fredag 26 februari 2010

Spårvagn i Helsingborg ett steg närmare

Spårvagn i Helsingborg har rullat ett hjulvarv närmare ett förverkligande.I höstas ställde sig politikerna i Helsingborgs kommunstyrelse bakom en avsiktsförklaring att tillsammans med kommunerna Malmö och Lund, Region Skåne samt Banverket studera möjligheterna till en framtida satsning på spårvagnar....[Läs hela artikeln / Gå till källan]





Läs mer på andra sajter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Herr Arnes hus

De senaste åren har fastighetsägaren Arne Paulssons kapital och inflytande ökat snabbt i Lund. I en serie artiklar ska Sydsvenskan granska Paulsson-koncernen....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


De senaste åren har fastighetsägaren Arne Paulssons kapital och inflytande ökat snabbt i Lund. I en serie artiklar ska Sydsvenskan granska Paulsson-koncernen.



LUND. Femton år har gått sedan Arne Paulsson lade om rodret, sålde glasmästeriet och började samla på hus.



Då inleddes också en enastående tillväxtsaga: resan mot en position som Lunds i särklass störste privata byggherre.



Ett trettiotal aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag. Vilande, aktiva, ägande varandra i lager på lager. Tillgångar värda runt en miljard kronor tillsammans. I alla fall om man får tro 2008 års årsredovisningar.



Men frågan är hur rättvisande bilden är. Att sätta sig in Paulssonkoncernens verksamhet och företagsstruktur låter sig inte göras i en handvändning.



Och att själv svara på hur mycket pengar Paulssonföretagen egentligen har och vad deras fastigheter är värda – nej, det är inte bolagens verkställande direktör Ulf Wallén intresserad av.



– Jag vet inte om det finns någon anledning att gå ut med det. Dessutom är det jättesvårt att säga. Det ändras hela tiden, säger Ulf Wallén.



Vi träffar honom tillsammans med Börje Svensson, styrelseordförande i Paulssonkoncernens många bolag, på huvudkontoret i Hypotekshuset på Kyrkogatan i Lund.



– Pengar är inte målet för oss, utan ett medel. Vårt mål är att verka i Lund, sköta våra fastigheter och sköta dem väl. Till skillnad från många andra företag, där avkastning och resultat är prio ett, konstaterar Börje Svensson.



Ett tema återkommer i Sydsvenskans intervjuer med Paulssonföreträdare: bolaget är alls inte så stort – inte jämfört med giganter som Wihlborgs och Stena. Och inte sitter man och räknar pengar. Inte heller har man så mycket makt. Inte jämfört med kommunens tjänstemän och politiker.



Att Paulssons blivit så stora i Lund beror nog mest på att det saknas konkurrenter som gitter göra affärer i stan, hävdar man.



– Vi försöker förvalta fastigheter på ett bra sätt. Vi sitter inte med en stor fet kassa. Vi vill hela tiden hitta nya projekt, säger Ulf Wallén.



Grundplåten till dagens Paulssons härrör från slutet av 1980-talet. Arne Paulssons glasmästeri, som han startade som 24-åring 1960 hade då vuxit från noll till en omsättning på runt 40 miljoner om året.



Men efter att ha fått rådet att trappa ner och jobba lite mindre beslutar sig Arne Paulsson för att sälja sina aktier i glasmästeriet. Köpare är Windoor AB, ett företag som tillverkar material för balkonginglasning och som han själv varit med om att grunda.



– Det var efter krisen i slutet av 1980-talet och början av 90-talet. Det var mycket konkurser och det var mycket fastigheter ute på marknaden. Så det föll väl sig naturligt att köpa fastigheter, säger Ulf Wallén.



Basen för Paulssonföretagens verksamhet är förvaltning av fastigheter – alltså att äga och hyra ut. Både till bostäder och till andra verksamheter.



Med åren har denna del kompletterats med andra typer av affärer. Framför allt har det handlat om att köpa tomter, fixa byggrätt och så uppföra bostadsrätter. Varefter dessa säljs på Lunds heta bostadsmarknad och i bästa fall inbringar en god vinst till byggherren.



–Förutsättningen för att växa är att skapa eget kapital. Den möjligheten finns när man går in i korta bostadsprojekt, säger Börje Svensson.



Exempel på sådana satsningar är Diamantenhuset på Karl XII-gatan. Idag väntar liknande exploatering på tomter vid Kung Oscars bro, utefter Trollebergsvägen och på tomten norr om Allhelgonakyrkan. Bland annat.



– För att kunna behålla fler fastigheter i förvaltning måste man skapa ett eget kapital. Där har Arne varit mycket framgångsrik. Överskottet har stannat i bolaget och därmed har förutsättningarna för att växa varit goda, säger Börje Svensson.



Huvudpersonen i berättelsen, Arne Paulsson, började alltså köpa fastigheter under 1990-talets första år. Första gången hans skicklighet i att förvalta gamla byggnader fick uppmärksamhet, var i samband med köpet av anrika Bryggeriet på Kävlingevägen, som Paulssons byggde om till bostadsrätter.



Före honom hade två andra entreprenörer misslyckats med att få rätsida på projektet men Arne Paulsson var villig att satsa.



De senaste åren har Paulssons plöjt ner stora belopp – renoveringen har kostat cirka 30 miljoner – i kvarteret Apotekaren, alltså husen där bland annat Apoteket Svanen ligger.



– Det är ett exempel på sådant ingen annan aktör gör. Tittar man på avkastningen, nyckeltalen, på lönsamheten är sådana projekt inte alls intressanta. Men glädjen att äga och vårda fina byggnader kan ibland vara mer värd än att det ser trevligt ut på sista raden i årsredovisningen, säger Börje Svensson.



Förvaltning, nybyggen, kulturhus. Behåll pengarna i firman. Koncentration på Lund, där lokalkännedom och kontakter skiljer ut Paulssons från konkurrenterna. Så ser strategin ut.



Och framtiden?



Den finns på Klostergården, där företaget väntar på att få påbörja bygget av drygt 500 bostadsrätter och i de nya kvarteren invid Kung Oscars bro.



Samt på Brunnshög, förstås. Lunds nya expansiva stadsdel – i alla fall om politikerna får som de vill och där Paulssons vill vara med och bygga.



Idéer saknas inte. Både Ulf Wallén och Börje Svensson ser som en del av sina arbetsuppgifter att agera bromsklossar för 73-årige Arne Paulsson.



– Han gasar ju alltid själv, säger Börje Svensson.



– Så ibland har det varit min viktigaste uppgift att säga nej. Men det blir å andra sidan rätt mycket ”ja” också.







Läs även andra bloggar om , , , ,

Multiarena i Ørestad bliver ikke til noget


Underholdningsgiganten AEG, der skulle bygge den, har ikke pengene....[Läs hela artikeln / Gå till källan]



Published by
Published by xFruits
Original source : http://politiken.dk/indland/article910905.ece...

Skånes storstäder går ihop om spårvagnar


Lund, Malmö och Helsingborg ligger i startgroparna för att introducera spårvagnstrafik i städerna....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


torsdag 25 februari 2010

Hotellprojektet växer på Högsta punkten


Peab och Choice Hotels vill ta över det stora hotell- och konferensprojektet vid Högsta punkten på Brunnshög....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Juul Frost Arkitekter fortsätter utveckla Hyllie


Juul Frost Arkitekter bakom hållbar utvecklingsstrategi i Hyllie...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Öresund ska bli världens bästa cykelregion


I mars går startskottet för ett EU-finansierat projekt i Öresundsregionen som syftar till att få fler människor att cykla till vardags och att öka cykelturismen på båda sidor av sundet....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Klart för nybyggnationer på Rosengårdsbadet


Servicenämnden kommer inom kort att påbörja arbetet med nybyggnationer på Rosengårdsbadet efter att kommunstyrelsen gett sitt godkännande....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


NCC bygger parkeringsgarage i Malmö


NCC Construction Sverige har fått i uppdrag att uppföra ett underjordiskt parkeringsgarage i centrala Malmö, värt 185 miljoner.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


NCC bygger nytt äldreboende på S:t Lars i Lund


NCC Construction Sverige bygger ett modernt äldreboende på S:t Lars över 100 år gamla sjukhusområde i Lund.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Lundastudenter prisade i världsomfattande arkitekttävling


...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Nya tågstationen Hyllie färdigbyggd


Den nya tågstationen Hyllie i södra Malmö är färdigbyggd. Stationen ingår i projekt Citytunneln, 17 kilometer järnväg som ska knyta samman det skånska järnvägsnätet med Öresundsbron....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


NCC bygger parkeringshus i Köpenhamn


Carlsberg Ejendomme har gett NCC uppdraget att bygga ett nytt underjordiskt parkeringshus i Tuborg Havn i Hellerup....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


tisdag 23 februari 2010

HSB kan sälja Turning Torso


HSB Malmö är inte aktiva säljare av byggnaden, men vd Michael Carlsson släpper gärna greppet om lyxhuset....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


torsdag 18 februari 2010

Säkert med Citytunneln


Citytunneln byggs med mycket höga säkerhetskrav. Det ska vara lika säkert att åka tåg genom Citytunneln som i vilken annan järnvägsanläggning som helst. Se filmen om Citytunnelns säkerhetsarbete.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Triangelns entréer pusslas ihop


I skydd av det stora arbetstältet vid S:t Johanneskyrkan byggs nu den ena av station Triangelns två entrébyggnader. Ett jättepussel med bitar av rostfritt stål, glas och aluminium.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


söndag 14 februari 2010

ESS och MAXIV kärnan i nya Vetenskapskorridoren

En vetenskapskorridor från norra Tyskland till Skandinavien håller på att slå upp portarna. Den 25 november skrevs en avsiktsförklaring av Allan Larsson för Lunds universitet och Helmut Dosch för tyska DESY om ett samarbete där materialvetenskap och livsvetenskaper står i centrum. ESS och MAX IV blir viktiga anläggningar, och bildar tillsammans med tyska Petra III och XFEL kärnan i det nya samarbetet.


En arbetsgrupp kommer att sätta igång under vintern, där representanter från universitet, anläggningar, regioner och länder ska bjudas in att vara med. Arbetsgruppen ska ta fram ett förslag på hur den s k ”Science Corridor” ska sättas på kartan, hur den ska utvecklas och hur samarbetet med andra forskningsstrukturer ska ske framöver. På sikt hoppas man inom Vetenskapskorridoren kunna dela utrustning, skapa gemensamma projekt och inrätta stipendie- och utbildningssamarbeten.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Läs även andra bloggar om , , , , , ,

Unga Lundaarkitekter vann europeisk tävling


Deras framtidsstad i Lerum prisas....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Öresund ska bli världens bästa cykelregion


I mars går startskottet för ett EU-finansierat projekt i Öresundsregionen som syftar till att få fler människor att cykla till vardags och att öka cykelturismen på båda sidor av sundet....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Vellinge planerar för trafik med spårvagn


Vellinge börjar redan planera för spårbunden trafik mellan Skanör/Falsterbo och Malmö. Nu planeras en ny station för snabbspårvagnar vid Hagarondellen på Näset....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Malmotown - nu på Facebook


Vem serverar det godaste käket? Var finns de häftigaste evenemangen? Var är det rea?...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


fredag 5 februari 2010

Utställningen öppen ett halvår till


I drygt ett halvår till finns det möjlighet att fördjupa sig i information om Citytunnelprojektet i utställningen på Lilla Nygatan. Den 18 september stänger utställningen.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Midroc vinner tävling i Helsingborg


Midroc vinner tävling i Helsingborg...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Triangelns entréer pusslas ihop


I skydd av det stora arbetstältet vid S:t Johanneskyrkan byggs nu den ena av station Triangelns två entrébyggnader. Ett jättepussel med bitar av rostfritt stål, glas och aluminium.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


onsdag 3 februari 2010

Alfa Laval vill öka miljötillstånd


Alfa Laval ansöker om utökat tillstånd för användning av metaller och gummi, enligt miljöbalken....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Alfa Laval ansöker om utökat tillstånd för användning av metaller och gummi, enligt miljöbalken.


LUND. Efterfrågan på företagets produkter har ökat. Nuvarande tillståndet medger max 25 000 ton per år och nu vill företaget dubbla det till 50 000 ton per år. Miljöförvaltningen ställer sig försiktigt positiv till Alfa Laval ansökan eftersom företaget angett att utsläppen av flyktiga organiska ämnen inte kommer att överstiga nio ton per år. Det har inte heller kommit in klagomål angående luktolägenheter från tillverkningen, konstaterar tjänstemännen på miljökontoret.


Malmö C Nedre växer fram


Malmö C Nedre börjar allt mer likna en riktig järnvägsstation. Plattformarna är nästintill klara och i taket ovanför installeras högtalare och annan teknik.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]