. Därefter fortsätter kampen om att få ett center att lokaliseras till just Lund.

Läs mer:
Matmiljoner från EU kan hamna i Eslöv

söndag 8 april 2012

Alarik och Erik - Nya superdatorer i Öresund

En ny superdator vid namn Alarik har nyligen invigts och tagits i bruk vid Lunarc, Lunds universitets centrum för vetenskapliga och tekniska beräkningar. Nyförvärvet är dubbelt så kraftfull som Platon, den tidigare mest avancerade datorn vid Lunarc. Alarik står nu klar att betjäna kunder såväl inom som utanför universitetet. Redan till sommaren kommer emellertid superdatorn att få sällskap i Lund av ytterligare ett tekniskt vidunder - Erik. Tillsammans kommer Alarik och Erik att skapa det mest kraftfulla stordatorklustret i Sverige. Erik blir t.o.m. den enskilt snabbaste datorn i landet!

Alarik och Erik erbjuder ett enklare gränssnitt som gör dem mer användarvänliga och som öppnar upp stordatorns kraftfulla resurser för nya grupper av forskare och entreprenörer. Bland annat kommer det att vara möjligt för en användare att planera beräkningar och se resultatet direkt på sin egen datorskärm, oavsett var han eller hon sitter. Förhoppningsvis hjälper detta till att avdramatisera superdatorerna så att dess stora möjligheter kan komma till användning inom nya vetenskapsfält och branscher. Superdatorn hjälper på så vis till att stärka Lund och Öresund som vetenskapligt centrum.

Alarik, som alltså redan är i drift, består av 228 sammankopplade servrar med 3.776 processkärnor. Det ger en teoretisk topprestanda på 40 terafops (40 x 1012 flyttalsberäkningar per sekund). De 208 noderna har upp till 128 GB internminne var. Forskningsprojekt som är i behov av datorkraft kan, efter ansökan hos Lunarc, tilldelas gratis CPU-tid. Testkonton kan ges direkt. Bland användarna hos Lunarc märks bl.a. Lund Bioimaging Center, Humlab och MaxLab, samt forskargrupper vid CERN.

lördag 7 april 2012

Glad påsk!

Öresundsbloggen önskar alla sina läsare en glad och trevlig påsk!

onsdag 4 april 2012

MKB bygger unikt höghus i Rosengård

Malmö Stads allmännyttiga bostadsbolag, MKB Fastighets AB, har nu valt ett vinnande förslag i den internationella arkitekttävlingen om ett nytt landmärke i Rosengård i östra Malmö. Öresundsbloggen kan nöjt konstatera att MKB valt att gå vidare med det bidrag som var vår favorit (se tidigare inlägg här), nämligen Culture Casbah!

Culture Casbah - MKB höghus i Rosengård, Malmö
Culture Casbah.
Bild: MKB Fastighets AB (Pressrum, MyNewsDesk.com)

På en presskonferens idag presenterade man det vinnande förslaget som trevligt nog ritats av ett danskt-svenskt designteam bestående av Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S, Svend Kirkegaard A/S, ÅF Infrastructure AB samt Structor Malmö AB. Kärnan i förslaget utgörs av ett höghus med unik och djärv arkitektur, inrymmande cirka 80 hyresrätter och med allmänna lokaler såväl i den översta våningen som på bottenplanet. Dessutom tillförs stadsdelen Rosengård nya företagslokaler i form av kontor och butiker.

– Vi vill att Rosengårds nya ”tower” ska bli ett landmärke för östra Malmö, med en arkitektonisk karaktär som skiljer sig från omgivningarna – ett sätt att hålla drömmen om Malmös framtid vid liv! Vi vill ge våra kunder ett modernt, urbant boende – ett alternativt sätt att bo för den generation som nu växer upp i Malmö, säger Susanne Rikardsson, affärsutvecklingschef hos MKB Fastighets AB i ett pressmeddelande.

Helt rätt tänkt tycker vi på Öresundsbloggen och gratulerar det vinnande laget, samt MKB till ett bra val! Vi tror att projektet har goda förutsättningar att förverkligas. Dels behöver stadsdelen verkligen den här storsatsningen (och förhoppningsvis kommer motståndet från NIMBY:s att vara lågt här), dels är MKB kända för att verkligen lyckas slutföra sina projekt. Detta projekt (kalla det Culture Casbah, Törnrosen Tower, "Törning Torso" eller vad du vill) kommer att förverkligas och kommer otvivelaktigt att utgöra en ny arkitektonisk juvel i Malmös och Öresunds urbana landskap.

Av de fyra finalisterna var det ytterligare ett förslag, Rosentown, som höll riktigt hög klass. Vår förhoppning är därför att MKB kan hitta någon annan lämplig plats i Malmö, i något annat sammanhang där de bärande idéerna även i detta förslag kan komma att användas i någon form. Rosentown var ett så bra förslag att det förtjänar ett fortsatt liv, gärna inom ramen för MKBs framtida projektutveckling.

Rosentown - Förslag till Törnrosen tower - MKB Fastighets AB, Malmö
Rosentown.
Bildkälla: sverigeprojekt.blogspot.com


Läs mer om tävlingen och Culture Casbah här:Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

tisdag 3 april 2012

Välkommen YIMBY Malmö!

Öresundsbloggen kan med glädje konstatera att vi fått sällskap på nätet i vår bevakning av urbana utvecklingsfrågor och i främjandet av yteffektiv stadsplanering, djärv arkitektur och framtidsoptimism i Malmö. Nätverket YIMBY, med ursprung i Stockholm, har äntligen fått en "malmöitisk" gren som kan samla alla sydsvenska stadsvänner. Det som länge bara varit en idé och vision har nu tagit steget från Facebook-grupp till ordentlig hemsida. Kolla in malmo.yimby.se!

YIMBY Malmö

I presentationen av sig själva skriver YIMBY Malmö bl.a. så här:

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.
[...]

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur. Öresundsbloggen hälsar YIMBY Malmö välkomna till bloggosfären och hoppas på frekventa och intressanta inlägg. Vi ser gärna att bloggen anlägger ett brett perspektiv som vid tillfällen kan tillåtas inbegripa Lund och andra delar av Stormalmö (på samma sätt som YIMBY Stockholm givetvis uppmärksammar frågor i Solna, Huddinge, Nacka  o.s.v.). Det är också önskvärt att urbana utvecklingsfrågor runt hela Öresund, även Köpenhamn, då och då kan ges uppmärksamhet för att illustrera den geografiska dynamik som särpräglar vår region mer än någon annan i Skandinavien. Öresund är på många sätt att betrakta som en "nätverksstad", en flerkärnig storstadsregion bestående av oräkneliga "öar" av tät urbanitet i ett flackt omland som i övrigt domineras av vatten och jordbruksmark. Att belysa likheter och skillnader i t.ex. arkitektur och trafiklösningar mellan de olika städerna (och länderna) kan vara mycket intressant och värdefullt. Inom regionen bör vi också fördjupa och utveckla diskussionen om hur vi tätare och effektivare knyter ihop dessa "urbana öar" på ett ekonomiskt och miljömässigt sätt. Inte bara med infrastruktur, utan även visuellt - med arkitektur. Med "fyrar" i landskapet...

Läs mer:
Nätverk vill lyfta Malmös bra sidor (Skånska Dagbladet)


Fotnot: YIMBY är en förkortning av frasen Yes In My Backyard, vilket kan ses som en motreaktion mot det fenomen som inom kulturgeografisk forskning, och sedermera i media, kommit att benämnas NIMBY (Not In My Backyard). Folk i allmänhet är positivt inställda till nybyggnationer och stadsutveckling men så fort det handlar om ny bebyggelse i närheten av människors egna hem, parkområden eller skolor så motsätter man sig denna. Egenintresset går före allmänintresset. Särskilt tydligt har detta fenomen visat sig vara när det handlar om storskaliga och höga byggnader, skyskrapor eller okonventionell och djärv arkitektur. YIMBY vill istället med en positiv grundsyn sätta allmänintresset i första hand för att på så vis stimulera god och hållbar tillväxt av våra städer.


Läs även vad andra skriver om , , , , ,

Köpenhamns skyline förtätas

Vi svenskar kan snart se en utvecklad och betydligt mer spännande, variationsrik och tät stadssiluett när vi blickar ut över sundet mot Köpenhamn. I östra Amager, alltså den del av Köpenhamn som ligger allra närmast Sverige, byggs och planeras för ett flertal höga hus som kommer att göra området mer urbant och tillsammans skapar ett litet "minikluster" av höghus. Nedan är bilder på några av dem:

Del av Amager Strandpark. Krimsvej/Øresundsvej.
Bild: Årstiderne Arkitekter


Amager Strand. Bild: KPC

Amager Strandpark. Bild: KPC

Øresund Tower. Bild: Arkitektgruppen

Twister Tower. Bild: Christensen & Co Arkitekter A/S

Twister Tower. Bild: Christensen & Co Arkitekter A/S

Till ovanstående kan läggas nytillkomna höghus i Ørestad som också bidrar till Köpenhamns östra skyline; t.ex. Bella Centers karaktäristiskt lutande hotelltorn, gamla klassiska Ferringhuset samt Copenhagen Towers (torn 1). På listan över kommande projekt som ligger i pipeline, och som också kommer att ge ett visuellt avtryck, bör vi nämna The Summit (utbyggnaden av Field's), de två böjda höghusen i Ørestad Downtown, samt det andra tornet för Copenhagen Towers.

Och i Köpenhamns innerstad lever ju fortfarande hoppet om två riktiga skyskrapor vid Marmormolen...

Det börjar se riktigt lovande ut!

måndag 2 april 2012

Nya höghus i Ørestad

The Summits i Ørestad inbegriper bl.a. ett 23 våningar högt hus.
Bild: C.F. Møller

Steen & Strøm, som äger det välkända shoppingcentrumet Field's i Ørestad, har valt att gå vidare med arkitektfirman C.F. Møllers förslag till utveckling av det stora fastighetskomplexet. Tillskottet, som bland annat omfattar ett 23 våningar högt torn, kommer att uppföras precis vid skärningspunkten mellan Öresundstågen, Metron och motorvägen mellan Köpenhamn och Malmö. Projektet har fått det passande arbetsnamnet The Summits.

The Summits nära Öresundsförbindelsen danska fäste bidrar till att utveckla Köpenhamns siluett.
Bild: C.F. Møller

 C.F. Møller skriver på sin hemsida (fri översättning):

Bygget med namnet The Summits ska resa sig som ett varierat, urbant landskap i det mestadels flacka Ørestad och framstå som ett markant visuellt landmärke för hela stadsdelen, där grannarna i övrigt omfattar exempelvis Köpenhamns universitet och Bella Center.

[...]Tomten har ett ideliskt läge vad gäller infrastruktur, med direkt tillgång till motorvägen och därmed goda förbindelser till Köpenhamns city, flygplatsen och till Malmö.