lördag 21 april 2012

Konferenstips: Värdeskapande stadsutveckling

Konferensarrangören Conductive har två spännande konferenser på gång i Stockholm i maj för dig som professionellt arbetar med stadsbyggnad och samhällsplanering: Värdeskapande stadsutveckling och Lean samhällsbyggnad - båda 8-9 maj på Garnisonen.

Inledningstalare på stadsutvecklingskonferensen är Göran Cars, professor i stadsbyggnad vid KTH. Talarlistan fylls sedan på med representanter och praktiska exempel inom arkitektur och stadsplanering från Spacescape, Malmö Stad, London, BXJ LAB, Jernhusen, Trosa kommun samt Köpenhamns kommun. Det ska givetvis bli extra intressant att ta del av erfarenheterna från Öresundsregionen!