torsdag 26 april 2012

Lund leder forskarskola i arkitektur

Intresset för att forska i arkitektur på uppåtgående efter en tids stagnation. Därför startar nu en ny nationell forskarskola i ämnet - ResArc. Skolan är ett samarbete mellan de fyra arkitektutbildningarna i Sverige (Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå) och kommer att administreras från Lund. På sikt hoppas man kunna erbjuda kurser och symposier åt cirka 30-40 anslutna doktorander.