tisdag 28 oktober 2008

Spårvagnstrafik i Malmö - snart verklighet igen

Bör samordna planering och upphandlingar med Lund

Det ambitiösa och effektiva arbetet inom Malmö Stad med att förbättra kollektivtrafiken fortskrider föredömligt friktionsfritt. Här är en färsk rapport som tydligt, och i politisk enighet, signalerar att Malmö är redo att på allvar påbörja den fysiska planeringen för att återinföra spårvagnstrafik och lightrail i staden.

Det vore nu väldigt bra om också Lunds kommun, som haft spårvagnsplaner länge, tar tillfället i akt att gå från ord till handling. Om Malmö och Lund samarbetar i planerings-, finasierings- och inköpsfrågor kan stora kostandsbesparingar och synergivinster uppnås. Upphandling av konsulttjänster, och i ett senare även av byggnadsmaterial och tåg, bör samordnas med målsättningen att skapa ett kostnadseffektivt och likartat spårvagnssystem i Malmö/Lund-regionen. För skattebetalarna innebär detta ekonomiska vinster och för resenärerna innebär det i förlängningen en ökad servicenivå där vagnar, betalningssystem och stationsanläggningar känns igen.

Länkar:
Malmös politiker överens: Vi har inget annat val än att bygga spårväg (Lightrail.se)

Spårväg i Lund 2014 förutsätter statliga pengar (Lightrail.se)


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

torsdag 23 oktober 2008

Kvarts miljard till Lunds Universitet

- Men trött regering tvekar om MAX IV?

Lunds universitet är det lärosäte i landet som nominellt sett tilldelas mest pengar i regeringens forskningsproposition, en kvarts miljard kronor under den närmaste fyraårsperioden. Däremot utlovas ännu ingen finansiering av den planerade synkrotonljusanläggningen MAX IV. Istället tillsätts en samordnare som ska ragga pengar från näringslivet och från andra vetenskapliga institutioner i Sverige och övriga nordiska länder. Regeringen och Lars Leijonborg har uppenbarligen inte insett anläggningens stora betydelse för den svenska vetenskapliga infrastrukturen och för Sveriges chanser att få den framtida ESS-anläggnigen. MAX IV har redan väckt stor internationell uppmärksamhet för att den kommer att kunna producera så fina strålar av synkrotronljus att det tangerar gränsen för vad som är teoretiskt möjligt. Det vore synd om Sverige nu faller bara någon meter från mållinjen… särskilt när vi faktiskt, till skillnad från med ESS, har avgörandet i vår egen hand.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

onsdag 22 oktober 2008

Sverige bör erbjuda sig att ensamt finansiera HH-tunnel!

Banedanmark, grannlandets motsvarighet till svenska Banverket, har nyligen gett avslag till en begäran om att låta fyra nya godståg köra genom Danmark i trafiken mellan Sverige och Tyskland. Anledningen är att Öresundsbron snart nått sitt kapacitetstak.

- Det finns inte mer plats på spåren. Så de nya sökande får välja lastbil i stället. Proppen är helt klart Öresundsbron, säger Banedanmarks sektionschef Lasse Toylsbjerg-Petersen till DR Nyheder enligt NFÖ. Han menar att en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingør på sikt skulle lösa problemen.

Därmed sällar sig Banedanmark till en allt större skara av aktörer som understryker det allt större behovet av en ny, nordlig förbindelse över Öresund. Lågkonjunkturen kommer säkert att erbjuda en andhämtningspaus av lite glesare trafik över Öresund, men den långsiktiga trenden pekar som bekant rakt uppåt. Är det inte dags att Sverige snart börjar agera? Regeringen är märkligt passiv i frågan. Tydligen räknar man inte själva med att vara kvar vid makten den dagen då bron och landanslutningarna når en trafikinfarkt och behovet blir akut. Visst, även de mest optimistiska alliansanhängarna förstår säkert att det egentligen är socialdemokraterna som prenumererar på den svenska regeringsmakten och att det 2006 endast skedde ett ”misstag i posthanteringen”. De får ta problemet. Men rent moraliskt borde väl ändå en ansvarskännande politiker förstå att det är dags att agera? Den här typen av projekt tar ju många många år att planera och realisera.

Även den danska statsmakten är väldigt passiv i frågan om en HH-tunnel. Här är det emellertid mer förståeligt. Danmark kommer det närmaste årtiondet att satsa mångmiljardbelopp på en bro till Tyskland över Fehmarn Bält. Både finansiellt och politiskt är det svårt att motivera ytterligare storsatsningar. Positivt i sammanhanget är att Fehmarn Bält-förbindelsen i allra högsta grad kommer att gynna Öresundsregionen och även ge positiva effekter långt upp i Sverige (trots att vi som land inte är involverat i projektet). Bron knyter ihop Öresundsregionen med storstadsregionen runt Hamburg och skapar en ny kraftfull urban axel i norra Europa. Allt som är bra för Öresund är naturligtvis bra för både Danmark och Sverige men dessutom gynnas alla de svenskar (och norrmän) som med bil eller tåg reser till och från kontinenten. Oavsett om det rör sig om semestrar eller affärsresor så blir det nu en betydligt snabbare och smidigare resväg. Detsamma gäller naturligtvis för godstransporterna.

Utifrån ovanstående resonemang torde det vara ett naturligt och kanske nödvändigt steg för Sverige att ikläda sig ledartröjan och ta de första initiativen för en ny fast förbindelse över Öresund. Öresundsbloggen anser att Sverige måste erbjuda sig att stå för lejonparten av finansieringen av en sådan förbindelse. Först då kan vi få med oss Danmark i en konkret planeringsprocess. Sverige bör ensamt stå för finansieringen av hela tunneln mellan Helsingborg och Helsingør (eller som alternativ mellan Landskrona och Köpenhamn)! I ett sådant upplägg behöver Danmark endast bekosta sina egna landanslutningar.

Orättvist? Nej, därför att Sverige kommer att åtnjuta stora regionala och nationella vinster tack vare bron mellan Danmark och Tyskland, utan att vi behöver lägga ut en enda krona för denna jätteinvestering. Istället är det Danmark som står för nästan hela kalaset (Tyskland betalar bara en marginell del) och som följaktligen bjuder oss på frukterna av modern, effektiv infrastruktur. Då är det väl inte mer än rätt att vi, förvisso i starkt egenintresse, bjuder tillbaka och därmed tar ytterligare ett steg för att stärka Öresundsregionen som en integrerad marknad och som ett urbant centrum som kan utgöra en motor i Skandinaviens ekonomiska tillväxt? Torstensson, visa lite initiativkraft nu!

Update 081028: Relevanta artiklar i Sydsvenskan respektive Helsingborgs Dagblad


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Detaljplan för MAX IV

Imorgon (23 oktober) kommer regeringens stora forskningsproposition. Förhoppningsvis ger den signaler om att den planerade synkrotonljusanläggningen i Lund, MAX IV, kommer att få den finansiering som krävs. Oavsett hur det blir med den saken är i alla fall Lunds kommun i full gång med den fysiska planeringen av anläggningen. En detaljplan är nu utarbetad och kommer att vara föremål för samråd under perioden 22 oktober – 3 december 2008.

I planbeskrivningen kan vi bl a läsa att MAX IV ”genom sitt läge och speciella form blir […] ett viktigt landmärke vid norra infarten till Lund. Byggnadens arkitektur, formspråk och landskapsanpassning får stor betydelse för helhetsintrycket av området och hur de storskaliga byggnaderna kommer att samspela med det omgivande landskapet.” Dokumentet innehåller ett par intressanta bilder.

Det synkrotonljus som MAX IV kommer att generera kan bl a utnyttjas för avancerad forskning inom nanoteknik, datalagring och materialvetenskap.


Läs även andra bloggar om , , , ,

söndag 19 oktober 2008

Copenhagen Malmö Port – Europas ledande kryssningshamn

För femte året i rad har Köpenhamn fått det prestigefyllda World Travel Awards utmärkelse som Europas bästa kryssningsdestination. Det är ett pris som röstas fram av hela 170 000 representanter för den internationella turistnäringen och måste ses som en mycket gott betyg åt hamnbolaget, svensk-danska Copenhagen Malmö Port. Priset delades nyligen ut vid en gala i Poprad i Slovakien och i priskategorin fanns konkurrerande destinationer som Barcelona och Stockholm.

Läs även andra bloggar om , , ,

Ny flyglinje Öresund-Shanghai

Det kinesiska flygbolaget China Eastern Airlines startar flygningar mellan Köpenhamn och Shanghai den 30 oktober. Två dagar i veckan kommer linjen, som går via Frankfurt, att trafikeras med en Airbus 330-200 med plats för 262 passagerare. Det Shanghaibaserade flygbolaget har ca 40 000 anställda och en flotta på 224 flygplan som flyger till sammanlagt 119 destinationer i Kina och internationellt.

Läs även andra bloggar om ,

VM-final i Malmö 2011

”Öresund” bör lanseras som gemensam värdstad vid framtida evenemang

Igår blev det klart att Sverige får arrangera handbolls-VM 2011. Huvudarena för turneringen blir Malmö Arena (som för övrigt invigs nästa månad) och ungefär hälften av alla VM-matcherna kommer att spelas på skånska arenor. Varför? Därför att initiativet till att söka världsmästerskapet togs av Region Skåne som sedan varit en av de drivande aktörerna i kampanjen vid sidan av handbollsförbundet. Att stora sport- och kulturevenemang lockar besökare och media, skapar uppmärksamhet och genererar ekonomisk tillväx till värdlandet är allmänt känt. Det har också länge varit känt att Skåne varit på väg att berikas med en mängd nya idrottsarenor av varierande storlek. Oroliga röster har t.o.m. varnat för en överetablering med outnyttjad kapacitet. Att då, som regionen har gjort, sätta sig ner och utgå från befintlig och beslutad infrastruktur för att se vilka evenemang som passar in i strukturen – är helt rätt! Man såg att det skånska arenautbudet skulle göra sig utmärkt för ett stort handbollsmästerskap och började därefter aktivt arbeta för ett sådant. Oftast inleds kampanjer för att få arrangera stora mästerskap i andra änden, i fel ordning: Man börjar normalt med välja ut det evenemang man vill ha, för att sedan börja planera för vilka arenor och annan infrastruktur som måste byggas för att nå upp till minimikraven. Detta slapp vi lyckligtvis nu!

Att Sverige får arrangera VM är extra roligt utifrån det faktum att landet setts som en underdog, det var istället Spanien som var favorit inför omröstningen. Vad vi sett är alltså ett skolboksexempel i platsmarknadsföring. Nu önskar vi oss att samma sak upprepas på en gränsöverskridande regional nivå, för Öresund, och att man då böjar i precis samma ände. Gör en inventering av Öresundsregionens idrottsarenor, både i Sjaelland och Skåne. Utifrån de arenor som finns och är beslutade bör man ställa sig fågan vilka stora sportevenemang som lämpar sig för ett gemensamt värdskap!

Åter till handbolls-VM 2011: De skånska spelorterna blir Malmö (Malmö Arena), Lund (Färs & Frosta Sparbank Arena), Helsingborg och Kristianstad. Övriga spelorter är Göteborg, Jönköping, Skövde, Linköping och Stockholm.

Sveriges grupp kommer att spela i Scandinavium i Göteborg, landets än så länge ledande evenemangsstad. I både Stockholm och Skåne finns emellertid ambitioner att ändra på det. Pehr Palm, VD för Event in Skåne, fanns på plats vid omröstningen i Tyskland igår och sade till Sydsvenskan: ”Nu tar vi upp kampen med Stockholm och Göteborg på allvar. De här nya arenorna ger oss möjligheter som vi inte har haft förut.”

Man räknar med att VM ska locka 200 000 besökare till Skåne. För hotellen innebär det 100 000 övernattningar, vilket kan ses som ett välkommet bidrag till kundunderlaget för de många hotell som planeras i Malmö/Lund-regionen men som kanske riskerar att försenas i finanskrisens spår.

...och Lugi leder elitserien!

Läs mer:
Klart att Malmö får handbolls-VM 2011
(Sydsvenskan)

Handbolls-VM till Sverige 2011 (Aftonbladet)


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

torsdag 16 oktober 2008

Finanskrisen unplugged: Danska affärssajter först med gratis realtidskurser

Är du trött på att börskurserna på sajter som Dagens Industri och E24 visas med en fördröjning på 15 minuter, som vore det 1900-tal..? Förhoppningsvis kommer detta snart att vara ett minne blott. I spåret av integrationen mellan de nordiska börserna, och som ett direkt resultat av fusionen mellan Nasdaq och OMX kommer snart affärssajterna på Internet att kunna ge sina besökare gratis aktiekurser i realtid. Och först ut är de två Köpenhamnsbaserade webbplatserna Børsen.dk och Netposten.dk. På den sistnämnda kan man redan idag följa utvecklingen på börserna i Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Reykjavik – helt utan fördröjning, och helt utan kostnad!

Bakom detta ligger en ny produktlansering från Nasdaq OMX Copenhagen, European Last Sale, som tillåter nyhetsbyråer och andra datadistributörer att bygga egna realtidsapplikationer, precis som med den amerikanska förebilden Nasdaq Last Sale.

Gratis börskurser i realtid är väl en välkommen nyhet för alla Öresundsbor som vill följa den dramatiska finanskrisen ännu tätare? Och för den som verkligen vill grotta ner sig i lågkonjunkturens alster följer nedan några aktuella länktips:

Finans-ABC för dummies (Aftonbladet)
Äntligen får vi tid! (Aftonbladet)
Räkna med dollarövertag (VA.se)
Euron över 10 kronor! (VA.se)
Fyndläge efter rekordraset (VA.se)
Bankstrateg: Alle venter på at renten sænkes (Politiken.dk)
USA's industriproduktion er gået i stå (Politiken.dk)
Diskussion om nyemission i Swedbank (Sydsvenskan)
UBS till bankakuten (DN.se)Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

onsdag 8 oktober 2008

Utveckla centrumhandeln!

Sydsvenskan rapporterar idag att Nova Lund fortsätter att vara Skånes snabbast växande köpcentrum. Försäljningen där ökade förra året med 18,9 %. Samtidigt ökade även detaljhandelns omsättning i Lunds centrum, vilket indikerar att city nu börjat återhämta sig från den på senare år kraftigt hårdnande konkurrensen från externa köpcentra såsom Nova och Center Syd. Det handlar emellertid om en mycket blygsam ökning, endast 3,9%. Därmed utvecklas centrumhandeln i Lund sämre än i Malmö och Helsingborg, men hamnar tyvärr också efter mindre städer som Ystad, Landskrona och Kristianstad.

Med sitt medeltida gatunät, smala gränder och små gårdar, är Lund som gjort för bra shopping. Tyvärr har man tidigare varit dåliga på att ta till vara på de möjligheter som finns. Det beror dels på konservativa handlare och politiker som inte vågat förlänga butikernas öppettider, investera i ny teknik eller utveckla centrum med ny och djärvare bebyggelse, dels på en brist på bra shoppingutbud i nära anslutning till centralstationen. Men vad Lund framför allt har saknat är det som i princip varenda liten håla i hela Sverige har – en stor, centralt placerad shoppinggalleria i city! Vissa aktörer talar om festivaler, temakvällar och andra happenings i stan, men de åtgärder som ger stört effekt är de som påverkar vardagens konsumtion, vecka ut och vecka in... Åtgärder med bestående effekt måste i det här sammanhanget prioriteras framför tillfälliga "vitamininjektioner".

De senaste årens utveckling för centrumhandeln i Lund visar med all önskvärd tydlighet att det i nuläget knappast behövs fler externa handelsytor runt Lund. Midrocs förslag på ett nytt köpcentrum vid nya motorvägsinfarten trafikplats Råby vid E22 i sydöst är alltså inte särskilt positivt. Här bör man istället, enligt vår mening, satsa på kontor och lätt industri i byggnader som fullt ut utnyttjar det fantastiska skyltläget vid Autostradan, d v s i byggnader med djärv, gärna experimentell arkitektur som sticker ut och skapar identitet – portalbyggnader för Lund. Och man får gärna bygga högt för att utveckla och göra Lunds siluett mer spännande. Allt utom nya butikslådor skulle alltså vara av värde...

Inne i city behövs en nytt stort shoppingcentrum som kan fungera som en magnet och dra till sig besökare till hela Lunds innerstad. En sådan etablering skulle komplettera det befintliga shoppingutbudet på ett mycket positivt sätt. Allra helst borde köpcentret placeras i direkt anslutning till Lunds centralstation, för att med kollektivtrafiken skapa en miljömässig hållbarhet i projektet och för att maximalt locka besökare även från grannorterna. Av praktiska skäl kanske inte detta är möjligt och då får man naturligtvis med öppet sinne titta på andra lokaliseringsalternativ i innerstaden. Ett intressant sådant skulle kunna vara Kv. Galten, söder om Mårtenstorget vid Bankgatan. När stadsbussarna minskar sin närvaro eller helt slutar att använda Botulfsplatsen som central bussterminal måste denna del av staden utvecklas. Planeringen av Saluhallens expansion är t.ex. redan i full gång. Ett stort och modernt shoppingcenter vid Bankgatan skulle kunna vara precis vad stadsdelen behöver. Dessutom skulle exploateringen bidra till att flytta innerstadens pulsmässiga centralpunkt söderut, närmare pånyttfödda områden som Margretedal och Karhögs torg.

Fem arkitektbyråer har på eget initiativ skickat in förslag till Lunds kommun på hur kvarteret Galten skulle kunna bebyggas. De fem är Årstiderne arkitekter, Plan- och byggnadskonst i Lund, FOJAB, Johan Celsing samt Peter Torudd. Bostäder, handel och kulturhus är de användningsområden som dominerar. Att Lund behöver ett riktigt kulturhus är självklart. Vi anser dock inte att det är lika självklart att det bör ligga just vid Bankgatan. En betydligt mer spännande placering är vid Södra vägen där en JET-mack ligger idag. Där skulle ett kulturhus tillåtas ta mer plats (framför allt visuellt i form av aggressivare arkitektur) och ge ett intressant välkomnande till bilburna besökare. Samverkansmöjligheterna med Kulturmejeriet är dessutom stora och förhoppningsvis kan synergieffekter uppnås.

Vad gäller kvarteret Galten så anser vi att förslaget från Årstiderne arkitekter är bäst. De föreslår 2 våningar handelsyta om ca 15 500 kvm, plus 2 våningar bostäder, kompletterat med underjordiskt garage. En centralt placerad shoppinggalleria skapas samtidig som fler bostäder byggs i city. Således attackeras två av Lunds stora tillkortakommanden – det dåliga shoppingutbudet i city, samt bostadsbristen. Se en bild från Årstidernes förslag här!

Länkar:

Tävling kan avgöra Bankgatans framtid (Sydsvenskan)

Fem byråer har redan skickat in försag (Sydsvenskan)

Nova Lund ökar mest av Skånes köpcenter (Sydsvenskan)

Så vill cityhandeln möta konkurrensen (HD.se)

Extraöppet obekant för många kunder (HD.se)


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

söndag 5 oktober 2008

Hoppingivande innerstadsexpansion i Lund

Samråd pågår just nu för ett antal intressanta detaljplaner i Lunds kommun. Den mest spännande, och mest omfattande, är den plan som utarbetats för delar av Sockerbruksområdet vid Spoletorp. Genom exploateringen av Sockerbruksområdet kommer Lunds innerstad att ta språnget över järnvägen och växa även i väster (Se bild). Utbyggnaden har redan börjat med kv. Öresund och HSB:s projekt Sockertoppen (bild) men det är först nu, med den aktuella detaljplanen för Raffinaderiet 1 m fl, som detta historiska stadsbyggnadsprojekt startar på allvar! Planen omfattar tre kvarter med bostäder (totalt ca 300 st), kontor och handel och innebär även att Kung Oskars väg ska börja konverteras till stadsgata. Två nya stadskvarter i tre till sju våningar planeras för bostadsändamål. Kvarteret närmast järnvägens bangård, med befintlig äldre industribebyggelse, kommer att kompletteras med nya verksamhetslokaler och bostäder. Här, längst i öster, kan det bli tal om byggnader i upp till nio våningar.

Ur den av Ulrika Lundquist välpräntade planbeskrivningen:

"Visionen för Sockerbruksområdet är att låta stenstaden ta språnget över järnvägen och att även på den västra sidan bygga stad i klassisk mening, med dess variation i form och innehåll. Stadskärnan kan utvidgas och nya attraktiva bostäder och arbetsplatser skapas. Stenstadens täthet, skala och varierade utbud ska eftersträvas.

Området ska upplevas tillgängligt, tryggt och attraktivt att vistas i och röra sig igenom. De nya kvarteren ska sammanlänkas i sin utformning med omgivningen och tillåta en naturlig genomströmning av alla trafikslag, vilket ger liv åt staden och underlag för service. Traditionella gator, torg och kvarter skapar tydliga uppdelningar av privata, halvprivata och offentliga rum. En sekvens av platser och stadsrum bildas och området kopplas tillomgivande gatunät till en sammanhängande väv
."

Vi ser positivt på utbyggnaden av Sockerbruksområdet och tror att det kommer att betyda mycket, inte bara för närområdet utan för hela Väster, en stadsdel som fram till nyligen varit ganska tråkig och livlös. Om detta projekt blir lyckat finns goda möjligheter till spridningseffekter. Byggmästaregatan har t.ex. en fantastisk potential att omvandlas till en trevlig innerstadsgata med ett mer slutet gaturum och ett större inslag av butiker och verksamheter. Den skulle kunna bli ”Västra innerstadens” urbana pulsåder i nord-sydlig riktning och bidra till att ge mer liv åt området runt Västra stationstorget!

Utbyggnaden av Sockerbruksområdet ger även goda förutsättningar för en ordentlig uppgradering av det anonyma och slitna företagsområdet längs med Öresundsvägen. Det området borde ges en betydligt mer dynamisk karaktär för att kunna bära upp en av sina delfunktioner, att vara en port till Lunds stad.

Låt oss därför hoppas att planeringen av Sockerbruksområdet fortskrider på ett lika bra och hoppingivande sätt som hittills och att det föreslagna höghuset i norr (ingår ej i den aktuella planen) vid Kung Oskars väg, blir verklighet och att man då har modet att ge det en sådan höjd att det kan fungera som lokal signaturbyggnad, ett identitetsskapande utropstecken för den nya stadsdelen, och ett landmärke för alla de besökare till Lund som angör staden västerifrån. Detta är en mycket sällsynt chans att kunna bygga något högt i centrala Lund, utan att hota den medeltida och kulturhistoriskt värdefulla stadskärnan (eftersom att denna ligger på behörigt avstånd). Ta den!

Andra aktuella detaljplaner i Lund är den för Gernandtska Lyckan (nya bostäder i södra innerstaden), samt för Väster 4:13 (Nya bostäder bredvis Solgårdarna vid Trollebergsvägen). Den 29 september gick samrådstiden också ut för den plan där bostadsbebyggelsen runt den nya Arenaparken ges sina ramar. Detaljplan för del av Klostergården 1:5 m fl omfattar ca 450 bostäder och inkluderar bl a den spektakulärt långa byggnadskropp längs med Stattenavägen som gradvis växer i höjd och våningsantal, från fem våningar i söder till hela 16 våningar i norr. Taklinjen kommer att skapa en kontinuerligt stigande kurva på himlen. Huruvida resultatet blir lyckat återstår naturligtvis att se, men det är i alla fall positivt att man vågar satsa på en så ovanlig och spännande utformning. Ett avslutande citat ur planbeskrivningen:

Bostadsbebyggelsen skall […] bidra till ett avtryck av vår samtid genom sin arkitektoniska utformning.”

Tack för det! Tack för att kommande generationer ges möjlighet att älska eller hata byggnader också från vår tid, på samma sätt som vi själva idag får fascineras av spektakulära byggnader från förr. Om vi alltid låter aggressiva NIMBY:s bestämma skapas ett olyckligt hack i den arkitektoniska tidslinjen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,