onsdag 3 februari 2010

Alfa Laval vill öka miljötillstånd


Alfa Laval ansöker om utökat tillstånd för användning av metaller och gummi, enligt miljöbalken....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Alfa Laval ansöker om utökat tillstånd för användning av metaller och gummi, enligt miljöbalken.


LUND. Efterfrågan på företagets produkter har ökat. Nuvarande tillståndet medger max 25 000 ton per år och nu vill företaget dubbla det till 50 000 ton per år. Miljöförvaltningen ställer sig försiktigt positiv till Alfa Laval ansökan eftersom företaget angett att utsläppen av flyktiga organiska ämnen inte kommer att överstiga nio ton per år. Det har inte heller kommit in klagomål angående luktolägenheter från tillverkningen, konstaterar tjänstemännen på miljökontoret.