lördag 12 juni 2010

Mycket snack men lite bygge för BuchardtI 13 år har norrmannen Arthur Buchardt och hans företag planerat för ett gigantiskt hotell i Hyllie....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


onsdag 9 juni 2010

Sundspendlingen kan dubblas


Om femton år är Sundspendlarna dubbelt så många, 40 000 personer, tror Öresundsbrokonsortiet....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Om femton år är Sundspendlarna dubbelt så många, 40 000 personer, tror Öresundsbrokonsortiet.Danmarks befolkning åldras, och medan de äldre är många, så är de unga tämligen få. Framöver kommer danska ungdomar att ha goda möjligheter att välja bland bra jobb.Men de räcker inte till, och därför väntas Danmark fortsätta erbjuda jobb åt polacker, tyskar och svenskar. Och Sverige har god tillgång på arbetskraft, inte minst beroende på att Sverige tagit emot fler invandrare än Danmark.Eftersom båda sidor av Sundet tjänar på det bedöms allt fler skåningar bropendla.– Det handlar om ingångsjobb som inte är lika vanliga på den svenska sidan, inom framför allt servicesektorn men också sjukvård, it och biotech, säger Christer Olsson,informatör på arbetsförmedlingen, till P4 Malmöhus.Och Öresundsbronkonsortiet hoppas alltså på att nuvarande storlek på pendlingen , över 20 000 personer, ska dubbleras under de närmaste femton åren.
NCC bygger strålbehandlingsklinik i Lund


NCC Construction Sverige har fått i uppdrag av Regionservice i Skåne att uppföra en ny strålbehandlingsklinik vid Universitetssjukhuset i Lund.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Spansk arkitekt tar strid om gårdshusVill riva gårdshuset vid "Arkenhuset". Stadsarkitekt Bengt Aronsson håller med....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Nu lanseras På gång i Rosengård


Det satsas mycket i Malmöstadsdelen Rosengård just nu — det byggs, och planeras byggen, sociala satsningar genomförs, föreningslivet växer sig allt starkare och kulturen får en mer framskjuten position. För att du lättare ska kunna följa denna utveckling lanserar vi nu På gång i Rosengård....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


lördag 5 juni 2010

Inspiration på Ideons frukostmöte


Sydsvenskan tittade in på inkubatorn Ideon innovations frukostmöte i tisdags. Frukostmötena är ett å…...[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Sydsvenskan tittade in på inkubatorn Ideon innovations frukostmöte i tisdags. Frukostmötena är ett å…


Sydsvenskan tittade in på inkubatorn Ideon innovations frukostmöte i tisdags.

Frukostmötena är ett återkommande arrangemang, där nya gäster från olika företag bjuds in varje tisdag för att inspirera. Gäster för dagen var Johan Berhin och Esbjörn Beckman från Ideonföretaget Join som sysslar med design, konstruktion och konceptualisering.

Temat var att utveckla teknik till kundnyttiga produkter.
torsdag 3 juni 2010

Åtal väntas mot Skanska och sotare


Vice chefsåklagare Bo Birgerson planerar åtal för jättebranden på Potatisåkern. Misstänkta hos Skanska och hos Sotarna i Malmö ska delges brottsutredningen över sommaren. Byggjätten Skanska riskerar dessutom en rekordhög företagsbot - tio miljoner kronor....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Vice chefsåklagare Bo Birgerson planerar åtal för jättebranden på Potatisåkern. Misstänkta hos Skanska och hos Sotarna i Malmö ska delges brottsutredningen över sommaren. Byggjätten Skanska riskerar dessutom en rekordhög företagsbot - tio miljoner kronor.Fridhem. Den mycket omfattande brottsutredningen efter branden på Potatisåkern är nu i det närmaste klar.Så sent som i måndags hölls ett avslutande förhör med en chef på byggbolaget Skanska.– Alla frågor är nu utredda. Det betyder att vi kommer att kunna skicka ut förundersökningen på delgivning över sommaren, säger vice chefsåklagare Bo Birgerson.Att misstänkta delges hela förundersökningen, alltså brottsutredningen, är enligt rättegångsbalken ett krav före åtal.– Åklagarens avsikt är att åtala. Annars delger han inte förundersökningsprotokollet, har processrättsprofessorn Christan Diesen tidigare sagt till Sydsvenskan.Vice chefsåklagare Bo Birgerson menar att brottsmisstankar mot totalt en handfull personer kvarstår. Misstanken gäller grov allmänfarlig vårdslöshet, ett brott som kan ge upp till två års fängelse.– Åtalsbeslut väntas efter sommaren, säger Birgerson.Bland de misstänkta finns ingen representant för byggherren, det kommunala bostadsbolaget MKB.– Byggherrens ansvar är omfattande. Men i brottsutredningen framgår tydligt hur frågan om hantering av kaminer och rökkanaler har hanterats, säger Birgerson.De misstänkta finns inte hos beställaren MKB utan hos byggaren Skanska och hos det kontrollerande organet, sotarna.De misstänkta är förhörda under brottsutredningen, men förhören har inte gett åklagaren skäl att lägga ner brottsutredningen. Istället har misstankarna skärpts, från skälig misstanke till sannolika skäl.– Det var livsfarligt att bo i huset. Rökkanalerna i huset var otillräckligt isolerade. Ett sånt här hus får man inte lämna ifrån sig, säger Bo Birgerson.Inom Skanska avgör företagets delegation vilka som kan åtalas.– Alla brister i organisation och delegation faller tillbaka på den högst upp i organisationen, säger Bo Birgerson.Förutom brottsutredningen mot enskilda företrädare för Skanska, arbetar Bo Birgerson med en brottsutredning direkt mot byggjätten.Det handlar då om möjligheten till företagsbot, ett rättsligt instrument som riktar in sig på organisationer.– De belopp som hittills har dömts ut i Sverige har varit ganska försiktiga. Om den här utredningen slutar i företagsbot så handlar det om maxbeloppet tio miljoner kronor, säger Bo Birgerson.Bara en av de misstänkta har hittills begärt offentlig försvararen. Den misstänkte, en chef vid Sotarna i Malmö, företräds av advokat Theodor Nordenadler.– Min klient förnekar brott fullständigt, säger Nordenadler.Även från Skanska förnekas brott.– Jag tror att två Skanskaföreträdare är förhörda, men det kan vara fler. Som vi ser det har Skanska inte orsakat branden. Vi tycker att det är bra att orsakerna till branden nu utreds grundligt. Vi vill inte kommentera frågan vidare medan polisutredningen pågår, säger Skanskas talesperson Per-Lennart Berg.
Rödgröna: Vägtullar krävs för att införa spårvagnar


Malmös spårvagnssatsning kräver vägtullar. Den bedömningen gör Malmös rödgröna majoritet....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Malmös spårvagnssatsning kräver vägtullar. Den bedömningen gör Malmös rödgröna majoritet.Malmö– Det är nog där vi hamnar. Att trängselavgifter är nödvändigt, säger stadsbyggnadskommunalrådet Anders Rubin (S).Malmös rödgröna majoritet siktar på byggstart för Malmös första spårvagnslinje senast 2013. Två prioriterade sträckor är utvalda: Rosengård–Västra hamnen och Lindängen–Västra hamnen. 1,6 miljarder är kostnaden för de två linjerna, men då ingår inte vagnarna.Malmöpolitikerna anser att både staten, regionen och kommunen måste bidra. Det är tydligt att vägtullar ingår i finansieringsplaneringen.– Trängselavgifter är en logisk finansieringskälla. Jag skulle tro att det är nödvändigt, säger Anders Rubin (S).Vänsterpartiet är i allmänhet avvaktande till vägtullar i Malmö, men när pengarna går till att bygga ut stadens kollektivtrafik säger de ja.– Trängselavgifter kommer nog att behövas för att klara spårvagnsutbyggnaden, säger kommunalrådet Anneli Philipson (V).Miljöpartiet har länge förespråkat vägtullar.Malmöpolitikerna kan inte fatta beslut om att införa trängselavgifter. Det krävs ett riksdagsbeslut.– Bland de rödgröna i riksdagen finns en stor insikt och förståelse, säger Anders Rubin (S).Näringsminister Maud Olofsson (C) har föreslagit vägtullar i Malmö, men inte för att bygga ut ett lokalt spårvagnsnät, utan för att skynda på utbyggnaden av E 22. Hennes förslag sågades av Malmö­politikerna.Malmös borgerliga är splittrade. Folkpartiet vill ha tunnelbana istället för spårvagnar. De vill finansiera tunnelbanan med vägtullar. Moderaterna vill ha spårvagnar och är emot tunnelbana. De är motståndare till vägtullar.– Vi säger nej till vägtullar, säger oppositionsrådet Anja Sonesson (M).– Än så länge, säger Anders Rubin (S), som hoppas på en bred, blocköverskridande överenskommelse.En grupp tjänstemän ska utreda förutsättningarna för trängselavgifter i Malmö. Uppdraget kommer från den rödgröna majoriteten. Men utredningen blir inte klar förrän efter valet.
Öresundsbron 10 år — vad blir nästa steg?


Öresundsbron är positiv för Malmös utveckling och har bidragit till att göra staden till en betydande tillväxtmotor i Öresundsregionen....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Klartecken för fyra nya förskolor med sammanlagt 355 förskoleplatser


Kommunstyrelsen har beviljat servicenämnden igångsättningstillstånd för byggandet av fyra förskolor, vilket ger sammanlagt 355 förskoleplatser....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Risk för kraftigt ökad bostadsbrist i Malmö


De senaste årens kraftiga befolkningsökning i Malmö har inte motsvarats av en ökning av bostadsproduktionen....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Stapelbädden blir plats för möte och skapande


Den gamla fartygsbädden i Stapelbäddsparken byggs om för att bli en arena för etablerade och nya kreatörer inom konst, streetkultur, musik och nya media....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Malmö stad tar plats i nätverk för hållbar regional tillväxt


Malmö stad blir en del av ett nätverk bestående av regionala och lokala aktörer med syfte att bevaka och stödja arbete med att utforma tillväxtstrategin Europa 2020....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Brunnshög ligger i startgroparnaAldrig förr har Lunds planerare stått inför en så stor utmaning – att knyta ihop två forskningsanläggningar av yttersta världsklass med en stadsdel där Lundabor ska bo, handla och roa sig....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


NCC bygger kraftvärmeverk i Helsingborg


Det nya kraftvärmeverket blir en klimatsmart sopförbränningsanläggning som ska producera både fjärrvärme och el....[Läs hela artikeln / Gå till källan]