onsdag 20 juli 2011

"Översvämmningen kunde ha förutsetts"

Det saknas gemensam beredskap i Öresundsregionen för att skydda människor mot översvämningar, pandemier och terrorangrepp. - Vi är vidöppna för katastrofer, säger professor Göran Bengtsson på Lunds universitet....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Det saknas gemensam beredskap i Öresundsregionen för att skydda människor mot översvämningar, pandemier och terrorangrepp. - Vi är vidöppna för katastrofer, säger professor Göran Bengtsson på Lunds universitet.


I dagsläget finns inga gemensamma planer för hanteringen av exempelvis trafik, energiförsörjning, vattenförsörjning och IT-säkerhet i händelse av katastrof i Öresundsregionen.

– Det är ansvarslöst tycker jag. Vi vet hur lätt extraordinära händelser kan inträffa och så ligger den här regionen helt öppen, det finns ingen beredskap alls, säger Göran Bengtsson på Lunds universitet.

Göran Bengtsson och Niels Johan Juhl-Nielsen, tidigare rådgivare åt bland annat Köpenhamns räddningstjänst, har sedan 2006 försökt få till ett dansk-svenskt samarbete om Öresundsregionens katastrofberedskap.

– På svensk sida vill kommunerna, länsstyrelsen och regionen gärna samarbeta och söka pengar från EU för att göra Öresundsregionen mindre sårbar, men varken beredskabsstyrelsen (danska motsvarigheten till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) eller Forsvarsministeriet (danska motsvarigheten till försvarsdepartementet) vill engagera sig, säger Göran Bengtsson, professor i ekologi vid Lunds universitet.

Han menar att det beror på en skillnad i säkerhetskultur.

– Danskarna menar att de har beredskap kopplad till räddningstjänsten. Om det händer något så har man alltid en räddningstjänst som kan sopa upp efteråt. Det svenska förhållningssättet är snarare att man ska förebygga så att man inte behöver vidta åtgärder efteråt.

Enligt honom hade den stora översvämningen i Köpenhamn i början av juli kunnat förutses och före­byggas.

– Det har gjorts många beräkningar och förut­sägelser av sådana skyfall, bland annat av FN:s klimatpanel. Problemet är att danska myndigheter har svårt att ta till sig den informationen, betydligt svårare än svenska myndigheter.

Sedan 2006 finns en lag i Sverige om ”kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”.

– Vi har en skyldighet att titta på risker och sårbarheter. Riktigt den lagstiftningen finns inte på den danska sidan, säger Eva Leth, strateg i krisberedskap i Region Skåne.

– Det kan vara ett skäl till att svenska myndigheter har ett större driv i frågan.

Hon önskar att det skulle göras gemensamma sårbarhetsanalyser.

– Öresundsregionen utvecklas i snabb takt och det finns fantastiska möjligheter med det. Men i och med att vi blir allt mer ihopkopplade borde vi titta på riskerna också.

Jan-Peter Ståhl, beredskapssamordnare i Malmö stad, är en av dem som jobbar med att utveckla samsynen i Öresundsregionen. För några år sedan var han med och tog initiativ till samarbete mellan räddningstjänsterna. I dag händer det att de bistår varandra när det sker stora olyckor, framförallt i anslutning till Öresundsbron.

– Det var i mitten av 2000-talet det samarbetet gjordes, sedan försvann den danska motsvarigheten till länsstyrelsen och där ligger mycket av tappet vi har gjort för att vi inte har likformiga instanser.

På danska beredskabsstyrelsen tycker Stig Hammerhøj, ansvarig för internationell beredskap, att det redan finns mycket samarbete mellan Sverige och Danmark. Han nämner bland annat samarbetet mellan dansk och svensk räddningstjänst i händelse av en olycka i tunneln under Öresund.


Varför vill ni i
nte samarbeta mer om
katastrofberedskap?

– Det är Forsvarsministeriets ansvar, jag gissar att de inte såg behovet av ytterligare samarbete eftersom det redan finns mycket samarbete mellan de nordiska länderna.

Sydsvenskan har sökt Forsvarsministeriet för en kommentar, men ingen har inte haft tid att återkomma under dagen.
Miljardvinst för Alfa Laval

Alfa Lavals vinst och försäljning under årets andra kvartal prickade i stort sett prognoserna. Den starka orderingången överraskade däremot analytikerkåren....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Alfa Lavals vinst och försäljning under årets andra kvartal prickade i stort sett prognoserna. Den starka orderingången överraskade däremot analytikerkåren.


LUND. Vinsten på närmare 1,2 miljarder kronor före skatt var närmare 3 procent högre än vad aktiemarknaden i snitt hade räknat med inför verkstadsbolagets delårsrapport på tisdagen.

I resultatet ingår integrationskostnader för Aalborg Industries, som köptes i december 2010, på 80 miljoner kronor.

Omsättningen på drygt 7 miljarder kronor prickade i stort sett prognoserna.

– Vi är mycket nöjda med resultatet. Efterfrågan fortsatte att utvecklas positivt under årets and­ra kvartal och samtliga affärssegment och regioner rapporterade tillväxt, säger Alfa Lavals vd Lars Renström.

Enligt Lars Renström har försäljningen på framför allt marknaderna i Asien samt Nord- och Sydamerika gått starkt under andra kvartalet.

I Sydeuropa fortsätter dock eurokrisen att minska investeringsviljan i flera av länderna i regionen.

– Västeuropa som helhet har gått bra, men i Italien har det varit trögt under andra kvartalet. Vi är däremot positivt överraskade att försäljningen i Spanien utvecklades starkt under perioden, säger han.

Alfa Lavals orderingång på drygt 7,4 miljarder kronor för andra kvartalet är en ökning på 32 procent, jämfört med motsvarande period ifjol. Orderingången var också högre än vad analytikerkåren hade räknat med.

Enligt Lars Renström kan det bli aktuellt med ytterligare företagsförvärv under andra halvåret i år.

– Men det är inte aktuellt med några förvärv i Aalborgs storleksklass. Vi tittar däremot kontinuerligt på små och medelstora företag som kan vara intressanta, säger han.

Alfa Laval räknar med att efterfrågan under tredje kvartalet 2011 blir högre än under motsvarande period ifjol.
tisdag 19 juli 2011

Alfa Lavals vinst 1,2 miljarder

Industrikoncernen Alfa Laval redovisar en vinst före skatt på 1 175 miljoner kronor för andra kvartalet. Den goda orderingången under andra kvartalet är en av de saker som Alfa Lavals vd Lars Renström är mest nöjd med....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


lördag 16 juli 2011

Nytt asfaltverk i Lund invigt

Torsdag den 30 juni invigde NCC Roads ett nytt högpresterande och energisnålt asfaltverk i Södra Sandby utanför Lund....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Ikano Bostad ska bygga i Västra Hamnen

Har förvärvat mark med plats för 500 lägenheter....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Kineser vill bygga snabbtåg i Sverige

En delegation i Sverige undersöker om de kan bygga ett höghastighetsspår mellan Köpenhamn och Oslo....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


En delegation i Sverige undersöker om de kan bygga ett höghastighetsspår mellan Köpenhamn och Oslo.En delegation experter från Kina undersöker i Sverige om det går att bygga en höghastighetsjärnväg mellan Köpenhamn och Oslo, och däremellan Göteborg.I en tid när underhållet av svenska tågbanor kritiseras för att vara helt otillräckligt, vill kinesiska företag gärna exportera sin stora kunskap om snabbtåg. I flera europeiska länder används kinesiska arbetare för att bygga stora industriprojekt, och de skulle också kunna bygga järnväg i Sverige.I Norge har man hittills laborerat med snabbspår till Köpenhamn till en kostnad av 125 miljarder kronor, men kinesiska CMC kan tänkas klara jobbet till väsentligt lägre pris, 70 miljarder. Företaget hävdar att man är van att klara uppdrag inom given tidplan och på kortare tid än vad som avtalats.Norges trafikminister Magnhild Meltveit Kleppa säger till norska Dagens Næringsliv att hon är imponerad av den kinesiska snabbtågsutvecklingen, men nämner att entreprenörer hört av sig även från Spanien, Frankrike och Tyskland.

fredag 15 juli 2011

Peab bygger hyresrätter i Malmö

Byggbolaget Peab har börjat bygga 75 hyreslägenheter åt Malmös kommunala bostadsbolag (MKB)....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Byggbolaget Peab har börjat bygga 75 hyreslägenheter åt Malmös kommunala bostadsbolag (MKB).


Ordern är värd 102 miljoner kronor och inflyttning sker vintern 2012. De nya lägenheterna ligger i stadsdelen Segevång i Malmö, enligt ett pressmeddelande.


Nordenbörser: Köpenhamn tappade minst

De nordiska handelsplatserna sjönk på torsdagen, utvecklingen var sämre än på de ledande Europabörserna....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


måndag 11 juli 2011

Hälften av helsingborgarna vill ha spårvagn

Spårvagnsplanerna delar helsingborgarna. Varannan vill ha spårvagnar i staden, men 36 procent säger nej, visar den opinionsundersökning som HD låtit göra. Fortfarande är dock planerna långt ifrån verklighet....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


lördag 9 juli 2011

Nordenbörser: Köpenhamn klarade sig bäst

De nordiska börserna handlades lägre på fredagen. Utvecklingen var i linje med övriga Europa, sedan den amerikanska sysselsättningsrapporten kommit in betydligt sämre än väntat....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


fredag 8 juli 2011

"Man kan se på tennis när vi har pauser"

Börsnoterade fastighetsbolagen Fabege, Wihlborgs, Klövern, Diös och Brinova gör gemensam sak och presenterar sina delårsrapporter och arrangerar kapitalmarknadsdagar under tennisveckorna....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


torsdag 7 juli 2011

Wihlborgs lyfte rejält

Fastighetsbolaget Wihlborgs lyckades förbättra siffrorna rejält jämfört med ifjol. Både vinsten och intäkterna ökade under årets andra kvartal....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Fastighetsbolaget Wihlborgs lyckades förbättra siffrorna rejält jämfört med ifjol. Både vinsten och intäkterna ökade under årets andra kvartal.


Vinsten före skatt landade på 231 miljoner kronor för andra kvartalet 2011. Det kan jämföras med en vinst på 196 miljoner kronor samma period förra året.

Hyresintäkterna ökade samtidigt till 363 miljoner kronor under årets andra kvartal, jämfört med 321 miljoner motsvarande period ifjol.

Under rapportperioden gjordes inga fastighetsförvärv eller försäljningar.

Däremot har Wihlborgs träffat en överenskommelse med Malmö stad om friköp av två tomträtter, inklusive tomträtten till Malmö börshus.

– Det har helt enkelt inte kommit ut några intressanta kommersiella fas­tigheter på marknaden under senaste tiden. Däremot har det sålts och köpts flera större bostadsfastigheter i Malmö, men bostäder är ju inte vår grej, säger Wihlborgs vd Anders Jarl.

Enligt Anders Jarl har en ökad efterfrågan på framför allt kontor börjat pressa upp hyresnivåerna på Wihlborgs marknader i Skåne under senaste kvartalet.

– Framför allt i Helsingborg och Malmö, men vi märker också en viss press uppåt på hyrorna i Lund, säger han.

I förra veckan blev det klart att Wihlborgs ska bygga om kvarteret Landsdomaren på Baravägen, tidigare Regionhuset, i Lund. Totalt kommer Wihlborgs att investera 895 miljoner kronor, inklusive fastighetsförvärvet, i projektet. Ett 20-årigt hyreskontrakt är tecknat med Region Skåne till en årshyra om 56 miljoner kronor.
onsdag 6 juli 2011

Wihlborgs vinst ökar

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar en vinst före skatt på 231 miljoner kronor för andra kvartalet 2011. Det kan jämföras med vinsten före skatt på 196 miljoner kronor motsvarande period 2010....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


tisdag 5 juli 2011

Så minskar restiderna till/från Dalby

Restid i minuter till/från Dalby
Ort I dag Med tåg/spårvagn
Malmö 30 17
Lund 27 20
Kastrup 73 43
Simrishamn 95 43

I dag trafikeras sträckorna med buss/tåg. I framtiden med tåg samt spårvagn till Lund.
...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Så minskar restiderna till/från Veberöd

Restid i minuter till/från Veberöd
Ort I dag Med tåg/spårvagn
Malmö 37 23
Lund 37 26
Kastrup 80 50
Simrishamn 80 35

I dag trafikeras sträckorna med buss/tåg. I framtiden med tåg samt spårvagn till Lund.
...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Nordebörser: Köpenhamn bäst i klassen


De nordiska börserna steg på måndagen i stillsam handel och måttlig omsättning medan de amerikanska börserna höll stängt på grund av nationaldagsfirande....[Läs hela artikeln / Gå till källan]