tisdag 13 april 2010

Point Hyllies första byggnad har nått full höjd


Point Hyllies första byggnad har nått full höjd...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


lördag 10 april 2010

Beslut kring nya järnvägsprojekt


Det rör på sig för två järnvägsprojekt i Skåne efter att regionstyrelsen på sitt möte 8 april godkände de så kallade avsiktsförklaringarna för både Simrishamnsbanan och Sydostlänken....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Första spadtagen vid Kalkbrottet Limhamn tagna


HSB tar de första spadtagen vid Kalkbrottet Limhamn...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


fredag 2 april 2010

Öresundsregionens trafik förväntas öka med 50 procent till 2020


En ny rapport visar att de fasta förbindelserna över Öresund och Stora Bält leder till att trafikmängden i Öresundsregionen ökar i snabb takt. Därför är det viktigt att sätta fokus på miljö och hållbara lösningar....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Oxie får ny bebyggelse


De danska arkitekterna Juul Frost Arkitekter ska rita och projektera 150 lägenheter i Oxie utanför Malmö. Bostäderna kommer att uppföras för Kristineberg Fastigheter under perioden 2010–2012.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Placering av ny badanläggning ska utredas


Fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra en badanläggning i södra Malmö. Utredningen ska vara färdig i september 2010....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Juul Frost Arkitekter fortsätter utveckla Hyllie


Malmö Stad har gett Juul Frost Arkitekter uppdraget att fortsätta arbetet med utvecklingen av stadsdelen Hyllies framtida expansion söderut.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Lundastudenter prisade i världsomfattande arkitekttävling


...[Läs hela artikeln / Gå till källan]