torsdag 3 juni 2010

Åtal väntas mot Skanska och sotare


Vice chefsåklagare Bo Birgerson planerar åtal för jättebranden på Potatisåkern. Misstänkta hos Skanska och hos Sotarna i Malmö ska delges brottsutredningen över sommaren. Byggjätten Skanska riskerar dessutom en rekordhög företagsbot - tio miljoner kronor....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Vice chefsåklagare Bo Birgerson planerar åtal för jättebranden på Potatisåkern. Misstänkta hos Skanska och hos Sotarna i Malmö ska delges brottsutredningen över sommaren. Byggjätten Skanska riskerar dessutom en rekordhög företagsbot - tio miljoner kronor.Fridhem. Den mycket omfattande brottsutredningen efter branden på Potatisåkern är nu i det närmaste klar.Så sent som i måndags hölls ett avslutande förhör med en chef på byggbolaget Skanska.– Alla frågor är nu utredda. Det betyder att vi kommer att kunna skicka ut förundersökningen på delgivning över sommaren, säger vice chefsåklagare Bo Birgerson.Att misstänkta delges hela förundersökningen, alltså brottsutredningen, är enligt rättegångsbalken ett krav före åtal.– Åklagarens avsikt är att åtala. Annars delger han inte förundersökningsprotokollet, har processrättsprofessorn Christan Diesen tidigare sagt till Sydsvenskan.Vice chefsåklagare Bo Birgerson menar att brottsmisstankar mot totalt en handfull personer kvarstår. Misstanken gäller grov allmänfarlig vårdslöshet, ett brott som kan ge upp till två års fängelse.– Åtalsbeslut väntas efter sommaren, säger Birgerson.Bland de misstänkta finns ingen representant för byggherren, det kommunala bostadsbolaget MKB.– Byggherrens ansvar är omfattande. Men i brottsutredningen framgår tydligt hur frågan om hantering av kaminer och rökkanaler har hanterats, säger Birgerson.De misstänkta finns inte hos beställaren MKB utan hos byggaren Skanska och hos det kontrollerande organet, sotarna.De misstänkta är förhörda under brottsutredningen, men förhören har inte gett åklagaren skäl att lägga ner brottsutredningen. Istället har misstankarna skärpts, från skälig misstanke till sannolika skäl.– Det var livsfarligt att bo i huset. Rökkanalerna i huset var otillräckligt isolerade. Ett sånt här hus får man inte lämna ifrån sig, säger Bo Birgerson.Inom Skanska avgör företagets delegation vilka som kan åtalas.– Alla brister i organisation och delegation faller tillbaka på den högst upp i organisationen, säger Bo Birgerson.Förutom brottsutredningen mot enskilda företrädare för Skanska, arbetar Bo Birgerson med en brottsutredning direkt mot byggjätten.Det handlar då om möjligheten till företagsbot, ett rättsligt instrument som riktar in sig på organisationer.– De belopp som hittills har dömts ut i Sverige har varit ganska försiktiga. Om den här utredningen slutar i företagsbot så handlar det om maxbeloppet tio miljoner kronor, säger Bo Birgerson.Bara en av de misstänkta har hittills begärt offentlig försvararen. Den misstänkte, en chef vid Sotarna i Malmö, företräds av advokat Theodor Nordenadler.– Min klient förnekar brott fullständigt, säger Nordenadler.Även från Skanska förnekas brott.– Jag tror att två Skanskaföreträdare är förhörda, men det kan vara fler. Som vi ser det har Skanska inte orsakat branden. Vi tycker att det är bra att orsakerna till branden nu utreds grundligt. Vi vill inte kommentera frågan vidare medan polisutredningen pågår, säger Skanskas talesperson Per-Lennart Berg.