fredag 20 april 2012

DU är bestulen - Kräv tillbaka!

Idag har det varit debatt i det danska Folketinget om nordiska gränshinder. Inför debatten släpptes en rapport i vilken vi kunde läsa att Öresundsregionen går miste om runt en miljard danska kronor årligen i utebliven tillväxt som en följd av att tre specifika gränshinder fortfarande är olösta:

>> Ett antal utbildningar och examina inte är godkända på andra sidan sundet. Det gäller bland annat elektriker, rörmokare och lokförare.

>> Deltidsarbete för två olika arbetsgivare på olika sidor Sundet är i dag omöjligt av skattetekniska skäl.

>> Medborgare utanför EU, som bor i Sverige, tillåts inte jobba i Danmark.


Det finns givetvis MÅNGA FLER identifierade gränshinder än bara dessa tre. Ovanstående är endast ett litet urval ur en lista bestående av hela 50 olika gränshinder som identifierats mellan Sverige och Danmark. Det faktum att bara tre av femtio hinder genererar årliga välfärdsförluster på så mycket som en miljard dkk gör att man onekligen blir lite mörkrädd... Hur många miljarder uppgår inte den uteblivna tillväxten till om summan av samtliga dessa gränshinder räknas samman? Och om sedan denna summa multipliceras med det antal år som förflutit sedan Öresundsbron stod klar..?

Dessa 50 gränshinder har knappast plötsligt trillat ner i Öresund från en klarblå himmel. Nej, de flesta har funnits i åtskilliga år, varit välkända av nationella politiker och vid flera tillfället uppmärksammats av lokala och regionala diton, tjänstemän, media och frustrerade Öresundsmedborgare. Under de senaste åren har det rentav tillkommit ett antal hinder som motverkar utvecklingen i Öresundsregionen. Det finns väl knappast något annat sätt att tolka detta än att regeringarna och parlamenten i då båda länderna (aktivt) motverkat tillväxten i Skandinaviens största och mest tätbefolkade storstadsregion, det främsta ekonomiska dragloket i vår del av Europa?

De allra flesta gränshinder är sprungna ur divergerande lagstiftning. Det är därför hos nationella politiker som ansvaret vilar. Lokala och regionala beslutsfattare kan göra lite eller ingenting alls för att avhjälpa situationen. Man kan alltså med fog hävda att de nationella politikerna i Sverige och Danmark, genom sin saktfärdighet, bestulit 3,7 miljoner skandinaver på åtskilliga miljarder. Detta har säkert i de flesta fall inte varit avsiktligt, men den brist på initiativförmåga och beslut som våra politiker visar upp (ibland gränsande till apati) gör att man inte kan låta bli att undra om det är så att de båda huvudstäderna inte vill att gränsregionen ska kunna uppnå sin fulla potential??

Om så är fallet så är det ett brott vi bevittnat. Köpenhamnare, Malmöiter, Lundensare m.fl. borde kräva tillbaka de pengar som regeringarna bestulit dem. Naivt och kanske kontraproduktivt, javisst. Men ett mer realistiskt och konstruktivt krav är väl i alla fall att våra politiker nu åtminstone börjar göra bot och förbättra situationen, så att åtminstone den framtida stölden kan begränsas?


Alla Öresundsbor, även om man så aldrig korsat sundet, borde unisont kräva:

1) Att ny lagstiftning i Sverige respektive Danmark inte genererar nya gränshinder annat än i undantagsfall. (Detta kan genomföras genom att en "gränshinderombudsman" etableras, en myndighet som löpande bevakar nordiska gränsgångares intressen, samt genom att nya lagförslag i de nordiska länderna rutinmässigt skickas på remiss till grannländerna och till ombudsmannen)

2) Att listan av existerande gränshinder betas av, med årlig revision, så att den kan kortas ner väsentligt. (Detta kan ske genom att politiker och tjänstemän får ändan ur vagnen och börjar jobba)

Skriv till din riksdagsman och be om anständig kvalitet och effektivitet i politiken. Starta en facebookgrupp. Tryck upp knappar och dekaler. Sprid ordet. Sprid ordet. Sprid ordet.


Läs mer:

Framtiden kräver snabba beslut (Sydsvenskan)
Gränshinder skapar hål i plånboken (Skånska Dagbladet)
TV-integration (Sydsvenskan)
Gränshinder hindrar rörlighet (Sydsvenskan)
Blick mot Skåne (Sydsvenskan)
Samarbete större än någonsin (Sydsvenskan)
Tänkbara lösningar för Öresundsregionen (Sydvenskan)
Gränshinder kostar miljardbelopp (DN)
Nya tag mot gränshinder i Öresundsregionen (Skånskan)
Många dansksvenska gränshinder kvar (Skånskan)
Lagändringar ska gynna gränspendlare (DN)
Fiktivt öde ska stoppa gränshinder (DN)
Öresundsbarriär skapar 1 miljard i förlust (Nordiska rådet)
Gränshinderombudsman kan hjälpa medborgare i knipa (Nordiska rådet)

Länktips:
Nordiska rådets "gränshinderdatabas"